Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1 (OV1)

A/B – klassen

De A/B-klassen groeperen leerlingen van OV1 en OV2.

We kunnen spreken van een duidelijke maatschappelijke oriëntatie en interesse. Er is aandacht voor een ruimere leefwereld waarbij er een grote behoefte is aan het ontwikkelen van schoolse kennis, sociale – en communicatieve vaardigheden.

Er is een algemeen theoretisch aanbod aangevuld met een aanbod op maat van de leerling.

  • Expressieve vakken voor leerlingen OV1

  • Keuzevakken

De eerste jaren doorlopen alle leerlingen een basisvorming in de eerste graad.

Rond de leeftijd van 17 jaar gaan de leerlingen over naar de 2de graad waar streven naar een zo groot mogelijke autonomie de grootste prioriteit is. In deze pedagogische eenheden worden de jongeren doelbewust en doorgedreven voorbereid op het leren leven, het functioneren in een beschermd leefmilieu en begeleid werken als zinvolle dagbesteding.

Vlootklassen

Het aanbod binnen de Vloot richt zich op jongeren met een lichamelijke beperking, gecombineerd met een matig tot ernstig mentale beperking. Er kan ook sprake zijn van een bijkomende medische problematiek of autismespectrumstoornis.

De mentale beperking veronderstelt een aanbod dat aangepast is aan hun ontwikkelingsleeftijd. Daarnaast dienen thema’s eveneens rekening te houden met hun leefwereld en kalenderleeftijd (tieners en jongvolwassenen). Bovendien zal naar aanpak toe ook de sociaal-emotionele leeftijd meespelen.

Via deze opleiding worden de jongeren voorbereid op een volwassen leven in een beschermde woonomgeving, waar ze (meestal) in groep zullen leven en naargelang hun mogelijkheden en interesses een specifieke daginvulling zullen vinden. Om dit te kunnen voorbereiden streven wij een aantal doelstellingen na. Hierbij wordt enkel (of toch voornamelijk) naar de functionaliteit van de leerinhouden gekeken, dit wil zeggen wat voor de leerlingen van nut is naar hun latere leven toe.