Forældredeltagelse

Børnehaven og vuggestuens dagligdag er afhængig af at forældrene yder en praktisk indsats. Dette arbejde gælder alle forældre, det gøres i form af weekendrengøring og tøjvask (2-3 gange årligt), deltagelse i arbejdsdage (2 gange årligt), deltagelse og forberedelse til årstidsfester (4-5 gange årligt) og løbede arbejdsopgaver som bliver annonceret i børnehaven.

Weekendrengøring og tøjvask

2 til 3 gange om året har et barns forældre ansvaret for at vaske dagens karklude, hagesmække mm. Det snavsede vasketøj ligger i blå IKEA poser og vaskes ved 90 °C. Det rene vasketøj afleveres tilbage i de GRÅ poser. Dette er af hensyn til hygiejnen.

Denne uges weekendrengøring foretages også af forældrene. Disse opgaver deles mellem forældrene.

Arbejdsdage

På de to årlige arbejdsdage deltager forældre. Her reparerer og bygges nyt til huset. Arbejdsdagen starter kl. 9.30 og slutter kl 15.00. Børnene er meget velkomne til at deltage. Det er en god måde hvorpå de kan være med til dette arbejde og se at deres forældre er med til at passe på huset og haven.

Årstidsfester

Der vil løbende blive annonceret opgaver til årets fester. Det kan være indkøb af diverse, bagning eller lignende.

Forældremøder og forældresamtaler

Der holdes mindst 2 forældremøder om året, hvoraf det ene desuden er generalforsamlingen. På disse møder tages et aktuelt emne op, som belyses ved hjælp af pædagogikken og der gives et indblik i dagligdagen. Der indbydes ikke til en fast årlig forældresamtale. Men vi er altid åbne for et ønske om individuelle samtaler omkring jeres børn, lige så vel som vi kan bede jer om en samtale.


Bestyrelsen

Børnehaven er en privat institution, hvor forældrebestyrelsen er del af ledelsen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 3 forældrerepræsentanter, lederen, 1 antroposofisk medlem og 1 skolerepræsentant. Forældrene i bestyrelsen har ansvaret for økonomien og ansættelse/afskedigelse af leder og overenskomstmæssige aftaler med kommunen og BUPL, alt det overordnede, hvorimod lederen varetager den daglige drift, ansættelse af personalet og den pædagogiske ledelse. Forældrerepræsentanterne sidder i bestyrelsen for 2 år af gangen. Der afholdes generalforsamling hvert forår, med valg til bestyrelsen.

Du kan få kontaktoplysninger til bestyrelsen ved at kontakte børnehavens ledelse.