"A just world in which there is a respect for human dignity and cultural diversity"

Zveza društev ELSA Slovenia je nacionalna skupina mednarodne organizacije Evropskega združenja študentov prava ELSA (The European Law Students' Association). ELSA je največja nepolitična in neodvisna organizacija na svetu, ki povezuje študente prava in mlade pravnike iz vse Evrope.

ELSA Slovenia je članica ELSA od leta 1992 in združuje tri lokalne skupine:

Odbor ELSA Slovenia sestavjajo funkcionarji, ki so izvoljeni s strani lokalnih skupin za eno leto. Naloga nacionalnega odbora je prispevati k razvoju te organizacije v Sloveniji in usklajevati dejavnosti ELSA v Sloveniji.


V osnovi si prizadevamo za pozitiven prispevek k pravni izobrazbi in pripravi naših članov k učenju in delovanju v dobro družbe. Mlade razvijamo z zagotavljanjem koristnih izkušenj, povezanih z različnimi dejavnostmi na pravnem področju, kot so:

  • pravne raziskovalne skupine (Legal Research Groups),
  • tekmovanja sodišča Moot (Moot Court Competitions),
  • seminarji in konference (Seminars & Conferences)
  • poletne in zimske pravne šole (Law Schools)
  • delegacije pri mednarodnih organizacijah (Delegations)
  • programi izmenjave študentov (Student Trainee Exchange Programme).

Naša vizija:

Pravičnejši svet, v katerem obstaja spoštovanje človekovega dostojanstva in kulturne raznolikosti.


Naš namen:

Prispevati k pravni izobrazbi, pospeševanju medsebojnega razumevanja in spodbujanju socialne odgovornosti študentov prava in mladih pravnikov.


Naši cilji:

- zagotavljati priložnosti študentom prava in mladim pravnikom, da se učijo o drugih kulturah in pravnih sistemih, v duhu kritičnega dialoga in znanstvenega sodelovanja.

- Spodbujati študente prava in mlade pravnike k delovanju v dobro družbe.


ELSA Italija je pripravila kratek video, ki v 60 sekundah prikaže prednosti članstva v največji organizaciji za študente prava in mlade pravnike na svetu.