Krigs- og Feltpostforeningen

Krigs- og feltpostforeningen er en ideell organisasjon som har som formål å fremme interessen for krigsposthistorie. Foreningen ble etablert i 1987 og har ca 110 medlemmer. Foreningen har som målsetting Å få fram ny informasjon om den norske krigsposthistorien og gjøre denne kjent for frimerkesamlere og posthistorikere i form av publikasjoner og artikler i filatelistiske tidsskrifter. Foreningen har et eget medlemsblad "Tidsskrift for krigs- og feltpost", som er et viktig bindeledd mellom medlemmene og som brukes som et kommunikasjonsmiddel for foreningens utadrettede virksomhet. Gratis eksemplar kan du få ved å kontakte foreningen.

Krigs- og feltpostforeningen avholder årlig 1 til 2 møter i Oslo-regionen, derav 1 årsmøte. På møtene holdes det foredrag om ulike krigsposthistoriske temaer, visning av samlinger, brevbytte og drøftelse/diskusjoner om ulike posthistoriske områder som foreningen jobber med. Foreningen avholder 1-3 auksjoner årlig som er kun for medlemmene. Medlemskontigenten er 400 kr for medlemmer i Norge og 450,- for medlemmer bosatt i utlandet.

Krigs- og feltpostforeningen ønsker å knytte til seg nye medlemmer som har interesse av krigspost. Har du interesse av dette samleområdet, så vil et medlemskap være til uvurderlig nytte. Hvis du ønsker å bli medlem send oss en e-post og vi sender deg nødvendig informasjon.

Vi minner om:
Årsmøte 2018 finner sted på Gardermoen Airport Hotel den 14 april 2018.

Hva er krigspost?

Krigspost som samleområde beskjeftiger seg med postsensur og feltpost under 1. og 2. verdenskrig. Naturlig nok er de fleste samlere mest opptatt av
2. verdenskrig. Årene fra 1940 til 1945 er en viktig del av Norges nyere historie. Alt er ennå ikke kjent og fortalt. Dette gjelder også posthistorien, med postkontroll og sensur i mange ulike former.

For soldaten ved fronten var feltposten bindeleddet til familie og venner. Uteble feltposten, sank moralen. Studiet av feltpostnummer, feltpoststempler og feltpostens veier og behandling, er et stort forskningsområde som vi såvidt har tatt fatt på.

Også feltposten i fredstid er et spennende og nyanserikt samleområde. Ikke minst fordi norsk FN-personell er deltakere i fredsbevarende styrker rundt om i verden. Dette avstedkommer stadig nye feltpoststempler og feltposthistorie.

Er du interessert i dette store og spennende samleområdet, vil et medlemskap i foreningen være fordelaktig. Du kan eventuelt kontakte noen i styret for nærmere informasjon.

Brev med sensurremse og sensurstempel fra norsk postkontroll 1945.

HUSK!
Fellesmøte med Norsk Posthistorisk Selskap
Dato: 27 januar 2018
Sted: Asylet, Grønland 28, 0188 Oslo.

Siste nytt fra Krigs- og Feltpostforeningen

Nytt nummer av tidsskriftet - 03/2017
Da er et nytt nummer utarbeidet og utsendt.

Control of postal mail in Norway 1945
See the article here.

Nytt nummer av tidsskriftet - 02/2017
Da er et nytt nummer utarbeidet og utsendt.

Resultatet fra auksjonen 22 april 2017
Da er resultatet klart, se her. Usolgte objekter kan kjøpes ved henvendelse til John Torstad.

Husk auksjonen 22 april 2017
Glem ikke å by på de objekter du ønsker deg, se her.

Nytt nummer av tidsskriftet - 01/2017
Da er et nytt nummer utarbeidet og utsendt.

Årsmøte papirene
Årsmøte papirene kan nå lastes ned i pdf-format. Gå til Arkivet, så finner du to filer med navnene "Årsberetning KFF_2016" og "Regnskap KFF_2016_budsjett_2017".
 
Årets personlige merke - årsmøte gave
Har du sett årets merke? Dette er en gave til alle som deltar på årsmøte - meld deg på.

Nytt nummer av tidsskriftet er ankommet - 04/2016
Nytt nummer av tidsskriftet "Tidsskrift for Krigs- og Feltpostforeningen" (TKF) er ute.

Bilder til auksjonen
Da er bildene på plass - god jakt.

Images for the auction
They are now in place - good hunt.

Auction April 22, 2017
The list for the next auction is ready. Pictures of objects coming eventually. The list can be seen here. If you want to download it, then you find it here.

Ausjon 22 april 2017
Listen for neste auksjon er klar. Bilder av objektene kommer etter hvert. Listen kan ses her. Ønsker du listen, kan du laste den ned her.

Innbydelse/Innkalling til årsmøte 2017
Styret innbyr/innkaller til årsmøte i Krigs- og Feltpostforeningen den 22 april 2017. Sted: Gardermoen Airport Hotel.  Innkalling og program finner du her.

Invitation to the Annual Meeting 2017
The board invites to the annual meeting,  22th April 2017. Location: Gardermoen Airport Hotel. Notice and application can be found here.

Nok et funn av merke med tvilsomt overtrykk
Et objekt ble funnet på Samlerbørsen sin auksjon 2-3 feb 2017. Objektet ble solgt for 200,-.

Nye funn av falske merker
Noen av våre medlemmer har funnet noen fantasi-produkter. Se de nye tilskuddene. Ikke nøl med å sende bilder til oss, hvis dere kommer over slike falske merker.

Ny indeks for TKF
Da er det lastet opp en ny og oppdatert indeks for medlemsbladet vårt. Du finner filen som et Excel regnark i arkivet.

Husk å betal kontingent for 2017
Du har vel husket å betale kontingenten for 2016. Husk at de som betaler innen 31 des 2016 er med på lotteri - hvor gevinsten er en bok. Kontingenten er 400 for medlemmer i Norge og 450 for de som er bosatt i utlandet. Gironummer er: 0531 01 55812  - Krigs- og Feltpostforeningen v/John Torsrad.

GOD JUL og GODT NYTT ÅR
Vi ønsker alle våre medlemmer en God Jul og Godt Nytt År.

Resultat fra auksjonen 04 desember 2016 er klar.
Da er resultatet etter auksjonen klart. Du kan se tilslagene her.

Ny auksjon - 04 desember 2016
Ny auksjon er på gang. Listen ligger klar for nedlasting under "Arkivet", navn på filen er Auctionlist 04 des 2016. Oversikten ligger under "Auksjoner". Bildene vil komme etter hvert.

Nytt nummer av tidsskriftet er ankommet - 03/2016
Nytt nummer av tidsskriftet "Tidsskrift for Krigs- og Feltpostforeningen" (TKF) er ute - også denne gangen mye godt lesestoff.

Nytt nummer av tidsskriftet er ankommet - 02/2016
Nytt nummer av tidsskriftet "Tidsskrift for Krigs- og Feltpostforeningen" (TKF) er ute - mye godt lesestoff.

Resultatet fra vårens auksjon er klart

Ettersalget foregår fram til 1. mai. Utsolgte objekter merket "IS" selges til

utrop + 10%, samt portokostnader. Send en e-post til John Torstad.


Nytt nummer av tidsskriftet er ankommet - 01/2016
Nytt nummer av tidsskriftet "Tidsskrift for Krigs- og Feltpostforeningen" (TKF) er ute - god fornøyelse.

Innkalling til årsmøte 2016
Foreningen avholder sitt årsmøte på Gardermoen Airport Hotel, lørdag den 9 april 2016.
Innkalling med program og papirer, se her.

Da er listen for auksjonen 9 april 2016 klar. Bildene mangler, men de kommer etter hvert. Listen ligger som pdf-fil under fanen "Artikler" og kan lastes ned herfra. GOD JAKT

En riktig God Jul og Godt Nytt År

Nytt nummer av tidsskriftet - 04/2015
Nytt nummer av tidsskriftet "Tidsskrift for Krigs- og Feltpostforeningen" (TKF) er ute - god fornøyelse.

Resultat - auksjon 06 des 2015
Resultatet er klart. Se på Auksjonssiden eller last ned filen her.

Auksjon 06 desember 2015
Auksjonslisten er klar, se her. Bildene vil komme etter hvert.
Som vanlig ligger listen som pdf-fil i Arkivet for nedlasting. 
Frist for budgivning er 06 des 2015.

Nytt nummer av tidsskriftet - 03/2015
Nytt nummer av tidsskriftet er ute - god fornøyelse.

Nytt funn av merke med falskt overtrykk.
Se bilde her.

Nytt nummer av tidsskriftet.
Nytt nummer av tidsskriftet er ute - godt lesestoff i en litt kald sommer!

Byttet e-post adresse i det siste?
Er du sikker på at du har gitt oss rett e-post adresse? Hvis ikke send den til krigsogfeltpost@gmail.com, så vi kan få rettet opp vårt register.

Indeks oversikt tidsskriftet
Har du sett indeks-filen for tidsskriftet vårt. En Excel-fil som ligger i Arkivet. Navnet på filen er TKF-Krigsposten-Indeks_mars 2015.

Ny infofolder
Det er utarbeidet ny infofolder, som du kan gi bort til venner og intresserte, samt mulig nye medlemmer. Du finner den i Arkivet med navnet KFF_INFO-FOLDER_NORSK_131026.