Documents de centre

En aquest apartat trobareu els documents que ens defineixen com a escola i ens marquen el camí a seguir:


Projecte Educatiu Centre

PEC_Escola_Camins_web.pdf

Projecte de Direcció

CAMINS 2018-2022.pdf

Programació General Anual

PGA_2018-2019.pdf

Projecte Lingüístic

Projecte_Lingüístic_Camins.pdf

Carta de Compromís Educatiu

Annex_19 Carta de compromís educatiu.pdf