אקטיב-ואלי

אקטיב-ואלי

, פרוייקט של למידה פעילה, חוקרת, משתפת, משפיעה ובינתחומית, במקצועות ביולוגיה, תקשורת ולימודי סביבה בתיכון בית ירח,

חברנו יחד ללמידת חקר שיתופית המשפיעה על הסביבה , על ידי בניית פרוייקטים משותפים לתלמידי מגמות אלה בתהליך חקר בעיה, והובלת שינוי חברתי ומודעות תקשורתית.


:הפרוייקט "אקטיב-ואלי" נולד מתוך

האמונה, כי על התלמיד/ה להיות שותפ/ה פעילה בלמידה

ההבנה כי למידה משותפת של צוות מפתחת כישורי חברה ועבודת צוות נוספים אצל התלמיד

ההכרה כי זו למידת העתיד

הרצון לחזור ולבסס את הלמידה על סקרנות

הרצון לחבר את הלמוד לחייו של התלמיד, להפוך אותו לרלבנטי

הרצון להנות בלמידה, כמו גם בהוראה

הרצון לחבר בין מקצועות שונים ולפרוץ את גבולות מקצועות הלימודים

הרצון לתקון עולם, והתפיסה שהחינוך הוא הבסיס ליצירת עולם טוב יותר , והידיעה שהתלמידות/ים שלנו הם השותפות/ים שלנו למעשה זה


עקרונות הלמידה

למידה בינתחומית

למידה פעילה - מתוך חקר והתנסות

אקטיביזם חברתי

לוקאליות - עיסוק בשאלות מקומיות

עבודת צוות, למידה משותפת

רלבנטיות העבודה לחיי התלמידות/ים


מיומנויות למידה של המאה ה-21 שאנו מתחברות/ים אליהן

1 שיתוף פעולה ועבודת צוות

2 יצירתיות ודימיון

3 חשיבה ביקורתית

4 יכולת פתרון בעיות


שותפות/ים בבניית הרצועה:

שרון שדה, מנהל בית ירח

מיכל ליאני, רכזת פדגוגית

מיכל קוקוי-אטיאס ואפרת לויטן - מגמת תקשורת

אלה סלע מיכאלוב - מגמת לימודי הסביבה

עירית קידר - מגמת ביולוגיה

תאיר מאיר- מגמת ביולוגיה

עמרי עמירם - רכז השכבה

רותי בידץ - רכזת פרוייקט