Belangrijke mededelingen 

Update van DWH in Big Query (23/11/2023)

Omwillen van vernieuwingen binnen DWH (zoals medische conclusies, toevoegen van provincie, gemeente, berekenen van % tav Vlaamse cijfers)

Hierdoor moet er een load gebeuren van alle data en zal hierdoor de dynamische update (elke nacht krijgt DWH een update) even worden uitgezet. 

Concreet betekent dit dat de cijfers even zullen blijven staan zoals ze nu zijn en pas volgende week terug worden geüpdatet

Schoolloopbaan in LARS (15/11/2023)

De schoolloopbaan wordt anders getoond en dit op uitdrukkelijke vraag vanuit het veld. De loopbaan zoals deze er voordien in zat was niet zo overzichtelijk. Nu kan men ook terug de loopbaan gaan plakken om in bepaalde verslagen mee te geven. 

Alleen staat de datum "van "tot" omgekeerd en wordt de datumgetoond volgends amerikaanse normen. 

Dit zullen we uiteraard terug veranderen en zorgen dat de kolom terug omgekeerd wordt en de datum volgens Belgisch formaat getoond wordt. 


======> Inschrijven voor de LARS coach vorming en CLB Online🎓💻📝


Hilde en Margaux organiseren een dag rond LARS en CLB Online. Hilde geeft er een algemene update rond LARS en de nieuwe ontwikkelingen. Ook de verdere planning voor het schooljaar '23-'24 en de toekomst van LARS staan op de planning. Margaux zal een huidige stand van zaken geven over het CLB Onlineplatform. Nadien willen ze samen met jullie brainstormen over de verdere ontwikkeling en de integratie in de CLB-werking.


De vorming wordt twee keer georganiseerd:


Archief

Gezond Leven Check het even (03/11)

Alles staat eindelijk in productie en werkt naar behoren:

Aanmaken van een activiteit in het verleden of in de toekomst: = Opgelost 27/10

Problemen met inloggen via IDM (24/10/2023) = Opgelost 26/10

Door een verkeerde bulk-upload werden bepaalde profielen op gebruikersbeheer naar een hoger bestuurlijk niveau gebracht. Hierdoor was de tegel van het eigen CLB niet meer zichtbaar maar wel deze van de vzw van het CLB. 

DIt is nu terug in orde gebracht. Indien er nog specifieke gevallen zijn laat zeker weten.

Een aantal mensen ervaren problemen bij het inloggen via IDM. 

Concreet wanneer ze op de link klikken om naar LARS productie te gaan moet je inloggen via ACM (itsme of e-ID,..) eenmaal ingelogd moet er gekozen worden voor welke instelling of voor welke hoedanigheid je wenst in te loggen. Bij een aantal is de tegel van hun CLB verdwenen of staat er nu de vzw om uit te kiezen. 

Deze vraag werd opgenomen met integraties gebruikersbeheer om zo snel mogelijk te bekijken waarom de link hier met het CLB even zoek is.

Ik hoop op een snel antwoord en oplossing

Gezond leven check het even (16/10)

Helaas is er nog steeds geen positief nieuws met de melding dat alles terug operationeel is. Door een samenloop van omstandigheden is dit nog steeds niet het geval. 

Het team is dit constant aan het bekijken maar de prioriteit lag eerst op LARS omgeving zelf . Nu kan de tijd terug gaan naar GLCE.

Hopelijk heb ik binnenkort goed nieuws te melden

Een nog steeds onstabiele LARS (10/10/ 10u30)

LARS is nog steeds heel onstabiel zoveel is nu wel duidelijk. Maar we monitoren constant en grijpen heel snel in wanneer het terug even vast loopt.

Laat niet na om het te blijven melden via helpdesk. Wanneer het even vastloopt wachten dan even en refresh tijdig je scherm. 

Gezond leven check het even (10/10)

Helaas krgen we deze app nog niet terug in orde. Dit wordt nu prioritair behandeld om ook zo snel mogelijk up and running te krijgen. 

Dus momenteel is het helaas nog steeds niet mogelijk om de vragen lijst af te nemen. Dit heeft niets te maken met de inlog procedure maar ligt nu aan de connectie tussen LARS en de app zelf... 

Ik hou jullie zeker verder op de hoogte en hoop evenzeer dat ook dit snel kan opgelost worden.

OPGELOST (8/10/2023) Er werden eindelijk een aantal oorzaken gevonden die mogelijks de problemen in LARS veroorzaakten.

Deze werden nu opgelost uiteraard zullen we maandag de zaken van dichtbij opvolgen. 

Laat ons hopen dat alle problemen van de baan zijn en we ons terug kunnen focussen op andere zaken binnen LARS

(6/10)Rond10u helaas bleek de ingreep van gisteren niet voldoende te zijn. We zoeken verder 

====> Bij het zoeken naar de oorzaak zouden we nu durven vragen om even GEEN nieuwe niet medische activiteiten aan te maken tot we de oorzaak gevonden hebben. <=========

Tip= maak anders een draf activiteit aan en deze kan dan later naar een activiteit omgezet worden

Onze excuses voor deze ongemakken en duimen en hopen verder op een goed resultaat

********

problemen LARS (6/10/2023 =8u30) 

Alles lijkt te werken maar we houden het nauwlettend in de gaten. Maar na wat testing lijkt het nu terug op orde al blijf ik met twee woorden spreken. 

******

Nieuwe update 14u30 = Helaas begint alles terug vast te lopen... te vroeg victorie kraaien is nooit goed :-( 

Verder zoeken is de boodschap ....

Update 11u45 = Een eerste voorzichtige oplossing lijkt er te zijn. 

De aanmaak en bewaren en afsluiten van activiteiten werkt terug. Refresh eerst je pagina voor je terug begint.

GLCE staat voorlopig nog uit om eerst te kijken of alles stabiel is binnen de LARS omgeving. We houden je verder op de hoogte.

Helaas nog steeds problemen op LARS = 5/10/2023 8u30)

De problemen van gisteren zijn helaas nog steeds niet in orde in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. 

Het is momenteel niet mogelijk om een activiteit te bewaren en af te werken en sluiten.

Hiervoor mijn oprechte excuses, we doen er alles aan om het terug op orde te krijgen. IK hou je zeker verder op de hoogte.

GLCE zal hierdoor ook nog niet lukken.

PROBLEMEN op LARS: (4/10/2023 - 8u30) = Deze problemen zijn nu terug in orde (15u40) zorg dat je eerst volledig uitlogt en dan terug inlogt om deze verbetering te zien.

 GLCE nog even niet maar dit komt ook terug in orde

Gisterenavond ondervonden we bepaalde problemen op de server systemen waar LARS op draait. We zijn tot laat bezig geweest om dit terug op orde te krijgen maar helaas merk ik dat er nog steeds problemen zijn. We doen er alles aan om deze terug in orde te krijgen. (oa het aanmaken en afsluiten van activiteiten is een probleem)

Ook De SPIN zal momenteel niet lukken alsook GLCE

Update: 9u30 = SPIN zou terug moeten werken

GLCE (10u30) = Deze applicatie staat nog niet terug op we doen er alles aan om dit ook snel te kunnen doen

Gezond leven check het even
Update rond GLCE (02/10/2023) 

Vanaf woensdag zal het inloggen op "gezond leven check het even" via Leer-Id gebeuren. 

Dit werd al een paar keer gecommuniceerd maar omwille van technische problemen tussen de app en LARS kon dit nog niet doorgevoerd worden. 

Deze problemen zijn na geruime testing opgelost en werkt alles (hopelijk) terug naar behoren. 

Belangrijk om te weten indien er CLB's zijn die woensdag 3de SO op de planning hebben staan, verwittig de scholen dat leerlingen hun Leer-Id account klaar houden.

Scholen die nog moeilijkheden hebben kunnen steeds hier terecht;

Problemen bij het invullen van het ICF schema (27/09/2023) = Zou moeten opgelost zijn (29/09/2023)

Bij het invullen van het ICF schema kan het voorvallen dat gegevens van leerling A plots te zien zijn bij leerling B. Dit is een ernstig probleem en moeten we dringend aanpakken en bekijken wat hier de oorzaak van kan zijn om dit zo snel mogelijk op te lossen. 

We zijn hier dan ook mee bezig en stellen de prioriteit in voor deze bug

Performantie problemen

Ook worden ons problemen gemeld van traagheid op LARS. Dit kan als gevolgen geven dat het verwerken trager gebeurt en het soms tot interne fouten kan leiden. Ook hier is men mee bezig om de opschaling te vergroten. 

Vragen over het bekijken van verslagen op IRIS CLBonline ter info voor de scholen

Er moeten een aantal zaken in orde zijn voor de school  dit kan inkijken. 

Decreet Leersteun en de veranderingen in LARS vanaf 01/09/2023

LET op = zorg dat je geen "test" activiteiten van formalisering attest/advies met onderwerp "trajectbegeleiding ifv leersteun" afwerkt en sluit 

Afwerken en sluiten = doorsturen naar creon en IRIS

Start van het nieuwe schooljaar :

TRAAGHED van LARS (04/09/2023 - 13u)  terug in orde 15u

We zijn dit aan het bekijken om zo snel mogelijk op te lossen.Oude LARS 3 is momenteel niet bereikbaar. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te verhelpen. (20/04 = 9u30)
Terug in orde (20/04 = 20u)