Belangrijke mededelingen

Er zijn problemen met het genereren van het attest revalidatie tijdens de lestijden. We proberen dit snel op te lossen (02/12/2022)

Dubbele namen met spatie en of koppelteken worden "verkeerd" getoond op de resultaatsbrieven. De naam staat aan elkaar.

vb Van Den broecke zal getoond worden als Vandenbroecke... We zullen dit snel terug in orde brengen. (7/11)

Er zijn een aantal zaken opgelost rond de planningstool voor 1ste kleuters:

  • Het is niet meer mogelijk om meerdere slots te kiezen voor één ouder

  • Alle leerlingen (kleuters) zijn nu zichtbaar (let op je filter keuze)

  • Indien er een school niet zichtbaar is kijk dan zeler na of er een OK-Id nummer werd ingevuld. Enkel de groepen die een OK-Id nummer hebben worden getoond.

Archief

Revalidatie tijdens de lestijden (21/10/2022) = opgelost 21/11

De motivatie die ingetypt wordt in het tekstvak van de activiteit revalidatie tijdens de lestijden, wordt niet mee getoond op de PDF. Hier werd een ticket voor aangemaakt om te op lossen

Fout bij het verwijderen van een leerling uit een contactmoment (25/10/2022) = opgelost (4/11)

Telefonische helpdesk is nu even moeilijk te bereiken. (op 18-19-20 en 27 oktober) Omwille van onze Rond van Vlaanderen die we organiseren en we de provincies afgaan is het moeilijk om de telefonische helpdesk te garanderen. Stuur gerust en mail door naar helpdeks@clb-lars.be

Anamnese die verdwijnt bij een afwezige leerling (14/10/22) is terug opgelost

Wanneer je voorbereiding in het anamnese veld had ingevoerd en de leerling als afwezig geplaatst, was de tekst verdwenen. Dit is nu terug in orde en opgelost. De tekst staat er terug in .

Opgelet met inzagerapporten (29/09/2022) dit probleem is opgelost (13/10/2022)

Opgelet het inzage rapport toont teveel informatie wanneer de persoon die inzage vraag mama of papa is. Er wordt geen rekening gehouden met de aard van gegevens waardoor de rubriek van "contextueel" ook getoond wordt en dat is niet correct.

Wees daarom voorzichtig bij het nemen van een inzagerapport en controleer goed. Dit werd doorgegeven om zo snel mogelijk aan te passen.