אקטיבואלי

קהילת ידידי הייטק-היי בישראל היא גוף שפועל לחבר בין כל בתי הספר, האנשים והארגונים שמקדמים חינוך ברוח הייטק-היי בישראל. הקהילה מקשרת בין גופים חינוכיים שונים כדי ליצור שיתופי פעולה ביניהם, מארגנת למידה משותפת של כל אנשי החינוך הפועלים בתחום, יוצרת ומפיצה ידע פדגוגי ומאפשרת למידה ישירות מצוות הייטק-היי באמצעות משלחות וסמינרים. השותפות בקהילה פתוחה לכולם וכל גוף ואדם מוזמנים להשתתף בפעילות. כך גם הידע שנוצר בקהילה ודרך הפעולות שלו פתוח ונגיש לכל המעוניין.

הרצועה שחלמנו

למידה פעילה, חוקרת, משתפת, משפיעה ובינ-תחומית

תיכון בית ירח,

מקצועות הביולוגיה, תקשורת ולימודי סביבה בתיכון בית ירח, חוברים ללמידת חקר שיתופית

המשפיעה על הסביבה , על ידי בניית פרוייקטים משותפים לתלמידי הרצועות:

חקר בעיה והובלת שינוי חברתי ומודעות תקשורתית.


הפרוייקט "הרצועה שחלמנו" נולד מתוך:

האמונה, כי על התלמיד/ה להיות שותפ/ה פעילה בלמידה,

ההבנה כי למידה משותפת של צוות מפתחת כישורי חברה ועבודת צוות נוספים אצל התלמיד,

זו למידת העתיד,הרצון לחזור ולבסס את הלמידה על סקרנות,

הרצון לחבר את הלמוד לחייו של התלמיד, להפוך אותו לרלבנטי ,

הרצון להנות בלמידה, כמו גם בהוראה, בידיעה שעבודה מתוך הנאה עשויה לקדמנו יותר,

הרצון לחבר בין מקצועות שונים ולפרוץ את גבולות מקצועות הלימודים,

הרצון לתקון עולם, והתפיסה שהחינוך הוא הבסיס ליצירת עולם טוב יותר,

ושהתלמידות/ים שלנו הם השותפות/ים שלנו למעשה זה.


עקרונות הלמידה:

למידה רב תחומית (שילוב תלמידים ממקצועות למידה שונים, שילוב היבטים שונים של סוגייה)

למידה פעילה - מתוך חקר והתנסות

אקטיביזם חברתי ולוקאליות

עבודת צוות, למידה משותפת

רלבנטיות העבודה לחיי התלמידות/ים


מיומנויות למידה של המאה ה-21:

1. שיתוף פעולה ועבודת צוות

2. יצירתיות ודמיון

3. חשיבה ביקורתית

4. יכולת פתרון בעיותשותפות/ים בבניית הרצועה:

שרון שדה, מנהל בית ירח

מיכל ליאני, רכזת פדגוגית

מיכל קוקוי-אטיאס ואפרת לויטן - מגמת תקשורת

אלה סלע מיכאלוב - מגמת לימודי הסביבה

עירית קידר - מגמת ביולוגיה

תאיר מאיר- מגמת ביולוגיה

עמרי עמירם - רכז השכבה

רותי בידץ - רכזת פרוייקט