Krigs- og Feltpostforeningen

Krigs- og feltpostforeningen er en ideell organisasjon som har som formål å fremme interessen for krigsposthistorie. Foreningen ble etablert i 1987 og har ca 110 medlemmer. Foreningen har som målsetting Å få fram ny informasjon om den norske krigsposthistorien og gjøre denne kjent for frimerkesamlere og posthistorikere i form av publikasjoner og artikler i filatelistiske tidsskrifter. Foreningen har et eget medlemsblad "Tidsskrift for krigs- og feltpost", som er et viktig bindeledd mellom medlemmene og som brukes som et kommunikasjonsmiddel for foreningens utadrettede virksomhet. Gratis eksemplar kan du få ved å kontakte foreningen.

Krigs- og feltpostforeningen avholder årlig 1 til 2 møter i Oslo-regionen, derav 1 årsmøte. På møtene holdes det foredrag om ulike krigsposthistoriske temaer, visning av samlinger, brevbytte og drøftelse/diskusjoner om ulike posthistoriske områder som foreningen jobber med. Foreningen avholder 2 auksjoner årlig som er kun for medlemmene. 

Medlemskontigenten er:

Krigs- og feltpostforeningen ønsker å knytte til seg nye medlemmer som har interesse av krigspost. Har du interesse av dette samleområdet, så vil et medlemskap være til uvurderlig nytte. Hvis du ønsker å bli medlem send oss en e-post og vi sender deg nødvendig informasjon.

Hva er krigspost?

Krigspost som samleområde beskjeftiger seg med postsensur og feltpost under 1. og 2. verdenskrig. Naturlig nok er de fleste samlere mest opptatt av 2. verdenskrig. Årene fra 1940 til 1945 er en viktig del av Norges nyere historie. Alt er ennå ikke kjent og fortalt. Dette gjelder også posthistorien, med postkontroll og sensur i mange ulike former.

For soldaten ved fronten var feltposten bindeleddet til familie og venner. Uteble feltposten, sank moralen. Studiet av feltpostnummer, feltpoststempler og feltpostens veier og behandling, er et stort forskningsområde som vi såvidt har tatt fatt på.

Også feltposten i fredstid er et spennende og nyanserikt samleområde. Ikke minst fordi norsk FN-personell er deltakere i fredsbevarende styrker rundt om i verden. Dette avstedkommer stadig nye feltpoststempler og feltposthistorie.

Er du interessert i dette store og spennende samleområdet, vil et medlemskap i foreningen være fordelaktig. Du kan eventuelt kontakte noen i styret for nærmere informasjon.

Siste nytt fra Krigs- og Feltpostforeningen

Resultat auksjon

Resultatet fra auksjonen kan ses her. Usolgte objekter selges til utrop + 10% provisjon. Henvendelse johntorstad@gmail.com.

Vårens auksjon er på nett

Du finner auksjonen her.

Du kan laste ned listen og budseddel her.

Oppdatert index-fil

Da er index-filen for vårt medlemsblad oppdatert for året 2020.

Du finner filen for nedlasting her.

Siste nytt

Nå er medlemsblad og bok på vei i posten. Årets bokgave er "Norske Postoblater og Postoblatstempler" av Øivind Rojahn Karlsen.

Brev med sensurremse og sensurstempel fra norsk postkontroll 1945.

Boken kan kjøpes for 390,- er inkl forsendelse. Send bestillingen til krigsogfeltpost@gmail.com.

Auksjon 5 des 2020

Resultatet er klart, se her. Alle usolgte objekter (IS) kan kjøpes til utrop + provisjon. Kontakt John Torstad (johntorstad@gmail.com).

Nytt nummer av medlemsbladet, Nr 3/2020

Se innholdet her

Nytt fra Arkivverket

Nytt slipp av dokumenter fra invasjonen for 80 år siden. Trykk her.

Nytt nummer av medlemsbladet

Se innholdet her.

Vær på vakt!

Nye forfalskninger oppdages til stadighet. Denne gangen på Tradera.

Revidert regnskap 2019 og budsjett 2020

Foreningens reviderte regnskap 2019 og budsjett 2020 finner du her.

Kjære alle sammen,

Som alle er kjent med har vi en koronavirus situasjon som medfører store begrensninger i alle aktiviteter. Det er høyst usikkert hvor lenge dette vil vare. Styret i KFF har diskutert situasjonen og vi anser tidspunktet for foreningens årsmøte 18. april å være alt for tidlig å avholde vårt møte. Det er også umulig å si når det vil være forsvarlig å avholde et møte ved en utsettelse. Vi har derfor valgt å avlyse årets årsmøte i KFF.

Auksjonen vil bli gjennomført som en skriftlig auksjon med budfrist 18. april 2020. Auksjonslisten ligger på vår hjemmeside med illustrasjoner av nesten alle objektene og kan finnes her: https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/krigs--og-feltpostforeningen/auksjoner-1/auksjon-18-april-2020

Styret beklager dette på det sterkeste og spesielt overfor de som allerede er påmeldt. Styret vil i stedet se på mulighetene for å avholde et åpent møte til høsten.

Det er imidlertid noen av punktene på sakslisten vi må ha formalisert. Det gjelder spesielt godkjennelse av regnskapet for 2019 (med tanke på søknaden om mva refusjon) og valgene. Vi har i praksis allerede en ny redaktør, Inge Johansen, som skal velges av årsmøtet da det formelt fortsatt er vår avgåtte redaktør Knut Arveng som står som redaktør. For øvrige poster er det gjenvalg på de som er på valg. I tillegg skal årsberetningen, forslag til neste års kontingent og budsjettet godkjennes. For disse punktene har det aldri vært vært gjort endringer på styrets innstilling på årsmøtene. Dvs det har skjedd at styret på bakgrunn av nye opplysninger har endret forslag til budsjett på årsmøtet. Ved en avlysning, vil dette gjøre seg gjeldende for nettokostnader avsatt for årsmøtet i år.

For det planlagte årsmøtet er alle sakspapirer lagt ut på hjemmesiden og årsberetningen er også gjengitt i siste nummer av medlemsbladet (TKF 1/20).

Styret ber derfor medlemmene om å godkjenne styrets forslag som fremlagt i sakspapirene. Eventuelle innsigelser bes sendt oss pr epost innen tirsdag 14. april og dersom det er motforestillinger til dette skal vi selvfølgelig videreformidle til alle medlemmene før forslagene anses som vedtatt.

Av de faste postene på årsmøtet er innlegg fra medlemmene. Vi oppfordrer denne gang medlemmene om at innlegg, det være seg både faglige og synspunkter på driften av foreningen, å komme med disse i form av innlegg i medlemsbladet.

Styret håper samtlige medlemmer kommer gjennom denne perioden uten store problemer.

Med beste hilsen for styret i KFF

Bjørn Muggerud

Nytt nr av TKF

Vi gratulerer vår nye redaktør Inge Johansen med sitt første nummer av TKF. Les her hva du finner av artikler.

Årsmøte 2020

Årsmøte finner sted den 18 april 2020, stedet er Gardermoen Airport Hotel. Innkalling, program og Årsberetning 2019 finner du i Arkivet - kan lastes ned.

Årets PF

Ny auksjon på gang.

Som vanlig har vi foreningens store auksjon på årsmøte den 18 april 2020. Listen er nå tilgjengelig på våre hjemmesider under Auksjoner. Du kan også laste ned listen fra Arkivet.

Oppdatert Index-fil tilgjengelig.

Index-filen for medlemsbladet er nå oppdatert frem til og med nummer 4 2019. Du finner den under Arkivet.

GOD JUL og GODT NYTT ÅR

Ønsker vi alle våre medlemmer.

Ny bok og nytt nummer av medlemsbladet

Både boken og bladet er på vei til våre medlemmer i posten - gled dere.

Auksjon den 8 des 2019

Listen er nå på nett. Bilder vil komme etter hvert. Se auksjonslisten.

Du finner en pdf-fil som kan lastes ned her.

Nytt nummer av medlemsbladet - 3/209

Nytt nummer er kommet.

Nytt nummer av medlemsbladet - 2/2019

Nytt nummer av vårt medlemsblad er kommet.

Resultat fra auksjonen den 6 april er klar.

Følg linken. Usolgte objekter selges til utrop + 10 %, frist er satt til 01 mai 2019. Ønsker kan sendes til John Torstad.

Nytt nummer av medlemsbladet - 1/2019

Da er nytt blad på vei til deg. Mye godt lesestoff som vanlig.Medlemsbladet "Tidsskrift for Krigs- og Feltpostforeningen" (TKF)

Bilder til auksjon

Da skal alle bilder til auksjonen være på plass - god jakt. Husk at det er ingen grunn til å vente med budene.

Innkalling til årsmøte 2019

Innkalling og program for årsmøte kan du lese her. Vi ser deg vel på årsmøte? Frist for påmelding er 30 mars 2019. Du kan laste ned innkalling og program. Filen finner du nederst på siden.

Auksjon på nett

Auksjon den 6 april 2019. Du finner oversikten her. Bildene vil komme etter hvert.

Ny indeks for TKF

Da er det lastet opp en ny og oppdatert indeks for medlemsbladet vårt. Du finner filen som et Excel regnark i arkivet.

Ny infofolder

Det er utarbeidet ny infofolder, som du kan gi bort til venner og intresserte, samt mulig nye medlemmer. Du finner den i Arkivet med navnet KFF_INFO-FOLDER_NORSK_131026.

WANT TO BE A MEMBER?

Are you living abroad and want to be a member of the Norwegian War and Field Post Society? By paying a reduced fee, currently NOK 400, you can become a member and receive our member magazine online. In practice, this means that you will not receive any member magazine by mail, but get it sent as a pdf file to your email address. In addition, you will receive the annual book gift, and have the opportunity to participate in the Society's auctions.

Want to try? Please contact our treasurer John Torstad email: johntorstad@gmail.com.