Type 9

Voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

Binnen de Veerboot bieden wij aangepast kleuter- en lager onderwijs aan kinderen met ASS. (Type 9)

BuBao De Veerboot biedt aangepast kleuter- en lager onderwijs aan kinderen met ASS. Vanuit onder andere een weldoordachte infrastructuur en het bieden van voorspelbaarheid in tijd en ruimte brengen we rust in een vaak chaotische wereld. Door het aanpassen van de leef – en leeromgeving willen we de mogelijkheden die ze hebben ten volle tot ontwikkeling laten komen.
Naast het aanpassen van de leef – en leeromgeving bereiden we de leerlingen ook voor op het zo zelfredzaam mogelijk functioneren in een wereld die niet altijd duidelijk of voorspelbaar is.

Een kijkje nemen in een type 9 klas? Dat kan! Klik hier.