Premi Fundació Marianao-Grup GRODE (UAB)

 SUBMODALITAT/ ENTITAT PREMI FUNDACIÓ MARIANAO-GRUP GRODE (UAB)
 BASES PARTICULARSTreballs que tractin temàtiques relacionades amb les temàtiques següents:
  • Prevenció de violència als centres educatius.
  • Cohesió social.
  • Participació juvenil.
  • Relacions multigenaracionals.
 DESCRIPTORS 
Violència als centres, cohesió social, participació juvenil, relacions multigeneracionals.

 ASSESSORAMENT 
Treballs que s'inicien

  1. Trobada amb docents per explicar el nostre rol d’assessorament
  2. Establir metodologia de l’assessorament amb l’alumne (temps, rols, funcions...)
  3. Coordinació amb el centre.


 RECURSOS 
  1. Revisió documentació
  2. Assessorament del treball de recerca si estan vinculats amb els projectes que es porten a terme ja descrits.
  3. Oferir possibilitats d’assistir en algunes accions que es fan en el marc dels projectes.

Pels alumnes que assessorem posem a disposició la documentació del tema específic, així com l’observació i participació en pràctiques que portem a terme en els nostres projectes encaminats a promoure la participació comunitària i juvenil.

 PREMI 
- Premi al guanyador gentilesa de la Diputació de Barcelona.

- Difusió del treball a la web i publicació en una revista especialitzada.


Comments