Krigs- og Feltpostforeningen

Krigs- og feltpostforeningen er en ideell organisasjon som har som formål å fremme interessen for krigsposthistorie. Foreningen ble etablert i 1987 og har ca 110 medlemmer. Foreningen har som målsetting Å få fram ny informasjon om den norske krigsposthistorien og gjøre denne kjent for frimerkesamlere og posthistorikere i form av publikasjoner og artikler i filatelistiske tidsskrifter. Foreningen har et eget medlemsblad "Tidsskrift for krigs- og feltpost", som er et viktig bindeledd mellom medlemmene og som brukes som et kommunikasjonsmiddel for foreningens utadrettede virksomhet. Gratis eksemplar kan du få ved å kontakte foreningen.

Krigs- og feltpostforeningen avholder årlig 1 til 2 møter i Oslo-regionen, derav 1 årsmøte. På møtene holdes det foredrag om ulike krigsposthistoriske temaer, visning av samlinger, brevbytte og drøftelse/diskusjoner om ulike posthistoriske områder som foreningen jobber med. Foreningen avholder 2 auksjoner årlig som er kun for medlemmene. 

Medlemskontigenten er:

  • 400 kr for medlemmer i Norge
  • 450,- for medlemmer bosatt i utlandet.
Krigs- og feltpostforeningen ønsker å knytte til seg nye medlemmer som har interesse av krigspost. Har du interesse av dette samleområdet, så vil et medlemskap være til uvurderlig nytte. Hvis du ønsker å bli medlem send oss en e-post og vi sender deg nødvendig informasjon.

Hva er krigspost?

Krigspost som samleområde beskjeftiger seg med postsensur og feltpost under 1. og 2. verdenskrig. Naturlig nok er de fleste samlere mest opptatt av 2. verdenskrig. Årene fra 1940 til 1945 er en viktig del av Norges nyere historie. Alt er ennå ikke kjent og fortalt. Dette gjelder også posthistorien, med postkontroll og sensur i mange ulike former.

For soldaten ved fronten var feltposten bindeleddet til familie og venner. Uteble feltposten, sank moralen. Studiet av feltpostnummer, feltpoststempler og feltpostens veier og behandling, er et stort forskningsområde som vi såvidt har tatt fatt på.

Også feltposten i fredstid er et spennende og nyanserikt samleområde. Ikke minst fordi norsk FN-personell er deltakere i fredsbevarende styrker rundt om i verden. Dette avstedkommer stadig nye feltpoststempler og feltposthistorie.

Er du interessert i dette store og spennende samleområdet, vil et medlemskap i foreningen være fordelaktig. Du kan eventuelt kontakte noen i styret for nærmere informasjon.

Brev med sensurremse og sensurstempel fra norsk postkontroll 1945.

Siste nytt fra Krigs- og Feltpostforeningen

Auksjon den 8 des 2019
Listen er nå på nett. Bilder vil komme etter hvert. Se auksjonslisten.
Du finner en pdf-fil som kan lastes ned her.

Nytt nummer av medlemsbladet - 3/209
Nytt nummer er kommet.

Nytt nummer av medlemsbladet - 2/2019
Nytt nummer av vårt medlemsblad er kommet.

Resultat fra auksjonen den 6 april er klar.
Følg linken. Usolgte objekter selges til utrop + 10 %, frist er satt til 01 mai 2019. Ønsker kan sendes til John Torstad.

Nytt nummer av medlemsbladet - 1/2019
Da er nytt blad på vei til deg. Mye godt lesestoff som vanlig.Medlemsbladet "Tidsskrift for Krigs- og Feltpostforeningen" (TKF)

Bilder til auksjon
Da skal alle bilder til auksjonen være på plass - god jakt. Husk at det er ingen grunn til å vente med budene.

Innkalling til årsmøte 2019
Innkalling og program for årsmøte kan du lese her. Vi ser deg vel på årsmøte? Frist for påmelding er 30 mars 2019. Du kan laste ned innkalling og program. Filen finner du nederst på siden.

Auksjon på nett
Auksjon den 6 april 2019. Du finner oversikten her. Bildene vil komme etter hvert.

God Jul og Godt Nytt År
Vi ønsker alle våre medlemmer God Jul og et spennende Godt Nytt År. Håper vi møtes og snakkes i det nye året som snart melder sin ankomst.


Årets bok
Årets bokgave, som er en artikkelsamling, den 5 i rekken, er på vei i posten. Denne gangen har vi satt sammen artikler med tilknytning til USA og Canada under annen verdens krig. Gled dere.


Nytt nummer av tidsskriftet - 04/2018
Nytt nummer er på vei i Posten. Se hva det inneholder.

Nye forfalskninger
Er nytt knippe forfalskninger er blitt oppdaget. Stedet er eBay. Du kan se bildene her. Oppdager du noe innen kategorien, så sende gjerne bilde av objektene til oss. 

Auksjon 6 desember 2018
Da er det klart for auksjon igjen. Oversikten ligger her. Bildene vil bli lagt ut så snart de er skannet. Under overskrift "Arkiv" kan du laste ned budseddel (Auction_front_2018-H) og listen (Auksjon_H2018) hvis du ønsker.

Nytt nummer av tidsskriftet - 03/18
Da har vi fått et nytt nummer av bladet.


Nytt nummer av tidsskriftet - 02/18
Her kan du se hva du har i vente.Årsmøte
Da kan vi se tilbake på et meget vellykket årsmøte. Et fast punkt på agendaene, er fastsettelse av tid og sted for neste år. Da kan vi avsløre at stedet antagelig blir det samme som i år, samt at tidspunktet er 6 april 2019. Sett av datoen allerede nå.

Resultat fra auksjonen 
Resultatet fra auksjonen den 14 april er nå klart. Se her. IS = Ikke solgt. 

Nytt nummer av tidsskriftet - 01/18
Da er nytt nummer på vei i posten, her kan du se hva du kan glede deg til.


Vårens auksjon
Da er alt klart for vårens auksjon. Du finner listen med bilder her. Helt i bunnen på siden har du mulighet for å laste ned listen med budseddel. Husk fristen 12 april 2018. 

Årsmøte 14 april 2018
Papirene til årsmøte er nå sendt ut. Du finner også innkallelse, program, årsmelding og regnskap her. Meld deg på! og treff nye eller gamle kjente.

Control of postal mail in Norway 1945
See the article here.

Ny indeks for TKF
Da er det lastet opp en ny og oppdatert indeks for medlemsbladet vårt. Du finner filen som et Excel regnark i arkivet.

Ny infofolder
Det er utarbeidet ny infofolder, som du kan gi bort til venner og intresserte, samt mulig nye medlemmer. Du finner den i Arkivet med navnet KFF_INFO-FOLDER_NORSK_131026.