O ELSA

Evropsko združenje študentov prava ELSA je neodvisna, nepolitična in neprofitna organizacija študentov prava in mladih pravnikov. Zastopana je v 42 državah in ponuja mnogo možnosti več kot 42.000 članom iz več kot 300 pravnih fakultet. Že vse od leta 1981 je ELSA namenjena zagotavljanju priložnosti študentom prava in mladim pravnikom ter jim pomaga biti mednarodno usmerjeni in profesionalno usposobljeni. Naš poudarek je na spodbujanju posameznikov, da delujejo v dobro družbe in da uresničujejo našo vizijo:

»Pravičen svet v katerem se spoštuje človekovo dostojanstvo in kulturno raznolikost.«

V osnovi si prizadevamo za pozitiven prispevek k pravni izobrazbi in pripravi naših članov k učenju in delovanju v dobro družbe. Mlade razvijamo z zagotavljanjem koristnih učnih izkušenj, povezanih z različnimi dejavnostmi na pravnem področju, kot so Pravne raziskovalne skupine (Legal Research Groups), tekmovanja sodišča Moot (Moot Court Competitions), seminarji in konference ter programi izmenjave študentov (Student Trainee Exchange Programme).

ELSA, ustanovljena z zakonom s strani študentov prava iz Avstrije, Zahodne Nemčije, Madžarske in Poljske na Dunaju 4. maja 1981, je največja neodvisna organizacija študentov prava na svetu, ki je lani praznovala trideseto obletnico.

NAŠA FILOZOFIJA

Vizija:

Pravičnejši svet, v katerem obstaja spoštovanje človekovega dostojanstva in kulturne raznolikosti.


Namen:

Prispevati k pravni izobrazbi, pospeševanju medsebojnega razumevanja in spodbujanju socialne odgovornosti študentov prava in mladih pravnikov.


Cilji:

- Zagotavljati priložnosti študentom prava in mladim pravnikom, da se učijo o drugih kulturah in pravnih sistemih, v duhu kritičnega dialoga in znanstvenega sodelovanja.

- Pomagati študentom prava in mladim pravnikom biti mednarodno usmerjeni in strokovno usposobljeni.

- Spodbujati študente prava in mlade pravnike k delovanju v dobro družbe.

NAŠA MREŽA

ELSA je edinstvena in rastoča mreža skoraj 38.000 mladih iz več kot 300 pravnih fakultet v 42 državah po vsej Evropi. Trenutno ima člane v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Češki, Črni gori, Danski, Estoniji, Finski, Franciji, Grčiji, Hrvaški, Irski, Islandiji, Italiji, Kazahstanu, Latviji, Litvi, Madžarski, Makedoniji, Malti, Nemčiji, Nizozemski, Norveški, Poljski, Portugalski, Romuniji, Rusiji, Slovaški, Sloveniji, Srbiji, Španiji, Švedski, Švici, Turčiji, Ukrajini in Združenem kraljestvu. Poleg tega ELSA sodeluje tudi z drugimi študentskimi organizacijami po vsem svetu, kot so ILSA v Severni Ameriki, ALSA na Japonskem, ALSA v Avstraliji, ALSA v Južni Afriki in AEJCI na Slonokoščeni obali.

NAŠI POSEBNI STATUSI

ELSA je s svojimi dejavnostmi in obveznostmi v mednarodni skupnosti pridobila poseben status v več mednarodnih institucijah. Tako je pridobila posvetovalni status z več organi Združenih narodov; leta 1997 je pridobila poseben posvetovalni status z UN ECOSOC (Združeni narodi ekonomsko-socialnega sveta) in posvetovalni status z UNCITRAL (Komisija ZN za mednarodno trgovinsko pravo), leta 1994 je imela ELSA posvetovalni status v skupini C v UNESCO (ZN za izobraževanje, znanost in kulturo). Ne nazadnje je ELSA leta 2000 prejela posvetovalni status (nedavno imenovan sodelovalni status) v Svetu Evrope. Poleg tega sodeluje tudi z UNHCR (Visoki komisar ZN za begunce).

ČLOVEKOVE PRAVICE

ELSA verjame, da človekove pravice temeljijo na mirni skupnosti in spoštovanju zakona. Že od leta 1995 je stalno predana človekovim pravicam in s tem širi Association's social dimension, ki temelji na filozofskem pregovoru: A just world in which there is a respect for human dignity and cultural diversity (Svet, v katerem se spoštuje človeško dostojanstvo in kulturna raznolikost).

Predanost Else do človekovih pravic je ogromna, saj se 60% vseh S&C prireditev nanaša na človekove pravice. Tudi službe pri STEP-u so osredotočene na mednarodne organizacije človekovih pravic. Njihov vidik pa vpliva tudi na projekte AA.

Elsina obveznost do človekovih pravic ima dva vidika:

- zagotavlja akademsko ozadje za diskusije znotraj omrežja in s tem omogoča, da se ljudje človekovih pravic zavedajo,

- aktivno vključevanje v splošno promocijo in razvoj zakonov glede človekovih pravic.

SEMINARJI IN KONFERENCE

Elsini seminarji in konference služijo k dopolnjevanju predpisanega univerzitetnega predmetnika pri povečanju zavesti študentov in njihovega razumevanja globalnih, pravnih, socialnih, ekonomskih in okoljskih zadev. Program vključuje seminarje, konference, pravno šolo in študijske obiske.

Mednarodni seminarji in konference so dogodki, ki se ukvarjajo s pravnimi temami mednarodnega zanimanja in zagotavljajo dodatne spretnosti in znanja vsem udeležencem. Teme so obravnavane na plenarnih zasedanjih. Teme so najprej obravnavane v delavnicah, kasneje pa so predstavljene na plenarnem zasedanju.

Mednarodni seminarji in konference zagotavljajo nastanitev udeležencev in trajajo najmanj 3 dni. Letno je več kot 50 mednarodnih seminarjev in konferenc.

Elsina pravna šola je dogodek, ki se zgodi vsako leto in vsebuje znanstvene programe s pravnimi temami. Pri organizaciji pravne šole pa sodelujejo akademski ali ustanovitveni partnerji, npr. pravne fakultete, organizacije... Znanstveni program vsebuje predavanja na delavnicah, kjer se osredotočijo na različna tematska področja.

Študijski obiski so organizirani pri vsaj eni lokalni skupini. Lahko so posamezni, dvostranski, večstranski ali institucionalni. Mednarodni študijski obiski so obiski mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, javnih uprav ali zasebnih institucij.