2. Repte empresa

El curs 2014-2015 no es realitza la modalitat Repte empresa.


És una modalitat que intenta promoure la relació i el treball compartit entre educació i empresa. Les empreses plantegen reptes que van lligats a projectes d’interès per l’empresa i dirigits a especialitats de Formació Professional de Grau Superior que hi estiguin relacionades.


Les empreses seran les que posaran les condicions de cada repte i també les que en una comissió, on hi participarà el coordinador de Formació Professional dels Serveis Territorials d’Ensenyament, decidiran quin dels projectes presentats ha estat seleccionat.


Per al desenvolupament del projecte, l’empresa posarà a disposició de l’alumnat aquells coneixements, instal·lacions i o tecnologia acordats i marcats en la descripció del repte per tal que l’alumne disposi de les condicions més favorables possibles per afrontar el repte.


Per a cada repte empresarial els Serveis Territorials i l’empresa establiran els convenis necessaris pel seu bon desenvolupament, tant a nivell de seguretat com d’altres temes relacionats amb l’aplicació, si és el cas, del resultat de la recerca promoguda i compartida entre l’alumne i els responsables de l’empresa.


 PREMI  Desenvolupament del projecte a l’empresa, finançament del mateix i possibles beneficis que se’n derivin.

 DESTINATARI  Alumnes de Grau Superior de Formació Professional (CFGS) dels centres educatius del Baix Llobregat.

 PROMOTORS  Empreses d’INNOBAIX.


 CALENDARI  ACTUACIONS

Octubre
 Les empreses plantegen els Reptes.
Octubre  Convocatòria dels Coordinadors de Formació Professional dels centres per a la presentació detallada de les característiques pròpies dels reptes plantejats. Formulari al Registre d’Entrada als Serveis Territorials i correu a l’empresa corresponent.

Fins el 5 de desembre de
 Els centres presenten els projectes per a superar els reptes als Serveis Territorials i a les empreses.
Del 9 al 13 de desembre
 Constitució del Jurat (empreses i un representat d’Ensenyament -Coordinador de Formació Professional-) i veredicte del projecte guanyador per a cada repte.
16 de desembre
 Comunicació dels resultats al centre educatiu.

Del gener fins
al 30 de Maig
 Desenvolupament del projecte a l’empresa.
Juny
 Reconeixement als projectes ja desenvolupats del repte del l’any anterior. Presentació en pósters per part de l’alumne i l’empresa (exposició).


Llista dels reptes 2012-2013 (1a edició):

Formulari per participar a la convocatòria EDURECERCA Modalitat: Treball de repte