Krigs- og Feltpostforeningen

Krigs- og feltpostforeningen er en ideell organisasjon som har som formål å fremme interessen for krigsposthistorie. Foreningen ble etablert i 1987 og har ca 110 medlemmer. Foreningen har som målsetting Å få fram ny informasjon om den norske krigsposthistorien og gjøre denne kjent for frimerkesamlere og posthistorikere i form av publikasjoner og artikler i filatelistiske tidsskrifter. Foreningen har et eget medlemsblad "Tidsskrift for krigs- og feltpost", som er et viktig bindeledd mellom medlemmene og som brukes som et kommunikasjonsmiddel for foreningens utadrettede virksomhet. Gratis eksemplar kan du få ved å kontakte foreningen.

Krigs- og feltpostforeningen avholder årlig 1 til 2 møter i Oslo-regionen, derav 1 årsmøte. På møtene holdes det foredrag om ulike krigsposthistoriske temaer, visning av samlinger, brevbytte og drøftelse/diskusjoner om ulike posthistoriske områder som foreningen jobber med. Foreningen avholder 2 auksjoner årlig som er kun for medlemmene. Medlemskontigenten er 400 kr for medlemmer i Norge og 450,- for medlemmer bosatt i utlandet.

Krigs- og feltpostforeningen ønsker å knytte til seg nye medlemmer som har interesse av krigspost. Har du interesse av dette samleområdet, så vil et medlemskap være til uvurderlig nytte. Hvis du ønsker å bli medlem send oss en e-post og vi sender deg nødvendig informasjon.

Hva er krigspost?

Krigspost som samleområde beskjeftiger seg med postsensur og feltpost under 1. og 2. verdenskrig. Naturlig nok er de fleste samlere mest opptatt av
2. verdenskrig. Årene fra 1940 til 1945 er en viktig del av Norges nyere historie. Alt er ennå ikke kjent og fortalt. Dette gjelder også posthistorien, med postkontroll og sensur i mange ulike former.

For soldaten ved fronten var feltposten bindeleddet til familie og venner. Uteble feltposten, sank moralen. Studiet av feltpostnummer, feltpoststempler og feltpostens veier og behandling, er et stort forskningsområde som vi såvidt har tatt fatt på.

Også feltposten i fredstid er et spennende og nyanserikt samleområde. Ikke minst fordi norsk FN-personell er deltakere i fredsbevarende styrker rundt om i verden. Dette avstedkommer stadig nye feltpoststempler og feltposthistorie.

Er du interessert i dette store og spennende samleområdet, vil et medlemskap i foreningen være fordelaktig. Du kan eventuelt kontakte noen i styret for nærmere informasjon.

Brev med sensurremse og sensurstempel fra norsk postkontroll 1945.

Siste nytt fra Krigs- og Feltpostforeningen

Auksjon 6 desember 2018
Da er det klart for auksjon igjen. Oversikten ligger her. Bildene vil bli lagt ut så snart de er skannet. Under overskrift "Arkiv" kan du laste ned budseddel (Auction_front_2018-H) og listen (Auksjon_H2018) hvis du ønsker.

Nytt nummer av tidsskriftet - 03/18
Da har vi fått et nytt nummer av bladet.


Nytt nummer av tidsskriftet - 02/18
Her kan du se hva du har i vente.Årsmøte
Da kan vi se tilbake på et meget vellykket årsmøte. Et fast punkt på agendaene, er fastsettelse av tid og sted for neste år. Da kan vi avsløre at stedet antagelig blir det samme som i år, samt at tidspunktet er 6 april 2019. Sett av datoen allerede nå.

Resultat fra auksjonen 
Resultatet fra auksjonen den 14 april er nå klart. Se her. IS = Ikke solgt. 

Nytt nummer av tidsskriftet - 01/18
Da er nytt nummer på vei i posten, her kan du se hva du kan glede deg til.


Vårens auksjon
Da er alt klart for vårens auksjon. Du finner listen med bilder her. Helt i bunnen på siden har du mulighet for å laste ned listen med budseddel. Husk fristen 12 april 2018. 

Årsmøte 14 april 2018
Papirene til årsmøte er nå sendt ut. Du finner også innkallelse, program, årsmelding og regnskap her. Meld deg på! og treff nye eller gamle kjente.

Norsk Feltpost
Foreningens medlem Øivind Rojahn Karlsen har kommet med ny  bok - Norsk Feltpost - i vid forstand.

Bestilling kan sendes til krigsogfeltpost@gmail.com.
Pris: 350, - + porto 85,- = 435,- (Norge)
Pris: 350,- + porto 110,- = 460,- (Europa)
Pris: 350,- + porto 130,- = 480,- (Øvrig Verden)
Betales til konto: 0531 01 55812.
Boken sendes så snart betalingen er på konto.

Foreningen ønsker alle en God Jul og Ett Godt Nytt År.

Nytt nummer av tidsskriftet - 04/17
Da er nytt nummer på vei i posten, god lesning.

Ny auksjonen 06 desember 2017
Da er alle bilder på plass.
Listen er nå lagt ut, se her.
Hvis du ønsker å laste ned listen og frontside, kan det gjøres her.
Resultatet er lagt ut. Usolgte loter kan kjøpes til utrop.

Nytt nummer av tidsskriftet - 03/2017
Da er et nytt nummer utarbeidet og utsendt.

Control of postal mail in Norway 1945
See the article here.

Nytt nummer av tidsskriftet - 02/2017
Da er et nytt nummer utarbeidet og utsendt.

Resultatet fra auksjonen 22 april 2017
Da er resultatet klart, se her. Usolgte objekter kan kjøpes ved henvendelse til John Torstad.

Husk auksjonen 22 april 2017
Glem ikke å by på de objekter du ønsker deg, se her.

Nytt nummer av tidsskriftet - 01/2017
Da er et nytt nummer utarbeidet og utsendt.

Årsmøte papirene
Årsmøte papirene kan nå lastes ned i pdf-format. Gå til Arkivet, så finner du to filer med navnene "Årsberetning KFF_2016" og "Regnskap KFF_2016_budsjett_2017".
 
Årets personlige merke - årsmøte gave
Har du sett årets merke? Dette er en gave til alle som deltar på årsmøte - meld deg på.

Nytt nummer av tidsskriftet er ankommet - 04/2016
Nytt nummer av tidsskriftet "Tidsskrift for Krigs- og Feltpostforeningen" (TKF) er ute.

Bilder til auksjonen
Da er bildene på plass - god jakt.

Images for the auction
They are now in place - good hunt.

Auction April 22, 2017
The list for the next auction is ready. Pictures of objects coming eventually. The list can be seen here. If you want to download it, then you find it here.

Ausjon 22 april 2017
Listen for neste auksjon er klar. Bilder av objektene kommer etter hvert. Listen kan ses her. Ønsker du listen, kan du laste den ned her.

Innbydelse/Innkalling til årsmøte 2017
Styret innbyr/innkaller til årsmøte i Krigs- og Feltpostforeningen den 22 april 2017. Sted: Gardermoen Airport Hotel.  Innkalling og program finner du her.

Invitation to the Annual Meeting 2017
The board invites to the annual meeting,  22th April 2017. Location: Gardermoen Airport Hotel. Notice and application can be found here.

Nok et funn av merke med tvilsomt overtrykk
Et objekt ble funnet på Samlerbørsen sin auksjon 2-3 feb 2017. Objektet ble solgt for 200,-.

Nye funn av falske merker
Noen av våre medlemmer har funnet noen fantasi-produkter. Se de nye tilskuddene. Ikke nøl med å sende bilder til oss, hvis dere kommer over slike falske merker.

Ny indeks for TKF
Da er det lastet opp en ny og oppdatert indeks for medlemsbladet vårt. Du finner filen som et Excel regnark i arkivet.

Husk å betal kontingent for 2017
Du har vel husket å betale kontingenten for 2016. Husk at de som betaler innen 31 des 2016 er med på lotteri - hvor gevinsten er en bok. Kontingenten er 400 for medlemmer i Norge og 450 for de som er bosatt i utlandet. Gironummer er: 0531 01 55812  - Krigs- og Feltpostforeningen v/John Torsrad.

GOD JUL og GODT NYTT ÅR
Vi ønsker alle våre medlemmer en God Jul og Godt Nytt År.

Resultat fra auksjonen 04 desember 2016 er klar.
Da er resultatet etter auksjonen klart. Du kan se tilslagene her.

Ny auksjon - 04 desember 2016
Ny auksjon er på gang. Listen ligger klar for nedlasting under "Arkivet", navn på filen er Auctionlist 04 des 2016. Oversikten ligger under "Auksjoner". Bildene vil komme etter hvert.

Nytt nummer av tidsskriftet er ankommet - 03/2016
Nytt nummer av tidsskriftet "Tidsskrift for Krigs- og Feltpostforeningen" (TKF) er ute - også denne gangen mye godt lesestoff.

Indeks oversikt tidsskriftet
Har du sett indeks-filen for tidsskriftet vårt. En Excel-fil som ligger i Arkivet. Navnet på filen er TKF-Krigsposten-Indeks_mars 2015.

Ny infofolder
Det er utarbeidet ny infofolder, som du kan gi bort til venner og intresserte, samt mulig nye medlemmer. Du finner den i Arkivet med navnet KFF_INFO-FOLDER_NORSK_131026.