Vlinders

Welkom in de Vlinderklas.

Hier fladderen we rond in een paarse omgeving.
Binnen deze klasmuren kunnen we elkaar vertrouwen.
We leren om op een respectvolle manier te communiceren met anderen.
We verkennen onze gevoelens en leren deze te controleren.
We houden eveneens rekening met elkaar, zodat we net als in de natuur in harmonie leven met elkaar.

Een kijkje in de klas

Foto's schooljaar 2021 - 2022