Krigs- og Feltpostforeningen

Krigs- og feltpostforeningen er en ideell organisasjon som har som formål å fremme interessen for krigsposthistorie. Foreningen ble etablert i 1987 og har ca. 110 medlemmer. Foreningen har som målsetting Å få fram ny informasjon om den norske krigsposthistorien og gjøre denne kjent for frimerkesamlere og posthistorikere i form av publikasjoner og artikler i filatelistiske tidsskrifter. Foreningen har et eget medlemsblad "Tidsskrift for krigs- og feltpost", som er et viktig bindeledd mellom medlemmene og som brukes som et kommunikasjonsmiddel for foreningens utadrettede virksomhet. Gratis eksemplar kan du få ved å kontakte foreningen.

Krigs- og feltpostforeningen avholder årlig 1 til 2 møter i Oslo-regionen, derav 1 årsmøte. På møtene holdes det foredrag om ulike krigsposthistoriske temaer, visning av samlinger, brevbytte og drøftelse/diskusjoner om ulike posthistoriske områder som foreningen jobber med. Foreningen avholder 2 auksjoner årlig som er kun for medlemmene. 

Medlemskontigenten er:

  • 400 kr for medlemmer i Norge
  • 450 kr for medlemmer bosatt i utlandet.
Krigs- og feltpostforeningen ønsker å knytte til seg nye medlemmer som har interesse av krigspost. Har du interesse av dette samleområdet, så vil et medlemskap være til uvurderlig nytte. Hvis du ønsker å bli medlem send oss en e-post og vi sender deg nødvendig informasjon.

Hva er krigspost?

Krigspost som samleområde beskjeftiger seg med postsensur og feltpost under 1. og 2. verdenskrig. Naturlig nok er de fleste samlere mest opptatt av 2. verdenskrig. Årene fra 1940 til 1945 er en viktig del av Norges nyere historie. Alt er ennå ikke kjent og fortalt. Dette gjelder også posthistorien, med postkontroll og sensur i mange ulike former.

For soldaten ved fronten var feltposten bindeleddet til familie og venner. Uteble feltposten, sank moralen. Studiet av feltpostnummer, feltpoststempler og feltpostens veier og behandling, er et stort forskningsområde som vi såvidt har tatt fatt på.

Også feltposten i fredstid er et spennende og nyanserikt samleområde. Ikke minst fordi norsk FN-personell er deltakere i fredsbevarende styrker rundt om i verden. Dette avstedkommer stadig nye feltpoststempler og feltposthistorie.

Er du interessert i dette store og spennende samleområdet, vil et medlemskap i foreningen være fordelaktig. Du kan eventuelt kontakte noen i styret for nærmere informasjon.

Brev med sensurremse og sensurstempel fra norsk postkontroll 1945.

Siste nytt fra Krigs- og Feltpostforeningen

Årsmøtet for 2022 er fastlagt til 23. april.
Stedet blir Gardermoen, men hvor blir kunngjort senere

Betaler du kontingenten for 2022 før nyttår er du med i kontingentlotteriet.

Referat fra Årsmøtet 23. oktober 2021

Høstens auksjon er på nett

Du finner auksjonen her.

Du kan laste ned listen og budseddel her.

Har du disse i din boksamling? I tillegg til prisene kommer eventuelt porto. Klikk på bildet for å få det større


Resultat auksjon

Resultatet fra auksjonen kan ses her. Usolgte objekter selges til utrop + 10% provisjon. Henvendelse johntorstad@gmail.com.

Oppdatert index-fil

Da er index-filen for vårt medlemsblad oppdatert for året 2020.

Du finner filen for nedlasting her.

Siste nytt

Årets bokgave er "Norske Postoblater og Postoblatstempler" av Øivind Rojahn Karlsen.


Boken kan kjøpes for 390,- er inkl forsendelse. Send bestillingen til krigsogfeltpost@gmail.com.

Auksjon 5. des. 2020

Resultatet er klart, se her. Alle usolgte objekter (IS) kan kjøpes til utrop + provisjon. Kontakt John Torstad (johntorstad@gmail.com).

Nytt nummer av medlemsbladet, Nr 4/2021

Se innholdet herNytt fra Arkivverket

Nytt slipp av dokumenter fra invasjonen for 80 år siden. Trykk her.

Nytt nummer av medlemsbladet

Se innholdet her.

Vær på vakt!

Nye forfalskninger oppdages til stadighet. Denne gangen på Tradera.

Revidert regnskap 2020 og budsjett 2021

Foreningens reviderte regnskap 2020 og budsjett 2021 finner du her.

Kjære alle sammen,

I år er det meste "normalisert" og derfor blir det fysisk årsmøte. Se innkalling og saksliste øverst her. 

Auksjonen i år vil bli gjennomført også som en skriftlig auksjon med budfrist 22. oktober 2021. Auksjonslisten ligger på vår hjemmeside med illustrasjoner av nesten alle objektene og kan finnes her: Auksjon 23. oktober 2021

Av de faste postene på årsmøtet er innlegg fra medlemmene. Vi oppfordrer denne gang medlemmene om at innlegg, det være seg både faglige og synspunkter på driften av foreningen, å komme med disse i form av innlegg i medlemsbladet.

Med beste hilsen for styret i KFF

Bjørn Muggerud

Nytt nr av TKF
Vi gratulerer vår nye redaktør Inge Johansen med sitt første nummer av TKF. Les her hva du finner av artikler.

Årsmøte 2021
Årsmøte finner sted den 23 oktober 2021, stedet er Gardermoen Airport Hotel. Innkalling, program og Årsberetning 2020 finner du i Arkivet - kan lastes ned.

Årets PF


Oppdatert Index-fil tilgjengelig.
Index-filen for medlemsbladet er nå oppdatert frem til og med nummer 4 2019. Du finner den under Arkivet.

Ny bok og nytt nummer av medlemsbladet
Vi håper alt kom vel fram og ønsker dere god lesing.

Auksjon den 23. oktober 2021
Listen er nå på nett. Bilder vil komme etter hvert. Se auksjonslisten.
Du finner en pdf-fil som kan lastes ned her.

Nytt nummer av medlemsbladet - 3/2021
Nytt nummer er kommet.

Resultat fra auksjonen den 6 april er klar.
Følg linken. Usolgte objekter selges til utrop + 10 %, frist er satt til 01 mai 2019. Ønsker kan sendes til John Torstad.

Bilder til auksjon
Da skal alle bilder til auksjonen være på plass - god jakt. Husk at det er ingen grunn til å vente med budene.

Innkalling til årsmøte 2021
Innkalling og program for årsmøte kan du lese her. Vi ser deg vel på årsmøte? Frist for påmelding er 7. oktober 2021 Du kan laste ned innkalling og program. Filen finner du nederst på siden.

Ny indeks for TKF
Da er det lastet opp en ny og oppdatert indeks for medlemsbladet vårt. Du finner filen som et Excel regnark i arkivet.

Ny infofolder
Det er utarbeidet ny infofolder, som du kan gi bort til venner og intresserte, samt mulig nye medlemmer. Du finner den i Arkivet med navnet KFF_INFO-FOLDER_NORSK_131026.