ELSA Slovenia

President | Predsednica

Neža Vončina

president@si.elsa.org

Secretary General | Generalni sekretar

Tadej Petejan

secgen@si.elsa.org

Vice President for Seminars and Conferences | Podpredsednica za seminarje in konference

Hana Šrot

seminarsconferences@si.elsa.org

Vice President for Academic Activities | Podpredsednica za akademske aktivnosti

Sara Mernik

academicactivities@si.elsa.org

Vice President for Marketing | Podpredsednik za marketing

Martin Lauko

marketing@si.elsa.org

Vice President for STEP | Podpredsednik za študijske prakse

Matej Babič

step@si.elsa.org

Treasurer | Blagajnik

Marko Teodorović

treasurer@si.elsa.org