Schoolteam

Het schoolteam is een multidisciplinair team bestaande uit:

Leerkrachten

Zij zorgen voor onderwijs op maat.

Paramedisch team

Zij ondersteunen de leerkracht tijdens de lessen waarbij zij vanuit hun expertise de jongeren begeleiden bij specifieke problemen: ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten en opvoeders.

Zorgteam

Zij begeleiden jongeren bij complexe zorg –en welzijnsvragen: psycholoog, orthopedagoog, sociaal verpleegkundige en zorgleerkrachten.

Ondersteunend team

Zij zorgen voor de organisatie en administratie van de school: directie, mentor, preventieadviseur en secretariaatsmedewerkers.

Samenwerking met MFC Heder: www.heder.be