MOKYTI IR MOKYTIS NAUDOJANT INFORMACINES TECHNOLOGIJAS

Vilniaus Antakalnio progimnazijos nuotolinis ir hibridinis ugdymas

Nuotolinis mokymas - mokymo proceso organizavimo būdas, kai mokiniai būdami skirtingose vietose, bei naudodamiesi informacines komunikacijos priemones ir technologijas (kompiuterį, planšėtę, mobilųjį telefoną, kur veikia vaizdo kamera bei garsiakalbis, yra mokymui reikalinga programinė įranga), bendrauja su mokytoju ugdymo tikslams pasiekti.

Progimnazijoje galima pavienio ir grupinio mokymo forma.

Pavienio mokymo forma. Mokiniai savarankiškai mokydamiesi jungiasi su mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar individualiose mokytojo konsultacijose, nėra nuoseklaus, kasdienio pamokų tvarkaraščio.

Grupinio mokymo forma. Mokiniai susijungia į klasę ar grupę ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal mokymo programas ir nuotolinį pamokų tvarkaraštį.

Mišrus mokymas - mokymo proceso organizavimo būdas, kai nuosekliai derinami skirtingi mokymo būdai: kasdienis ir nuotolinis. Grupinio mokymo forma (mišrus) - visiems mokiniams dalis mokymo (pavyzdžiui, viena savaitė ar dvi savaitės iš eilės) vyksta nuotoliniu, vėliau kasdieniu būdu (pavyzdžiui, kita savaitė ar dvi savaitės iš eilės).

Hibridinis mokymas - mokymo proceso organizavimo būdas kai lygiagrečiai derinami skirtingi mokymo būdai pagal nustatytą tvarkrašatį. Grupinio mokymo forma (hibridinis) - pamokos metu dalis mokinių mokosi kasdieniu klasėje, kita dalis nuotoliniu būdu.

Nuotolinio ugdymo įrankiai

Progimnazijoje naudojama Google įrankiais mokymui ir mokymuisi. Progimnazijos Google admin sistemoje kiekvienam mokiniui ir darbuotojui yra sukuriamas Gmail el. pašto adresas vardas.pavarde@antakalnio.lt, kuriuo vartojai gali naudotis Google Workspace for Education įrankiais.

Progimnazijos virtuali mokymo(si) aplinka Google Classroom, kurioje pateikiamas ugdymo turinys, ugdymo medžiaga, tarp mokytojo ir/ar mokinių gali vykti sinchroninis ir ansinchroninis bendravimas. Taip pat sistema naudojama mokymosi pasiekimų vertinimui bei fiksavimui. Virtualioje sistemoje gali būti prijungti ir mokinių tėvai.

Hibridinės ir nuotolinės pamokos ir susitikimai vyksta per Google Meet programą, visus įvykius kuriant Google kalendoriuje.

Progimnazijos pagrindinė informavimo ir (ar) ugdymo rezultatų fiksavimo priemonė yra Tamo el. dienynas.

Galimos kitos bendravimo priemones, kurios taip pat pasiekiamos su pašto paskyra vardas.pavarde@antakalnio.lt el. adresu: Google Chat, Gmail el. paštas ir Google groups.

Progimnazijos mokytojai ugdymo metu naudoja skaitmenines ugdymo aplinkas ir priemones, prie kurių mokiniai gali naudotis jungiants mokyklos sukurtu el. adresu (dažnai yra Gmail prisijungimo sąsaja): „EDUKA klasė“, „EMA“, „Vyturys“, „Eduten“, eMokykla“, „Padlet“, „Kahoot“, „Wordwall“, „Nearpod“, „WriteReader“, ir kt.);

Nuotolinio bei hibridinio ugdymo sėkmė

Ugdymo sėkmę namuose lemia šie veiksmai:

  • mokinio ir/ar jo tėvų (globėjų) pakankamos bendrosios mokymosi kompetencijos bei savivaldaus ugdymo įgūdžiai (tinkama dienotvarkė: darbo ir poilsio laiko dermė pagal vaiko amžių);

  • nuo mokinių amžiaus, 1-2 klasių mokiniams gali reikėti suaugusiųjų pagalbos prisijungti prie el. sistemų ar aplinkų bei jomis naudotis. Tuo tarpu vyresni mokiniai dažniausiai puikiai naudojasi aplinka ir dėl nuolatinio naudojimosi gali tapti priklausomi nuo IKT technologijų. Taip pat mokiniai pasyviai dalyvaujantys nuotolinėse ar hibridinėse pamokose, nesijungiantys kamerų ar mikrofonų, gali būti blaškomi kitų naršyklės langų ar namuose esančių kitų žmonių ir/ar daiktų ir pan. Vaikams būtinas nuolatinis poilsis po darbo kompiuteriu.

  • tėvų, mokinių bei mokytojų skaitmeninių kompetencijų;

  • turimų technologinių resursų (Google sistema galima naudotis įprastais kompiuteriais, Chromebook'u, planšėte ar mobiliu telefonu. Patogiausia naudotis didesniu įrenginiu. Tėvams verta naudoti Google family link programėle. Labai svarbu turėti gerą internetinį ryšį bei kiek įmanomą patogią ir ergonomišką, tylią aplinką (mokymuisi gali pravesti geros ir patogios ausinės su mikrofonu).