Equip de mestres

Tutories

Sílvia Linares

P3 A

Núria Espinasa

P3 B

Montse López

P4 A

Eva Casares

P4 B

Marta Colomer

P5 A

Cristina Córdoba

P5 B

Vanessa Calvet

1r A

Ruth Cueva

1r B

Raquel Buendia

2n A

Marta Marín

2n B

Cristina Jiménez

3r A

Ana Segovia

3r B

Íria Gómez

4t A

Bet Tort

4t B

Alba Alayo

4t C

Elisabet Sánchez

5è A

Gina Pericas

5è B

Cristina Pérez

5è C

Ciscu Lombart

6è A

Jordi Muñoz

6è B

Especialistes

Núria Margalef

Mestra d'Educació Músical i Dansa

Laia Peña

Mestra d'Educació Física

Marco Fragoso

Mestre especialista d'Art

Clara Sabadell

Mestra d'Educació Especial

Gemma Sánchez

Mestra d'Educació Especial

Ivette Gris

Mestra d'Anglès

Sílvia Cuenca

Tutora Aula SIEI

Cristina Paredes

Tècnica Educació Infantil

Noelia Esteruelas

Mestra d'Anglès i Cotutora de 1r A

Núria Federico

Biblioteca

Anna Lajara

Educadora SIEI

Sara Martí

Mestra de Religió

Mariona Batlle

Mestra d'Educació musical i Dansa

Carles Barris

Mestre d'Educació Física

Núria Marín

Mestra de Música i Dansa

Directora

Lídia Capdet

Mestra

Cap d'Estudis

Marta Nicolau

Mestra

Secretària