ELSA Ljubljana

ELSA Ljubljana

Poljanski nasip 2

1000 Ljubljana

elsa-ljubljana.si

FB: LINK

ljubljana@si.elsa.org

President | Predsednik

Vid Kutoš

president.ljubljana@si.elsa.org

Secretary General | Generalni sekretar

Jernej Renko

secgen.ljubljana@si.elsa.org

Vice President for Seminars and Conferences | Podpredsednik za seminarje in konference

Gregor Novljan

seminarsconferences.ljubljana@si.elsa.org

Vice President for Academic Activities | Podpredsednica za akademske aktivnosti

Tanja Lukan

academicactivities.ljubljana@si.elsa.org

Vice President for Marketing | Podpredsednik za marketing

Blaž Tončič

marketing.ljubljana@si.elsa.org

Vice President for STEP | Podpredsednik za izmenjavo študijskih praks

Samo Rožič

step.ljubljana@si.elsa.org

Treasurer | Blagajnik

Marko Smrekar

treasurer.ljubljana@si.elsa.org