Welkom op onze buitengewone school!

Beste,

Ons onderwijs is er voor jongens en meisjes die om een of andere reden niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen, wat van onze school een “buiten-gewone” school maakt. Dit betekent dat wij ook “buitengewoon” zijn in onze manier van werken met uw kind. Wij proberen ieder kind op zijn/haar eigen niveau en op zijn/haar eigen tempo te begeleiden. Om dit te kunnen garanderen, zijn het aantal leerlingen per groep in onze school veel kleiner dan in het gewoon onderwijs.  

Uw kind wordt niet enkel begeleid door de (vak)leerkrachten, maar ook door andere gespecialiseerde personeelsleden, zoals onder andere: paramedisch (logopedie en ergotherapie) en sociaal personeel, psychologisch en (ortho-)pedagogisch personeel, medisch personeel,… Al deze personen gebruiken speciale leermiddelen, methodes en therapieën om uw kind zo goed mogelijk vooruit te helpen.  

Ons hele schoolteam engageert zich dan ook om zich dagelijks in te zetten voor de optimale begeleiding van uw kind. Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.  

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de vastgelegde afspraken na te leven.  

Wij hopen met u goed te kunnen samenwerken en wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.  

Kortom, van harte welkom in onze “BUITEN-GEWONE” basisschool De Veerboot!  

Ben je nieuwsgierig naar onze school? Klik dan snel hier om meer te weten te komen over onze school.

Aanmelden van NIEUWE leerlingen: kan het ganse jaar.
We werken zowel met een digitaal aanmeldingsformulier als telefonische aanmeldingen.
We werken met een maximumcapaciteit voor de verschillende types en onderwijsniveaus.

Voor het schooljaar '23-'24:
- Kleuterwerking: nog plaatsen beschikbaar voor type 3 en type 9.  Voor type 2 werken we met een wachtlijst volgens chronologie van aanmelding.
- Lagere schoolwerking: voor type 2, type 3 en type 9 werken we ook met een wachtlijst volgens chronologie van aanmelding. Momenteel zijn er geen plaatsen beschikbaar.

U vult hiervoor online het aanmeldingformulier in.  Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Klik HIER voor de link naar het aanmeldingsformulier.