Kulttuuritietoiset opetusmateriaalit osaksi koulun arkea ja käytänteitä

KuTiMat on Opetushallituksen rahoittama kulttuuritietoisen opettajuuden, koulukulttuurin sekä opettajankoulutuksen edistämishanke. Löydät sivuiltamme teoriatietoa kulttuurisesta moninaisuudesta, esimerkkejä tutkimusperustaisesta materiaalista kulttuurisen moninaisuuden teemojen käsittelyyn sekä erilaisia työkaluja opetusmateriaalin laadun arviointiin, ohjaukseen ja itsereflektioon.


KuTiMat-hankkeessa tuotettuja materiaaleja on käännetty eri kielelle. Opettajan opas kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen perusopetuksessa on luettavissa suomeksi ja ruotsiksi. Tutkimusperustainen anlyysityökalu opetusmateriaalien arviointiin sekä kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvien arvojen, uskomuksien ja toimintatapojen pohtimiseen ohjaava reflektiotyökalu löytyvät suomen, ruotsin, pohjoissaamen, koltansaamen sekä inarinsaamen kielillä.

Yhteistyössä

Oulun yliopiston tunnus
Lapin yliopiston tunnus
Jyväskylän yliopiston tunnus
Opetushallis rahoittaa hanketta -tunnus