AMPA

A Camins sabem que una atenció directa i individual amb cadascun dels infants és primordial per al seu aprenentatge i per al seu creixement com a persona, sentint que els dediquem l’acompanyament que necessiten. I així ho hem anat fent tots aquests anys i continuarem fent-ho mooolts anys més.

El lema “La família i l’escola hem d’anar del bracet” és, ara més que mai, necessari, i és des d’aquí, de la convicció que junts ens enriquim mútuament, que el voluntariat a l’escola s’està convertint any rere any en un motor molt valuós que ajuda els infants i tota l’escola a poder oferir als infants aquella atenció el més individualitzada possible.

Alhora tots ens enriquim d’aquesta col·laboració: les famílies que participen en algun moment mostren la seva satisfacció en viure els moments màgics del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Us animem a què visiteu la web de l'AMPA i hi col·laboreu en tot allò que pugueu en un dels pilars de la comunitat educativa.