ELSA SLOVENIJA


“A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity” are not only words but an attitude. Become a part of the worlds’ biggest independent law students’ association today!

PREDSTAVITEV

ELSA je apolitično, neprofitno, mednarodno usmerjeno združenje, katerega namen je omogočati članom širše razumevanje kulturne raznolikosti ter neposredno pridobivanje pomembnih mednarodnih izkušenj ob spoznavanju tujih pravnih sistemov in poslovnih praks. Kot dodatek učnim načrtom univerz, ELSA pomaga svojim članom pri pripravi njihove karierne prihodnosti ter vstopu v poklicno življenje, še posebej v primeru dela v mednarodnem okolju. Več o ELSA si lahko preberete na elsa.org.

ELSA je prisotna v 43 državah, na skoraj 300 pravnih fakultetah

ter ima skupno čez 42.000 članov.