Praktisk i det daglige

Indkøring

Vi ser gerne, at den første uge af barnets tid bliver brugt til at give barnet en glidende start. Derfor må I afse tid til, at være med den første uge, så lidt eller meget som det nu behøves. Men dette giver jer jo en fin lejlighed til, at opleve børnehavens hverdag og personale at kende. Men da det i vores pædagogik ikke er ”tilladt”, at sidde og uvirksom hen, vil i få en lille arbejdsopgave, mens I er her. Hvilket også vil virke beroligende på jeres barn.

Opslagstavlen

I garderoben, ved hoveddøren, hænger de meddelelser som er vigtige for jer at vide omkring børnehaven, så kig på den ind imellem. På det røde brandskab, ligeledes i garderoben, hænger opslag om foredrag, møder o.a. vedrørende antroposofien ligesom der også hænger opslag om den næste årstidsfest i børnehaven.

Sygdom og fravær

Sygdom og fravær skal meddeles børnehaven om morgenen, så vi ikke venter på barnet. Hvis barnet bliver sygt i børnehaven, kontakter vi jer og aftaler nærmere. Ud fra et antroposofisk synspunkt, betragtes børnesygdommene som et vigtigt led i barnets udvikling. Man skal derfor, så vidt det er muligt, give det tid og ro til at komme igennem disse vigtige perioder.

Aflevering og hentning

Kl. 9.00 starter sanglegen i både børnehaven og vuggestuen. Derfor skal børnene afleveres inden kl. 9.00. I børnehaven fortælles eventyr kl. 14.00. For at undgå at forstyrre fortællingen bedes hentningen foregå uden om tidsrummet 14.00-14.20 for børnehavebørnene.

For at få den bedste start på dagen, har vi i børnehaven den fine tradition at vi siger ”godmorgen og velkommen” ved at give hånd og lade øjnene mødes – både børn såvel som forældre. Børn er efterlignende væsener og ser de at mor og far smiler og siger godmorgen, er det den stemning de bærer med sig når de kommer i børnehave, for når mor og far smiler og er tillidsfulde, er det et trygt og godt sted at være, hos trygge og gode voksne. Børnehavedagen er fuld af glæde og smil – såvel som alle andre følelser der hører sig til livet. Vi arbejder i børnehaven med stemninger – stemninger af fordybelse og ro, såvel som leg og spræl. Og det er derfor at vi både i afleveringssituationen såvel som afhentningssituationen ønsker at forældrene bliver stående i døråbningen – og ikke går ind på stuen. Stemningerne der skabes i børnehaven – både i det store fællesskab – men også i de enkelte små – værner vi højt om. For børnenes skyld er det så vigtigt at fastholde den, for hvilken bedre symbiose at være i, end den børnene opnår i fantasiverdenen? Selvfølgelig er børnehavedagen slut for den der bliver hentet – men for de andre børn er det vigtigt at vi ikke forstyrre dem. For når børn leger fordøjer de alle de ting de har tillært sig.

Vi voksne vil gerne vise barnet at vi tager vel imod det om morgenen og siger ”farvel og tak for i dag” på samme vis. Om morgenen kan vi dermed bedre hjælpe barnet i gang med dagen ved at tegne en morgentegning, kigge i en bog eller hjælpe i gang med en leg. På samme måde kan vi ved afhentningen hjælpe barnet med at tegne færdig, lege færdig og rydde det nødvendige op – og så kommer vi hen til døren med barnet og siger tak for i dag. Døren skal ikke ses som en dør der lukkes i – men som en port der åbner op til børnehaven og den dag barnet skal gå i møde med alle de bedste ting der er at byde på. En sådan god start på dagen og en sådan god afslutning på dagen, rammer børnehavedagen godt ind. Og sådan mener vi at vi kan give jeres børn den bedste, sjoveste, mest lærerige og harmoniske dag.

Det er husets holdning at det er voksne der henter børnene fra børnehave og ikke mindreårige. Henter andre end de som står anført på stamkortet, skal vi vide det forinden.

Dialog i hverdagen

Korte beskeder i døren personale og forældre imellem er selvfølgelig helt i orden, men skal der knyttes flere ord, må vi ringes ved i løbet af dagen eller aftale en samtale hvis nødvendigt – netop for ikke at der skal flyve alt for mange beskeder henover hovedet for barnet og for at afleveringen skal forblive ”helliget” barnet.

Mobiltelefoner

Af hensyn til børnene beder vi forældre om at undlade at benytte mobiltelefoner inden for Brorlil og Søsterlils havelåge.

Legetøj

Vi frabeder os at børn medbringer legetøj hjemmefra.