Acollida

L’horari de l’escola és de 9h. a 12’30h. i de 15h. a 16’30h.

Tenim un servei d’acollida de 8h. a 9h. pel matí i un altre de 16’30h. a 17h