Ind- og udmeldelse

  • På nuværende tidspunkt er ventelisten åben for vuggestuen og lukket for børnehaven.
  • Indmelding foregår ved at aflevere et udfyldt skema, som kan hentes her. Samtidig skal der indbetales et ventelistegebyr på 250 kroner til konto 8401-1060666 hos Merkur Andelskasse. Opskrivningen er gældende fra datoen for modtagelse af gebyret. Når barnet får tilbudt plads indbetales yderligere et indmeldingsgebyr på 1.500 kroner.
  • Udmelding, som skal meldes mindst to måneder før til den 1. eller 15. i måneden, foregår skriftligt til børnehavelederen, som herefter varetager den følgende administration.