Recursos

Els arxius com a recurs per fer recerca 

Aquest curs està especialment adreçat al professorat de secundària que tutoritza treballs de recerca de 4t d’ESO i Batxillerat i als docents dels centres educatius que treballen per projectes.  

 L’objectiu del curs és oferir pautes de reflexió, metodologies i línies de treball a partir dels recursos de l’entorn i dels fons documentals de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i els arxius locals.  

Les entitats organitzadores del curs són l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, els Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
La durada del curs és de 15 hores; les sis primeres sessions són de  2 hores i la darrera sessió de 3 hores. Horari: 17:30-19:30 i l’última sessió de 17:30-20:30 h. Aquest curs està reconegut dins del Pla de Formació Permanent del Professorat.

El curs tindrà lloc a l’Arxiu Comarcal del BaixLlobregat  (Clementina Arderiu, 23. 08980. Sant Feliu de Llobregat) .

Calendari: 5, 12, 19, 26, d’abril i 3, 10, 17 maig. 

Coordinació del curs: Gemma Tribó i M. Luz Retuerta


Sessions:

1.      Descobrir el medi fent recerca (Gemma Tribó), 5 d’abril.

Objectiu: Exposar i analitzar els passos de la metodologia de recerca. Com acompanyar, tutoritzar i assessorar l’alumne. 

2.      L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat: recursos per a la recerca (M. Luz Retuerta), 12 d’abril.

Objectiu: Explicar la gènesi dels documents i dels fons d’arxiu i relacionar-la amb  els  processos de recerca. Analitzar els fons de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL) en relació amb els possibles temes de recerca i mostrar els recursos on line de l’Arxiu per fer treballs de recerca.

3.      Aprendre a aprendre (Neus Sanmarti), 19 d’abril.

Objectiu: Explicar què vol dir aprendre a aprendre i repensar la funció de l’escola i dels docents en la societat del coneixement.

4.      El tractament de les fonts documentals  (Gemma Tribó), 26 d’abril.

Objectiu: Aprendre a localitzar, seleccionar i determinar la idoneïtat de les fonts documentals per organitzar i tutelar una recerca escolar. El diàleg entre fonts primàries i fonts secundàries. El tractament de les fonts. Exemples pràctics.

5.      Lectura de la imatge i recerca (Josep M. Gelabert i Albert González), 3 de maig.

Objectiu: Mostrar la riquesa dels fons fotogràfics (temes i continguts) ensenyar a analitzar les imatges i a utilitzar-les als treballs de recerca. Fer algun exercici pràctic.    

6.      L’entrevista i les fonts orals (Gemma Tribó, Elionor Sellés i  Josep Fernández), 10  

     de maig.

Objectiu: Analitzar els recursos de les fonts orals a l’educació (enquesta, entrevista, programes de ràdio, registres orals,...). L’ús de l’entrevista als treballs de recerca. Propostes temàtiques més adients i experiències. 

7.      Propostes de treballs de recerca (continguts i temes): pràctiques amb fonts

     d’arxiu, 17 de maig.

Objectiu: Fer propostes de treballs de recerca previsibles per al curs 2016-2017 i organitzar els tallers a partir d’aquestes propostes, tant al voltant d’una àrea curricular com des d’una visió interdisciplinària. Mostrar itineraris de treballs de recerca construïts amb diverses fonts i facilitar-ne de bons exemples.

Per aquestes sessions en format taller i en funció de les persones matriculades, el grup es dividirà en dos o tres grups més petits.

        Medi social: Xavier Cortès, Anna Argilés i Gemma Tribó.

        Medi natural: Engràcia Miquel i M.Luz Retuerta

        Memòria democràtica i del temps present: Elionor Sellés, Josep Fernández,

        i M. Luz Retuerta.  

Comments