Opleidingsvorm 2

We kunnen spreken van een duidelijke maatschappelijke oriëntatie en interesse. Er is aandacht voor een ruimere leefwereld waarbij er een grote behoefte is aan het ontwikkelen van schoolse kennis, sociale – en communicatieve vaardigheden. De leerlingen met een attest OV2 beschikken daarnaast over de mogelijkheden om arbeidsgerichte activiteiten uit te voeren.

Er is dus een algemeen theoretisch aanbod aangevuld met een aanbod op maat van de leerling.

  • Beroepsgerichte vakken voor leerlingen OV2

  • Keuzevakken

De eerste jaren doorlopen alle leerlingen een basisvorming in de eerste fase. Van de 32 lesuren worden er 8 lesuren BGV (beroepsgerichte vorming) gegeven waarin polyvalente technieken en basistechnieken naad, groenzorg en houtbewerking worden bijgebracht. De leerlingen maken eveneens kennis met een aantal gereedschappen en grondstoffen.

Rond de leeftijd van 17 jaar gaan de leerlingen over naar de 2e fase waar streven naar een zo groot mogelijke autonomie de grootste prioriteit is. Van de 32 lesuren worden er 14u lesuren BGV gegeven voor leerlingen die groenzorg volgen, leerlingen die AT kiezen krijgen 10 lesuren BGW, waarin de nadruk ligt op de training van de arbeidsattitudes als voorbereiding op het latere werkmilieu. De arbeidsattitudes worden o.a. geoefend door wekelijkse trainingen in de school en in de werkplaats.

Voor de algemene vakken zitten leerlingen OV1 en OV2 gemengd. Tijdens beroepsgerichte vorming zitten de OV2 leerlingen apart.