WYDARZENIA
I GALERIA

ROK 2021/2022

Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji

„Szkoła Promująca Zdrowie”

Przyznanie Krajowego Certyfikatu jest potwierdzeniem, że pracujemy zgodnie z modelem Szkoły Promującej Zdrowie oraz wyrazem uznania

dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Nasze działania wspierała Pani dr Barbara Wolny Rejonowy Koordynator SzPZ, która tak niedawno odwiedziła naszą szkołę w dniu

autoprezentacji szkoły. Podczas tego spotkania zaproszeni goście, zapoznali się z wynikami autoewaluacji.

Link do prezentacji wyników autoewalucji znajduje się poniżej.

https://docs.google.com/presentation/d/1gNr-Dh8Ksc_1vSll-4BlZBrS83lA2_0b/edit?usp=sharing&ouid=115164986048671424740&rtpof=true&sd=true

CYKLICZNE ZAJĘCIA PT. „HAŁAS NASZ WRÓG” 2022 r.


Hałas to nic innego jak drgania akustyczne o wysokiej intensywności, odbierane jako nieprzyjemne i stresujące. Każdy na pewno miał z nim nie raz do czynienia. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że hałas nie tylko drażni, ale może powodować fizyczny ból, a nawet uszkodzenie słuchu.

Dlatego właśnie postanowiłyśmy cyklicznie realizować z dziećmi warsztaty nt. szkodliwości hałasu i jego konsekwencjach rzutujących na nasze zdrowie. Podczas naszych prelekcji posiłkowałyśmy się m.in.: prezentacją multimedialną, filmikami edukacyjnymi z serii „Hałas to twój największy wróg”, przeprowadzałyśmy ćwiczenia w słuchawkach wygłuszających.

Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom wzrośnie świadomość wielu osób, jak niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie oraz organizm ma hałas.

Magdalena Zagaja

Marianna Zarzeczna

Beata Furman

PIRAMIDA ŻYWIENIOWA

Zajęcia dotyczyły roli zdrowego odżywiania w codziennym życiu i jej wpływu na zdrowie,

produktów wskazanych i przeciwwskazanych oraz potrzeby urozmaicenia diety, która

przedstawiona jest w postaci Piramidy Zdrowego Żywienia.

Beata Furman

MALI KUCHARZE

Zajęcia kulinarne prowadzone przez p. Beatę Furman w klasie I.

Warsztaty to dla dzieci dobra zabawa i wielka kulinarna przygoda. Nauka gotowania wcale nie jest trudna. Może sprawić dzieciom wiele radości. Przyrządzając potrawy dzieci zdobywają wiedzę o zdrowym odżywianiu i zrównoważonych posiłkach.

Beata Furman

ROK 2020/2021


MOTYWACJA UCZNIÓW PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

Zdalne nauczanie to nowość w systemie oświaty. Uczniom w różnym stopniu i tempie udaje się przystosować do nauczania w tej formie. Często problemem są odpowiednie warunki do pracy, ale też brak systematyczności i odpowiedniej motywacji do przyswajania wiedzy, odrabiania zadań domowych. Bywa, że tradycyjne i sprawdzone zasady pracy ucznia na lekcjach przestają już obowiązywać.

Można jednak starać się pomóc dziecku przy budowaniu motywacji do zdalnej nauki.

Nauczycielu:

 • lekcja zdalnego nauczania to dla ucznia szansa

 • spotkania przyjaciół, zobaczenia się z nimi choćby online.

Uczniowie nie mają teraz możliwości wspólnych spotkań i brakuje im widoku i wiadomości od kolegów i koleżanek. Dzięki spotkaniu wirtualnemu uczniowie mogą nadal czuć się częścią klasy, wyjść poza życie codzienne w zamkniętym domu zachęcaj ucznia do budowania stałych nawyków:

 • zwracaj uwagę na systematyczne wykonywanie prac,

 • nie odkładanie ich na później

 • doceniaj dobre praktyki

 • pochwal, gdy uczniowie wykonują dobrze i w terminie

 • polecenia. Jeśli inni zobaczą, że ich koledzy to robią, to

 • zachęcą się do pozytywnej praktyki

 • chwal- ilekroć widzisz postęp, zauważ go i doceniaj, bez względu na to, czy jest on mały czy duży.

Rodzicu:

 • pobudzaj aktywność swojego dziecka i staraj ukierunkowywać ją na osiąganie zamierzonych wyników. W kształceniu na odległość motywacja Waszych dzieci może ulec osłabieniu, bo osoby, t.j.: nauczyciele, które ją na co dzień napędzały, nie są bezpośrednio obecne w ich życiu.

 • systematycznie kontroluj obecność dziecka na lekcjach, jego oceny i zachęcaj do bieżącej poprawy i uzupełniania braków w zadaniach domowych i pracach na lekcji,

 • wszelkie niepowodzenia swojego dziecka traktuj jak punkt wyjścia do dalszej pracy , a nie porażkę nie do pokonania,

 • wątpliwości dotyczące edukacji swojego dziecka, jego postępów w nauce, wyjaśniaj na bieżąco z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych emocji Tobie i zaoszczędzić stresu Twojemu dziecku.

Pamiętajmy:

Stałe zachęcanie uczniów do systematycznej pracy i aktywności, dostrzeganie ich mocnych stron i potencjału, znacząco wpływa na ich pozytywny obraz siebie, pozwala doceniać swoje możliwości, motywuje do pracy i pokonywania ewentualnych porażek, które zdarzają się niekiedy w trakcie procesu edukacyjnego.

Opracowała: Alina Szymaszek- Dymek

Pedagog szkolny

Bibliografia:

- edunews. pl,

- epedagogika. pl

JAK DBAĆ O ZDROWIE W CZASIE PANDEMII?

Rok 2020 ze względu na trwanie pandemii na świecie podkreślił wartość zdrowia. W artykule chciałabym, przedstawić elementy, które składają się na profilaktykę w tym temacie.

Zdrowie – stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności (zob. dobrostan subiektywny). W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.

Na zdrowie składa się:

1) ciało

Jak dbać o ciało :

- aktywność fizyczna,

- sen od 7- do 10 godzin,

- zdrowe odżywianie,

- prawidłowe nawyki,

- badania profilaktyczne,

- unikanie używek,

- właściwa pielęgnacja kosmetykami.

2) umysł

Jak dbać umysł:

- ćwicz umysł poprzez branie udziału w różnych aktywnościach,

- otaczaj się wartościowymi treściami ( unikaj materiałów z dużą ilością przemocy),

- dobrze dobieraj sobie znajomych i przyjaciół.

3) emocje

Jak dbać o dobry nastrój:

- trenuj optymizm,

- przywołuj dobre wspomnienia,

- dobre myśli,

- znajdź swój własny sposób na radzenie sobie ze złymi emocjami np. słuchanie muzyki, sport, rozmowa z przyjacielem.

4) zdrowe nawyki

Jak kształtować zdrowe nawyki:

- dbanie o kondycję fizyczną,

- zdrowe odżywanie,

- unikanie używek.

5) aktywność fizyczna

Jak dbać o aktywność fizyczną:

- uprawiać sport dobrany do potrzeb i możliwości.

6) relacje z innymi ludźmi

Jak dbać o relacje z innymi ludźmi:

- dobra komunikacja,

- dbanie o relacje,

- umiejętność szanowania swoich i cudzych granic,

- rozumienie swoich i cudzych potrzeb,

- empatia.

7) świadome odżywianie

Jak się świadomie odżywiać:

- stosowanie zasad piramidy żywieniowej.

Na pojęcie zdrowia należy spojrzeć całościowo, bo każda z wyżej wymienionych sfer jest ważna i wpływa na siebie. Zwłaszcza w czasie pandemii, watro przyjrzeć się czy odpowiednio dbamy o nasz stan zdrowia i nie zaniedbujemy któregoś z wyżej wymienionego elementu.

Marta Maczurad – psycholog szkolny

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Akademia zdrowia Wiem co jem.”

Autor: Beata Trzcińska

Wstęp

Racjonalne odżywianie wywiera wpływ na aktywność psychiczną dziecka i wzbogaca wiedzę dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworząc warunki do promowania zdrowego stylu życia oraz nabywania umiejętności dbania o zdrowie. Inspiracją do opracowania innowacji stały się spostrzeżenia nauczycieli dotyczące tendencji żywieniowych uczniów podczas przerw szkolnych, na wycieczkach czy innych wyjazdach. Niepokój wzbudza fakt spożywania przez młodzież bardzo dużych ilości słodyczy, chipsów, słodzonych napojów gazowanych konserwowanych i barwionych chemicznie oraz innych małowartościowych, a niekiedy wręcz szkodliwych dla zdrowia produktów spożywczych.

Zadaniem innowacji jest przekazanie dzieciom wiadomości o tym, jak dbać o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Innowacja zakłada przede wszystkim uświadomienie najmłodszych dzieci w zakresie dbania o własne zdrowie oraz unikanie ryzykownych zachowań, które naraziły by dzieci na utratę ich zdrowia. Ważnym jest, by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać świadomych wyborów. Istotą pracy będzie, by dzieci znały ryzyko, jakie wiąże się z nieprzestrzeganiem zasad zdrowego stylu życia. Poza profilaktyką istotnym jest, by dzieci posiadały wiedzę oraz umiejętności jak zachować się w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie zdrowia. Chodzi także o to, by najmłodsi potrafili w razie konieczności służyć pomocą innym ludziom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji.

1. Czas trwania innowacji : 01-09-2020

2. Zakres innowacji: Działaniem innowacyjnym zostaną objęte dzieci ze szkoły podstawowej klasa II.

3. Cele innowacji:

Cel ogólny innowacji:

Promowanie prawidłowego odżywiania się i zdrowego stylu życia oraz kształtowanie właściwych zachowań, umiejętności i nawyków praktycznych: higienicznych, kulinarnych, ogrodniczych, estetyki nakrywania do stołu a także zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów.

Cele szczegółowe:

DZIECKO:

Rozumie pojęcie "zdrowia”

Wie, jak dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie

Unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu

Zna i stosuje podstawowe zabiegi higieniczne

Wie, na czym polega zdrowe odżywianie

Potrafi wymienić produkty spożywcze szkodzące zdrowiu

Wie jakie znaczenie maja witaminy dla zdrowia człowieka

Potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonać zdrowe potrawy tj. surówki ,soki, kanapki, ciasteczka, sałatki

Potrafi estetycznie nakryć do stołu, kulturalnie zjeść posiłek i posługiwać się prawidłowo sztućcami

Pomaga urządzić i dbać o szkolne sadzonki

Zna warzywa hodowane w ogródku

Potrafi posiać nasiona warzyw i ziół w klasowych doniczkach

Twórczo uczestniczy w zabawach i zajęciach dydaktycznych.

4. Metody i formy:

Stosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać indywidualne zdolności kulinarne, zainteresowania dzieci zdrowym odżywianiem, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu motywującego do dalszych działań.

W innowacji będą dominowały następujące metody i formy pracy z dziećmi:

Metody czynne:

- zajęć praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu,

- kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie, zachętę dziecka do poznawania nowych smaków,

- samodzielne doświadczenia,

Metody percepcyjne:

- obserwacja

- pokaz

Metody słowne:

- pogadanki

- wiersze, bajki i opowiadanie

- objaśnienia

Formy pracy:

- grupowa

- indywidualna

- zbiorowa

Plan pracy:

Projekt będzie realizowany od września 2020 roku do czerwca 2021 roku (czerwiec będzie czasem podsumowania przeprowadzonych działań).

 • W zajęciach kulinarnych uczestniczyć będą dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

 • Podczas spotkań uczniowie wykonywać będą różnorodne dania pod nadzorem i z pomocą nauczyciela.

Zajęcia składać się będą z trzech części:

 • Wstępna-przedstawienie tematu zajęć, poznanie produktów i ich znaczenia dla zdrowia, objaśnienie sposobu wykonania zadania.

 • Działania dzieci pod nadzorem nauczyciela i przy jego pomocy.

 • Degustacja przygotowanego dania i porządkowanie sali.

Formy prezentowania osiągnięć:

informacje o projekcie i osiągnięciach dzieci na stronie internetowej szkoły

 • wystawy prac plastycznych

Ewaluacja:

 • obserwacja dzieci podczas zabaw, zajęć, przygotowywania posiłków

 • prace plastyczne, wykonane potrawy

 • wywiad z rodzicami

Propozycje tematów zajęć:

Harmonogram realizacji innowacji:

WRZESIEŃ – OWOCOWE ABC

Owocowa sałatka

Soki owocowe

Szaszłyki owocowe

PAŹDZIERNIK – MARCHEWKA I SPÓŁKA

Surówka z marchewki, kapusty, selera.

Sałatka jarzynowa.

Naleśniki.

LISTOPAD – DYNIA oraz PRZYSMAKI WIEWIÓRKI

Spotkanie z dietetykiem.

Zdrowe desery.

Pasty zdrowe i smaczne.

GRUDZIEŃ – PACHNĄCE PIERNICZKI

Ciasto na pierniki.

Dekoracja pierników bakaliami.

Suszone owoce, pestki, ziarna i bakalie.

STYCZEŃ – OD ZIARENKA DO BOCHENA oraz CYTRUSY DAJĄ ODPORNOŚĆ

Piekarnia poznanie gatunków mąki.

Ciasteczka owsiane.

Cytrusy na sałatkę lub sok.

LUTY – BIAŁE SZALEŃSTWO

Domowy twarożek.

Napoje mleczno-owocowe

Naleśniki.

MARZEC – ZIELONO MI

Hodowla kiełków, szczypiorku, pietruszki, koperku, bazylii i innych ziół.

Zielone kanapki.

Sos do sałaty z dodatkiem ziół.

KWIECIEŃ – JAJKA

Pasta jajeczna.

Jajka faszerowane.

Sałatka z jajkiem i warzywami.

MAJ – MIÓD – PRZYSMAK KUBUSIA PUCHATKA

Jak powstaje miód.

Słodzenie wody miodem.

Smarowanie miodem wafli.

Ciasteczka słodzone miodem.

CZERWIEC – TRUSKAWKOWE SPECJAŁY

Truskawki na sałatkę lub do galaretki.

Napoje mleczno-truskawkowe.

Szaszłyki z truskawkami.

EWALUACJA INNOWACJI

Ewaluacja będzie miała za zadanie stwierdzić, czy realizacja programu innowacyjnego przebiegała zgodnie z założeniami, czy uzyskano przewidywane efekty, czy działania podjęte w ramach innowacji powinny być kontynuowane w następnych latach.

Ewaluacja przeprowadzona zostanie na podstawie:

bezpośredniej obserwacji dzieci – obserwacje pokażą, czy dzięki podejmowanym działaniom wzrosło zainteresowanie dzieci zdrowym
jedzeniem ,

prace plastyczne, wykonane potrawy

wywiad z rodzicami

PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Efektem działań podjętych w czasie realizacji projektu innowacji będzie :

Wzrost zainteresowania dzieci i rodziców zdrowym odżywianiem, w konsekwencji ukształtowanie czynności samoobsługowych,
kulturalnych,
nawyków higienicznych, savoir-vivre'u oraz bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków.

Pogłębienie wśród dzieci i rodziców wiedzy o owocach, warzywach, produktach bogatych w witaminy i potrzebie ich spożywania oraz
propagowanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

Zwrócenie uwagi na produkty szkodliwe dla zdrowia, Zachęcanie rodziców do wspólnego gotowania i robienia zakupów spożywczych,
inspirowanie do własnych poszukiwań kulinarnych.

Ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, Wspieranie dziecięcej ciekawości, samodzielności i aktywności , a także
kształtowanie ich wiadomości i umiejętności praktycznych.

Dokonywanie przez dzieci i rodziców refleksji w sytuacjach praktycznych oraz świadomego planowania dalszej działalności o charakterze
pro-
zdrowotny, Zdobycie przez dzieci wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zdrowego stylu życia.

Rozwój umiejętności społecznych dzieci w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi (nauka współpracy, podział ról i obowiązków, zawieranie
umów z dorosłym, podporządkowywanie się regułom).

Korzystny wizerunek szkoły w środowisku, jako placówki promującej zdrowy styl życia i odżywiania się. Ukazanie ciekawych i atrakcyjnych
form i metod pracy o różnorodnej aktywności dzieci.

Działania podjęte w związku z wdrożoną innowacją będą na bieżąco publikowane n internetowej stronie szkoły i eksponowane na
gazetkach szkolnych.

ZDROWO I SPORTOWO

Uczniowie z klasy II a wzięli udział w projekcie „Zdrowo i Sportowo” Kids&Sport.

Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Akcja chce pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy.

Rodzicom ma uzmysłowić, że najlepszą i najskuteczniejszą metodą nauki dziecka, jest pokazanie mu dobrego, a w tym wypadku zdrowego i aktywnego, modelu.

Reasumując uprawianie sportu jest fajne, a zdrowe odżywianie jeszcze fajniejsze.

Beata Trzcińska, Anna Konefał

ROK 2019/2020

WARSZTATY ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU w klasie 1A i 2 A

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu

DOBRZE JEM ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym realizowane są przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Warsztaty mają na celu nabywanie praktycznej wiedzy z zakresu prawidłowych nawyków żywieniowych. Do końca roku zostaną przeprowadzone warsztaty, które obejmą ponad 800 dzieci.

Zdrowie jest naszym najcenniejszym skarbem i powinniśmy o nie dbać niezależnie od wieku. Tymczasem badania potwierdzają, że m.in. niewłaściwe nawyki żywieniowe i brak ruchu sprzyjają wielu chorobom, w tym nadwadze i otyłości, które dotyczą aż co trzeciego polskiego ośmiolatka. Prawidłowe żywienie i aktywność fizyczna mają ogromne znaczenie nie tylko w profilaktyce różnych chorób ale także wpływają na prawidłowy wzrost i rozwój dzieci, ich funkcje poznawcze, zdolność do nauki. Ukształtowane w dzieciństwie prozdrowotne nawyki, w tym żywieniowe, zaprocentują lepszym zdrowiem w przyszłości.

Dzieci też mogą dbać o swoje zdrowie np. spędzając więcej czasu w ruchu, a mniej przez telewizorem, komputerem czy smartfonem oraz zdrowo się odżywiając. Warsztaty kulinarne to bardzo atrakcyjna forma nauki o zasadach zdrowego żywienia. Podczas takich zajęć przekazywana jest nie tylko wiedza teoretyczna z zakresu zasad zdrowego żywienia ale przede wszystkim w sposób praktyczny dzieci uczą się jak przygotować dobre dla zdrowia i jednocześnie pyszne potrawy czy posiłki.

Koordynator: Beata Trzcińska

KONFERENCJA NAUKOWO- SZKOLENIOWA "AUTYZM- OSWÓJ MÓJ ŚWIAT, WESPRZYJ, ZROZUM, NAUCZ..."

25 listopada 2019r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa pt.: „Autyzm – oswój mój świat, wesprzyj, zrozum, naucz…”. Uczestnicy wysłuchali wykładów dotyczących między innymi zaburzeń rozwojowych i komunikacyjnych dzieci dotkniętych autyzmem oraz sytuacji społecznej dorosłych już osób borykających się z daną chorobą.

Naszą placówkę reprezentowały panie Marta Maczurad i Urszula Szkutnik, które przygotowały i zaprezentowały wykład "Uczeń z autyzmem w szkole z oddziałami integracyjnymi”. Prezentację dla prelegentek dotyczącą różnorodnych metod stosowanych w pracy z dziećmi autystycznymi, obejmującą edukację przedszkolną i wczesnoszkolną oraz kolejne etapy edukacyjne opracowała pani Justyna Madej.

REJONOWA KONFERENCJA NAUKOWO- METODYCZNA

"SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W TEORII I PRAKTYCE"

16 października 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli odbyła się Rejonowa Konferencja Naukowo- Metodyczna pt. „Szkoła Promująca Zdrowie w teorii i praktyce.”

Głównymi organizatorami konferencji byli:

 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu,

  • Rejonowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie działająca przy PCEN Oddział w Tarnobrzegu,

  • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli.

Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy szkół, przedszkoli z terenu Stalowej Woli i okolic.

W trakcie konferencji poruszono ważne dla zdrowia dzieci i młodzieży zagadnienia:

 • "Szkoła Promująca Zdrowie – w kierunku efektywnej edukacji"- dr Barbara Wolny, Wojewódzki Koordynator Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, PCEN w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu.

 • "Rola JST w rozwoju i wspieraniu przedszkoli i szkół promujących zdrowie"– Halina Wołos, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

 • "Programy i projekty Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej wzmocnieniem działań Szkoły Promującej Zdrowie"- Iwona Bielecka, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Stalowej Woli.

Celem konferencji było upowszechnianie działań prozdrowotnych, zwrócenie uwagi na ponadczasową wartość, jaką jest zdrowie i zintegrowanie środowiska lokalnego w promowaniu zasad zdrowego i aktywnego stylu życia. Podczas konferencji przedstawiono, jak istotny wpływ we współczesnej szkole na efekty nauczania i uczenia ma dobre samopoczucie pracowników szkoły. Zachęcano również do wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Pani Beata Trzcińska, Koordynator Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej działania oraz drogę, jaką przebyli w celu uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Uroczystość uświetnił występ tematyczny uczniów klasy III pt. „Dobre rady dla Baby Jagi.”, pod kierunkiem pani Jolanty Łuszczak.

Po zakończeniu konferencji na gości czekał stół rozmaitości, a na nim zdrowe i pyszne przekąski przygotowane przez uczniów z klas gastronomicznych Zespołu Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli oraz Koła Gospodyń z Pysznicy. Dla uczestników przygotowano również szereg atrakcji: materiały edukacyjne, zdrowy poczęstunek oraz możliwość skorzystania z oferty stoisk przygotowanych przez organizacje specjalizujące się w prozdrowotnej działalności: Zabawa w gotowanie ( mobilne warsztaty kulinarne), Impuls Life (Pierwsza Pomoc), Naturhause (dietetyk), Miody z Agatówki, Konesso.

Mamy nadzieję,że tematyka konferencji zachęci inne placówki edukacyjne do podejmowania działalności prozdrowotnej na rzecz całej społeczności szkolnej.

ROK 2018/2019

WARSZTATY KULINARNE

15 marca uczniowie klasy I a oraz klasy 4 a w ramach integracji oraz promocji zdrowego odżywiania uczestniczyli w WARSZTATACH KULINARNYCH zorganizowanych z inicjatywy pani Beaty Trzcińskiej, Anny Konefał oraz pani Marty Bańki.

W ramach zajęć przygotowali pyszne koktajle owocowe. Celem warsztatów było przybliżenie uczniom zagadnienia zdrowego odżywiania oraz poznanie smaku i wyglądu różnych owoców. Były to smaczne napoje przyrządzone z różnych owoców takich jak jabłko, gruszka, truskawka, malina itp. Owoce te wyróżniają się ciekawym smakiem i właściwościami i zawierają cenne witaminy. Każdy uczeń mógł poprzez różne zmysły poznać smak, wygląd oraz zapach owoców. Wspólna praca zaowocowała dużą porcją zdrowego, naturalnego deseru w postaci kolorowego koktajlu. Robienie koktajli jest dobrym sposobem na urozmaicenie diety dziecka poprzez miksowanie różnych owoców. Zajęcia te pozwoliły uczniom na wykazanie się umiejętnością współpracy w grupie, zaangażowania w działanie oraz doświadczenia nowych działań. Uczniowie z niecierpliwością czekali na efekt końcowy swojej pracy i na chwilę rozkoszy wypijając porcję witamin.

Beata Trzcińska

ŚNIADANIE DAJE MOC

Już trzeci rok nasza szkoła uczestniczy w programie ogólnopolskim Śniadanie Daje Moc.

Głównym zadaniem tego programu edukacyjnego jest zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Podsumowaniem programu jest, jak co roku, zorganizowanie

w szkole Dnia Zdrowego Śniadania. W tym roku zaplanowano go na 7 listopada. Na stołach królowały: warzywa, owoce, wędliny, sery, mleko, jogurty, płatki i inne zdrowe produkty. Uczniowie nie tylko wspólnie spożyli wspólny posiłek, ale również poczęstowali innych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

LUBIMY SAŁATKI

W ramach promocji zdrowego odżywiania, na zajęciach edukacyjnych klasa 1 a wykonała sałatkę jarzynową. Głównym celem było uświadamianie dzieciom znaczenia warzyw dla zdrowia oraz zachęcanie do ich spożywania.

DZIEŃ JABŁKA

IDZIEMY NA TARG WARZYWNO- OWOCOWY

1 października dzieci z klasy 1 a pod opieką pani Anny Konefał i pani Beaty Trzcińskiej udały się na targ warzywno- owocowy. Podczas wycieczki uczniowie oglądali różne gatunki owoców i warzyw, porównywali ich wygląd, rozpoznawali i nazywali poszczególne warzywa i owoce. Dowiedzieli się o wartościach odżywczych niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu. Na zakończenie wycieczki dzieci zakupiły swoje ulubione owoce, które ze smakiem zjadły po powrocie do szkoły.

WYCIECZKA DO DOBOSZÓWKI

W dniu 27 września uczniowie z klasy 1 a i 1 d uczestniczyli w wycieczce do osady leśnej Doboszówka, która położona jest we wsi Kalenne.

Dzieci wzięły udział w warsztatach edukacyjnych „Od ziarenka do bochenka”. Zajęcia miały na celu przybliżenie poszczególnych etapów powstawania chleba oraz kształtowanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych. Dużą atrakcją było własnoręczne młócenie zboża za pomocą cepów. Kolejną czynnością było przesiewanie zboża przez przetak i młynek, a następnie mielenie zboża w kamiennych żarnach i obserwowanie powstania z nich otrąb i mąki. Dużo radości dało dzieciom formowanie własnych chlebków i przygotowanie ich do pieczenia oraz wspólne ubijanie i degustacja masła.

ROK 2017/2018

ZNAJDŹ CZAS NA ŚNIADANIE

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, który dostarcza niezbędnej energii. W to wyjątkowe święto zrobiliśmy coś naprawdę pysznego!

Dnia 24 kwietnia 2018 roku obchodzony jest Europejski Dzień Śniadania. Tegoroczne hasło brzmi: "Znajdź czas na śniadanie" (ang. Make time for breakfast). Uczniowie klasy III „a” wykonali wiosenne zdrowe śniadanie. Celem podjętego zadania było promowanie racjonalnego odżywiania poprzez wspólne przyrządzanie i spożywanie zdrowego posiłku – pełnowartościowego śniadania.

Uczniowie przypomnieli zasady Piramidy Zdrowia oraz przeprowadzili pogawędkę na temat zdrowego śniadania. Ustalili, że śniadanie powinno dostarczyć od 20 do 25 proc. potrzebnej naszemu organizmowi całodobowej energii; powinny być w nim takie produkty, jak zboża, owoce i warzywa, produkty mleczne, tłuszcze bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe oraz wapń w ilości 200–300 mg, czyli tyle, ile zawiera jedna szklanka mleka, jeden kubek jogurtu, 20 g sera lub 250 g twarogu.

JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI ZIEMI

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie z klasy III pod opieką swoich wychowawców przygotowali montaż słowno - muzyczny pt."Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi". Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne oraz przedstawiły scenkę na temat dbania o środowisko wokół nas. Mali aktorzy uświadomili swoim kolegom i koleżankom z innych klas jakie niebezpieczeństwa zagrażają Ziemi ze strony człowieka oraz co możemy zrobić, aby pomóc naszej planecie Ziemi.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W RUPIECIARNI

Uczniowie obejrzeli Mechaniczno – Biologiczną Stację Segregacji Odpadów. Z panią inspektor ds. ochrony środowiska przeszli ścieżką ekologiczną i wysłuchali bogatej prelekcji. Podczas spotkania zdobyli wiedzę na temat: redukcji ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska; odpadów materiałowych poddawanych odzyskowi i recyklingowi (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, metale); odpadów poddawanych odzyskowi (odpady zielone, budowlane, wielkogabarytowe i niebezpieczne); bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów komunalnych, które nie będą mogły zostać poddane odzyskowi poprzez uzyskanie niskiej aktywności biologicznej materiału przeznaczonego do składowania; wykorzystania energetycznego (produkcja energii elektrycznej i cieplnej) biogazu uzyskiwanego poprzez biologiczne przetworzenie odpadów organicznych.

Po zajęciach ekologicznych w pobliskim lesie uczniowie mieli piknik. Potem przyglądali się pracom największego w Polsce tartaku, należącego do słynnego koncernu IKEA. To była bogata edukacja środowiskowa w terenie.

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW

Klasa III g z wielką przyjemnością gościła przedszkolaków w swojej sali. Największe emocje u naszych gości wzbudziła inscenizacja wiersza "Na straganie" Jana Brzechwy. Po przedstawieniu odbyły się warsztaty kulinarne,,Szaszłyki owocowe-zdrowe i kolorowe", a na zakończenie wszyscy zaśpiewali wspólnie piosenki o owocach i warzywach.. Dla maluchów było to nie lada przeżycie, ponieważ niektóre z nich po raz pierwszy przekroczyły próg szkoły. Wizyta ta miała na celu adaptację i integrację przedszkolaków ze szkołą jako przyszłych uczniów klas I.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Jak co roku, wszyscy uczniowie klas trzecich naszej szkoły odbywają szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczą się podstawowych czynności ratujących życie: sprawdzania przytomności, wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, układania w pozycji bocznej ustalonej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Poznają łańcuch przeżycia. Znajomość tych zasad jest niezmiernie ważna, bo dzięki niej można uratować czyjeś zdrowie lub życie. Gdyby co dziesiąty mieszkaniec naszej ziemi je znał, można by uratować milion ludzi rocznie!

Zajęcia prowadzą nauczycielki świetlicy szkolnej T. Łojowska i I. Sajdak w ramach realizacji programu „Ratujemy i uczymy ratować” pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ZAWODY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

05 kwietnia na Stadionie Lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Indywidualnych oraz Drużynowych Biegach Przełajowych. Nasi uczniowie zarówno indywidualnie jak i drużynowo odnieśli sukcesy.

Uczeń klasy 6B - Wiktor Pioterczak zajął indywidualnie II miejsce w biegu na 800 m.

SADZIMY ZIOŁA

PROMUJEMY WARZYWA I OWOCE

SPOTKANIE Z PANEM FARMACEUTĄ

28 lutego 2018 r. uczniowie gościli pana farmaceutę Jarosława Butryna. Pan przybliżył uczniom zawód farmaceuty i charakter pracy w aptece. Dzieci dowiedziały się czym jest lek, w jakich formach występuje, w jaki sposób przygotowuje się i przechowuje leki, kto może je kupować oraz co powinni zrobić dorośli z przeterminowanymi lekarstwami. Ważną treścią spotkania było podkreślenie faktu, że nie wolno dzieciom brać i przyjmować leków samodzielnie. Nasz miły gość zaprezentował przybory, które są potrzebne do przygotowania leków. Bardzo ciekawym doświadczeniem było wykonanie przez pana farmaceutę syropu i maści recepturowej. W trakcie spotkania uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące zdrowia, zawodu farmaceuty i pracy w aptece.

ZDROWYM BYĆ !

W ramach kształtowania nawyków prozdrowotnych uczniowie odwiedzili szkolny gabinet stomatologiczny. Celem wizyty było uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zęby i higienę jamy ustnej. Pani stomatolog Agnieszka Garbacz zapoznała uczniów z wyposażeniem gabinetu oraz wyjaśniła jak się leczy zęby. Pani doktor rozmawiała z dziećmi o higienie jamy ustnej, zdrowym odżywianiu i zaprezentowała prawidłowe szczotkowanie zębów. To było bardzo pouczające spotkanie.

IGRZYSKA MŁODZIEŻY I DZIECI W MINI PIŁCE KOSZYKOWEJ

Dnia 23.02.2018 r. w PSP nr 12 w Stalowej Woli odbyły się Igrzyska Młodzieży i Dzieci w mini piłce koszykowej dziewczyn. Drużyna naszej szkoły po zaciętych meczach zajęła w tym turnieju III miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

"KAŻDA KROPLA WODY JEST CENNA"

10 stycznia w klasie III „f” odbyła się lekcja "Każda kropla wody jest cenna" w ramach programu "Wybieram wodę". Tematem zajęć było znaczenie wody w przyrodzie. Dzieci podzielone były na "kolorowe grupy" w zależności od tego , co symbolizowały. Krople zielone były morzami i oceanami, krople czarne lodowcami, szare rzekami, niebieskie symbolizowały wodę zdatną do picia. Kropla niebieska była jedna, aby uświadomić uczniom i w obrazowy sposób pokazać, że jest jej mało. Rozwinęła się dyskusja. Uczniowie rozwiązywali również zagadki i rebusy związane z tematem lekcji. Pod koniec zajęć wszyscy stwierdzili, że woda jest niezbędna do życia dla roślin, zwierząt, a przede wszystkim dla człowieka. Jednogłośnie postanowili ją oszczędzać!

„UZALEŻNIENIA ODBIERAJĄ WOLNOŚĆ” - wyniki konkursu

9 grudnia 2017 r. w bibliotece szkolnej odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla klas szóstych i siódmych „Uzależnienia odbierają wolność”. Konkurs zorganizowały nauczycielki Joanna Grzegorczyk i Iwona Jabłońska, a wzięli w nim udział chętni uczniowie najstarszych klas naszej szkoły.

Nagrody – dyplomy, albumy przyrodnicze i przybory plastyczne otrzymały uczennice:

Klaudia Pieńkowska z kl. VI C – I miejsce

Karolina Lulek z kl. VII C – II miejsce

Kinga Cisek i Natalia Ciapińska z kl. VII C – III miejsce ex aequo.

Wyróżnienia za udział w konkursie przypadły uczennicom kl. VI C:

Zuzannie Stańczyk i Kornelii Tofilskiej.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

"DZIEŃ BEZ KOMPUTERA" - wyróżnienie 2017

25 XI 2017 r.w MDK w Tarnobrzegu odbył się konkurs recytatorski pt.,,Dzień bez komputera".

Miło nam poinformować, że Lena Iwanicka - uczennica klasy IV "a" zdobyła wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy.

"DOBRZE JEM ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU"

W piątek 24 listopada w ramach programu "Dobrze jem ze szkołą na widelcu", uczniowie klas I d i III g podjęli wyzwanie pod hasłem: „Robimy zdrowe kanapki!”. Dzieci samodzielnie smarowały pieczywo masłem, a następnie z zaangażowaniem dobierały składniki tak, aby każda kanapka wyglądała wyjątkowo. Na stolikach nie zabrakło pomidorów, ogórków, rzodkiewek i innych zdrowych produktów.

Podczas przygotowywania posiłku dzieci kształciły odpowiednie nawyki żywieniowe, rozwijały kreatywność i dbały o higienę. Na koniec okazało się, że najlepiej smakują kanapki wykonane samodzielnie.

ZAWODY LDK

23 listopada drużyna złożona z uczniów klas drugich i trzecich wraz z opiekunami panią Anną Dąbek i panem Pawłem

Cieślińskim wzięła udział w Międzyszkolnych Zawodach Lekkoatletyka dla każdego.

Każdy uczestnik miał do zaliczenia 3 konkurencje zespołowe. Po wykonaniu zadań uczestnicy otrzymali medale i dyplomy. Pełni radości wrócili do szkoły twierdząc, że lekka atletyka jest dla każdego.

DZIAŁANIA ZDROWOTNE W KLASIE I "C"

"ŚNIADANIE DAJE MOC"

8 listopada w Europie obchodzony jest jako Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. W Polsce zaś obchodzony jest jako Dzień „Śniadanie daje moc”.

Program ten ma na celu:

- zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,

- przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

To ósma już edycja akcji Śniadanie Daje Moc. W akcji wzięło udział 8200 szkół w całym kraju. W trakcie spotkań dzieci przygotowywały smaczne i zdrowe posiłki, brały udział w warsztatach kulinarnych, oglądały występy artystyczne przygotowane przez klasy III b oraz III g związane z tematem akcji i uczyły się 12 zasad zdrowego odżywiania opracowane przez Instytut Matki i Dziecka.

W akcję zaangażowali się również rodzice uczniów, wyrażając aprobatę oraz uznanie dla takich działań, także zaopatrując dzieci w zdrowe artykuły spożywcze. Uczniowie z entuzjazmem uczestniczyli w podjętej akcji, przygotowując wspólnie posiłek oraz nakrywając do stołu, a także wyrazili chęć powtórzenia takich działań. Na zdrowe, pyszne śniadanie, które daje moc i energię na cały dzień została zaproszona również Dyrekcja Szkoły.

Akcja dała uczniom nie tylko wspaniałą zabawę, ale również dała szansę na integrację grupy, zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.

SOBOTA Z LEKKĄ ATLETYKĄ

W sobotę 4 listopada grupa uczniów, trenujących lekką atletykę w programie LDK wzięła udział w zawodach wojewódzkich w Mielcu.

Pięcioro z nich zdobyło medale:

Jerzy Zegadłowicz ( 7 d ) – srebrny medal w biegu na 60 m oraz srebrny w skoku w dal

Jakub Cieśliński ( 7 b ) – srebrny medal w biegu na 300 m oraz brązowy w skoku w dal

Kuziora Dominika ( 4 g ) – srebrny medal w skoku w dal

Barabasz Karol ( 6 c ) - srebrny medal w skoku w dal

Alicja Deka ( 5 b ) – brązowy medal w skoku w dal

"UCZTA DLA DUCHA I CIAŁA- III "f" W ANN ROSE"

31 października 2017 r. klasa III "f" wybrała się do sklepu ze zdrową żywnością Ann Rose. Uczniowie od wejścia oczarowani byli wspaniałym zapachem ziół i przypraw oraz wystrojem wnętrza sklepu. Właściciele pani Ania i pan Tomek przekazali uczniom bardzo dużo informacji na temat zdrowej żywności i naturalnych kosmetyków. Dzieci zostały poczęstowane morelami suszonymi na słońcu i rodzynkami, które bardzo różniły się smakiem i kolorem od tych, które są dostępne w każdym sklepie. Kosztowały również zdrową wegetę i niedźwiedzi czosnek. Pani Ania opowiedziała dzieciom o właściwościach naturalnych kosmetyków. Pod koniec pobytu uczniowie zrobili zakupy. Królowało naturalne mydło, kasza gryczana i jęczmienna, glicerynowa pomadka do ust, zdrowa kawa Inka a także kardamon z cynamonem. Dzieci były oczarowane, zadowolone i bogatsze o zdobyte wiadomości na temat zdrowej żywności i naturalnych kosmetyków. Miejsce to jest godne polecenia.

SPOTKANIE Z PIOTREM KORYCIŃSKIM

30 października pan Piotr Koryciński absolwent naszej szkoły, który wspiął się na najwyższy szczyt w Europie Mont Blanc (4810 m.n.p.m) odwiedził klasy VI e, VII a, VII d, VII e i poprowadził warsztaty na temat wypraw wysokogórskich pt.: „Jak osiągnąć cel, który sobie obieramy”.

Podczas spotkania z młodzieżą pan Piotr opowiadał jak należy przygotować się do takiej wyprawy, pokazał sprzęt, który należy ze sobą zabrać. Mówił na co zwrócić szczególną uwagę będąc w wysokich górach aby wyprawa zakończyła się sukcesem. Uczniowie z uwagą słuchali prelekcji, oglądali zdjęcia z wyprawy i zadawali wiele pytań. Rozmawiając z uczniami pan Piotr życzył im, aby osiągnęli sukces, cokolwiek sobie w życiu zaplanują.

WIZYTA W PASIECE

WARSZTATY PRZYRODNICZE

PROGRAM ZDROWY PRZEDSZKOLAK

Od października w naszej szkole realizowany jest program autorski. Adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i jest dostosowany do ich możliwości rozwojowych. Program realizowany będzie przez cały rok szkolny w czasie trwania zajęć na świetlicy szkolnej.

Prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne dziecka stanowią o potencjale zdrowotnym społeczeństwa. Ważne jest, aby treści o charakterze prozdrowotnym przekazywać od najmłodszych lat. Wiek przedszkolny jest tym okresem w życiu człowieka, w którym najtrwalej kształtuje się aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. W tym okresie dziecko potrzebuje ruchu, który jest dla niego naturalną potrzebą fizjologiczną. Chodzi więc o to, aby pielęgnować i podtrzymywać jego naturalne formy, a jednocześnie sterować rozwojem cech motoryki i rozwijać umiejętności ruchowe.

Głównym celem programu jest poszerzanie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego, wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Nasze przedszkolaki w październiku :

- poznały definicję zdrowia

- dowiedziały się „kto to taki uczeń zdrowy”

- dowiedziały się jak dbać o zdrowie i dobre samopoczucie

- dowiedziały się jak unikać niebezpieczeństw zagrażających

jego zdrowiu

- poznały zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole

i na ulicy

- pogłębiały wiedzę na temat higieny osobiste

- poznały wartości odżywcze owoców

- wykonywały tematyczne prace plastyczne

- słuchały wierszy, uczyły się piosenek o zdrowym odżywianiu

- badały swoją sprawność fizyczną

- systematycznie dwa razy w tygodniu uczestniczyły w grach

i zabawach ruchowych oraz gimnastyki.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

7 października 2017 r. klasy III D i III F pojechały na wycieczkę do Racławic pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch". Dzieci bawiły się na placu zabaw i ćwiczyły na siłowni "pod chmurką". Po tych atrakcjach chłopcy z obu klas rozegrali mecz piłki nożnej, który wzbudził wiele emocji zarówno "małych piłkarzy" jak i widzów. Dzieci jeździły również bryczką i konno. Atrakcją był także grill integracyjny. Dzieci posiliły się po tak aktywnie spędzonym czasie i utrwaliły zasady kulturalnego spożywania posiłków. Wycieczka na długo pozostanie w pamięci uczestników.

JESIEŃ TO WSPANIAŁA PORA

Jesień to wspaniała pora, aby poznawać walory odżywcze warzyw i owoców. Uczniowie klasy I a z wielkim zapałem zamienili się w kucharzy i zachowując zasady higieny przyrządzili zdrowe sałatki. Samodzielnie obrane, pokrojone i wymieszane owoce smakowały wyśmienicie nawet tym, którzy do tej pory za nimi nie przepadali. Witamin potrzebujemy wszyscy!

ZDROWO I KOLOROWO W III F

3 października 2017 r. uczniowie z klasy III f robili kanapki ze zdrowej żywności. Oprócz sałaty, pomidorów i rzodkiewek królowały polskie pomidory i szczypior oraz ciemne pieczywo. Dzieci zwracały uwagę na higienę i bezpieczeństwo podczas robienia kanapek oraz na końcowy efekt i sposób podania posiłku. Ta lekcja na długo zostanie im w pamięci, było " zdrowo i kolorowo".

WARSZTATY KULINARNE W III G

Uczniowie z klasy III g w ramach realizowanego Ogólnopolskiego Programu ,,Dobrze jemy ze szkołą na widelcu" uczestniczyli w warsztatach ,,Zabawa w gotowanie" prowadzonych przez państwo Szkutnik . Głównym tematem warsztatów była piramida żywieniowa oraz wspólne przygotowanie jabłek pod kruszonką. Zabawa w gotowanie wpływa korzystnie na rozwój wielu umiejętności dziecka. Wspólne przyrządzanie posiłków jest również okazją do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi.

Zawody ,,Lekkoatletyka dla Każdego!"

W dniach 14, 15, 18 i 21 września odbyły się w naszej szkole zawody lekkoatletyczne w ramach programu ,,Lekkoatletyka dla Każdego!'' dla uczniów klas młodszych.

W zawodach wzięły udział następujące klasy: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H.

Młodzi sportowcy po przeprowadzonej wspólnej rozgrzewce rywalizowali w następujących konkurencjach:

* bieg sprinterski przez płotki

* bieg z wykorzystaniem drabinki koordynacyjnej

* skok w dal z miejsca

* rzut oszczepem piankowym

* sztafeta klasowa

Na zakończenie zawodów każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.

Mamy nadzieję ,że wśród młodych lekkoatletów wyłonią się przyszli Mistrzowie.

Wszystkim uczestnikom zawodów GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

ROK 2016/2017

FINAŁ POWIATOWYCH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Na boisku "ORLIK" w Głogowie Małopolskim odbył się Finał Wojewódzki IMS w konkursie "Baw się z nami". Po eliminacjach miejsko- gminnych, powiatowych i rejonowych w zawodach wystartowało 6 najlepszych zespołów Podkarpacia. Łącznie w zawodach wszystkich szczebli wzięło udział około 200 drużyn.

Dzieci rywalizowały w 7 wyścigach i zabawach:

· wyścigi z pałeczką sztafetową,

· dodawanie skoków,

· wyścigi z zamianą piłek,

· biegi w workach,

· rzuty do żywego kosza,

· wyścigi z przekładaniem szarfy,

· strzały na bramkę.

Drużyna naszej szkoły zajęła 5 miejsce. Gratulujemy.

DZIEŃ WITAMIN W NASZEJ SZKOLE

Ósmego czerwca został zorganizowany w naszej szkole Dzień Witamin. Celem akcji było uświadomienie uczniom dobroczynnego wpływu witamin na organizm człowieka, dostarczenie uczniom sporej dawki tych substancji przez wspólną degustację przygotowanych przez siebie soków owocowo- warzywnych i deserów owocowych.

Na korytarzach ustawiono stoły z samymi pysznościami. Można było znaleźć na nich różnorodne warzywa, owoce, koktajle jak i ciemne pieczywo posmarowane zdrowymi pastami. Tuż za nimi były powieszone plakaty zrobione przez uczniów. Wspólne działanie nie tylko miało wymiar dydaktyczny, ale dostarczyło uczniom wiele satysfakcji. Mamy nadzieję, że akcja przyczyniła się do promocji zdrowego stylu odżywiania, a dzieciom uświadomiła jak ważna jest dieta bogata w błonnik i witaminy.

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM

"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM"

Zakończyła się VII edycja projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, która odbyła się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy. Otrzymaliśmy podziękowania i dyplomy.

UDANE ZAWODY GMINNE

Dziewiętnastego maja odbyły się gminne zawody „Baw się z nami”. Wzięło w nich udział siedem stalowowolskich szkół.

Rywalizację wygrała drużyna z naszej szkoły przed PSP Nr 3 i PSP Nr 9.

Drużyna startowała w składzie:

Alicja Deka 4 b, Zuzanna Skowronek 3 d, Julia Kowalczykowska 3 g, Dominika Kalawska 3 g, Julia Woźniak 3 c, Aleksandra Bibik 3 f, Kacper Kędzia 4 b, Piotr Książek 3 f, Oliwier Kobylarz 3 c, Kacper Mrós 3 c, Jakub Bunarowski 3 a, Adam Karwas 3 b

Po wygranych zawodach gminnych kolej na zawody powiatowe. Oby również wygrane.

Gratulacje dla startujących.

KONKURS PLASTYCZNY „CZAS NA ZDROWIE”

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w konkursie plastycznym „Świat oczami młodych” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską pod patronatami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczków pocztowych, które przedstawią szeroko rozumiane hasło przewodnie „Czas na zdrowie”.

Znaczki, oprócz wartości użytkowej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element prozdrowotnej edukacji, wpisujący się w misję Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej.

„Świat oczami młodych” to okazja do samodzielnego zaprojektowania znaczków!

Komisja Sędziowska wyłoni 3 prace, które otrzymają nagrody główne – prace, nazwiska laureatów oraz nazwy placówek, z których pochodzą znajdą się na znaczkach okolicznościowych wprowadzonych do obiegu w październiku 2017 roku.

Dodatkowo Komisja wybierze 10 kolejnych prac, które zdobędą wyróżnienia. Autorzy wymienionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Wszystkie prace wezmą udział w głosowaniu Internautów.

Na Wasze prace czekamy do 15 czerwca 2017 r. Należy składać je u pani Beaty Trzcińskiej w sali 109.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oczamimlodych.pl

Wyróżnione prace:

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO

Zapraszamy chętnych uczniów na treningi lekkoatletyczne w ramach Programu ,,Lekkoatletyka dla Każdego"! W międzyczasie odnotowaliśmy już sukcesy i majowy start.

13 maja 2017r. na Stadionie Lekkoatletycznym odbyły się 59 Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w Lekkiej Atletyce.

Uczniowie , którzy startowali to:

Cieśliński Jakub - 6B

Zegadłowicz Jerzy - 6D

Kolasa Igor - 5 B

Orszak Rafał - 5 B

Jońca Oliwia - 5 D

Oczkowska Jagoda - 6 B

SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

Dwudziestego kwietnia uczniowie klas drugich wzięli udział w Szkolnym Konkursie Ekologicznym. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody i podnoszenie ich świadomości ekologicznej. Uczestnicy wykazali się szeroką wiedzą na temat przyrody i sposobów jej ochrony. Wspaniale współpracowali w swoich zespołach rozwiązując quiz, krzyżówki, zagadki i rebusy konkursowe.

28 kwietnia odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom. Część oficjalna została poprzedzona występem artystycznym "Z ekologią za pan brat" przygotowanym przez uczniów klasy 3a.

WARSZTATY KULINARNE

Klasa II d i III b (07.03.2017) uczestniczyła w warsztatach kulinarnych, które trwały 60 minut. Dzieci otrzymały fartuszki, oraz niezbędne akcesoria do gotowania.

Zgłębiały sekrety kuchni przygotowując nutellę ze zdrowych, naturalnych produktów bez sztucznych dodatków i konserwantów. Podczas zajęć dzieci poznawały nowe smaki, zapachy i uczyły się dobrych nawyków żywieniowych. Wspólna zabawa w gotowanie zachęcała do samodzielnego przygotowywania w domu smacznych i przede wszystkim zdrowych posiłków. Zajęcia zakończyły się wspólną degustacją.

PIERWSZE MIEJSCE W POWIATOWYCH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY

SZKOLNEJ

Trzeciego marca w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli wręczono nagrody z okazji Powiatowego Dnia Animatora Kultury i Sportu. Te nagrody to wyraz podziękowania i uznania ludzi, którzy przez swoją działalność oraz osiągnięcia w dziedzinach sportu i kultury przyczyniają się do promocji Powiatu Stalowowolskiego. Miło nam poinformować, że Nasza Szkoła zajęła I MIEJSCE w Powiatowym Współzawodnictwie Szkół w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2015/2016.

Nagroda ta jest nam szczególnie droga. Przyznawana jest w oparciu o punktację osiągnięć w poszczególnych dziedzinach sportu. Dowodzi ona, że "Siódemka" uzyskuje sukcesy nie tylko w jednej dyscyplinie, ale na wielu płaszczyznach aktywności fizycznej.

Kolejny rok z rzędu osiągnięcia uczniów z siódemki na arenie powiatu i województwa przyniosły szkole zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej szkół powiatu stalowowolskiego. Wyprzedziliśmy PSP Nr 12 i PSP Nr 11.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy przyczynili się do tego sukcesu a także dla nauczycieli wychowania fizycznego, którzy ich przygotowywali.

DIETETYK

17 marca klasę II B odwiedziła pani dietetyk. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak właściwe odżywianie wpływa na nasze zdrowie. Dietetyczka zapoznała dzieci z piramidą żywienia, wyjaśniła także jak ważna dla prawidłowego funkcjonowania jest codzienna aktywność fizyczna i przebywanie na świeżym powietrzu. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną , która przedstawiała zasady odżywiania. Na zakończenie odbyły się krótkie zajęcia z aerobiku.

WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI

W klasie II B po raz kolejny w ramach programu "Zdrowe- nietrudne" uczniowie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. Przygotowali pyszną sałatkę owocową z granulowanymi otrębami. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się wielu informacji na temat zdrowego odżywiania oraz zawartości witamin w przygotowanym deserze.

ZDROWE ŚNIADANIE

W ramach programu "Zdrowe- nietrudne" uczniowie klasy II B przygotowali zdrowe, energetyczne śniadanie. Po prezentacji produktów i podziale na grupy dzieci wykonały według podanego przepisu pyszną pastę z tuńczyka.

"WODOLUBEK"

Nasi uczniowie lubią wyzwania dlatego z chęcią przystąpiły do kolejnego zadania . Zadaniem dzieci było wymyślenie i przedstawienie maskotki o nazwie WODOLUBEK. Przed przystąpieniem do realizacji nauczyciel wspólnie dziećmi określił, jakimi cechami ma charakteryzować się Wodolubek (to postać, co lubi wodę i docenia jej zbawienne znaczenie dla zdrowia). Dzieci wspólnie doszły do wniosku, że każda z grupa przygotowuje maskotkę Wodolubka. Dzieci pracowały samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela oraz z pomocą rodziców. W wyznaczony dzień uczniowie, na forum klasy oraz przedstawiali przygotowane przez siebie postacie. Każdy Wodolubek ,,prezentował swoje zdrowie oraz zachęcał do picia tylko wody mineralnej”. Wszystkie siedem prezentacji było bardzo udanych a dzieci włożyły w ich przygotowanie wiele wysiłku oraz chęci. Przystąpiono do głosownia. Najbardziej dzieciom podobał się Wodolubek z hasłem ,,Wodę pij zdrowo żyj”, i to on właśnie zajął pierwsze miejsce. O punkt niżej znalazła się ,,Wodolubek – wodna miss”, która również bardzo podobała się dzieciom – dlatego postanowiono ją również wyróżnić. Zwycięzcy prac otrzymali nagrody w postaci dużej butelki wody niegazowanej. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali małe butelki wody mineralnej. Aby zachęcić innych do picia wody niegazowanej - w innych klasach zaprezentowano postacie Wodolubka oraz wybrane prezentacje. Na przerwie częstowano uczniów i nauczycieli wodą mineralną.

"WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA"

Uczniowie naszej szkoły wiedzą już sporo o prawidłowym odżywianiu oraz o tym, ze woda jest niezbędna do życia nie tylko dla ludzi ale również dla zwierząt i roślin. Dokładnie jednak nie zdawały sobie sprawy, jaka jest rola wody w organizmie ludzkim. Celem przeprowadzonych zajęć było uświadomienie dzieciom, jakim skarbem jest woda, w jaki sposób organizm traci wodę oraz jak racjonalnie ją uzupełniać. Wstępem do lekcji były zajęcia plastyczne ,, Magiczny strumień”. Uczniowie namalowali obrazki przedstawiające bujną roślinność, jaka urośnie na pustyni w wyniku pojawienia się tam strumienia wody. Następnie przeprowadzono pogadankę dotyczącą znaczenia wody dla zdrowia i życia człowieka, w której uczniowie aktywnie uczestniczyli. Z pogadanki wyciągnięto wniosek, iż woda jest najważniejszym składnikiem organizmu a bez niej nie ma możliwości przeżycia. Było to wstępem do kolejnego zadania– uczniowie zamalowywali jaką część ciała ludzkiego zajmuje woda, słuchając - za co jest ona w organizmie odpowiedzialna oraz jak w wyniku różnych procesów organizm ją traci. Wielkim zainteresowanie dzieci cieszyło się doświadczenie odmierzania wody za pomocą gąbki. W wyniku eksperymentu uczniowie słusznie zauważyli, że wody ubyło. Następnie uczniowie wybierali spośród przygotowanych kart te, które informowały w jakich okolicznościach organizm ludzki traci wodę i przypinali je na tablicy. Wspólnie doszli do wniosku, że należy wodę w organizmie uzupełniać, pijąc jej co najmniej 1,5 litra dziennie. Z ochotą przystąpili do kolejnego eksperymentu – wspólnie z nauczycielem przygotowali trzy napoje – cytrynowy, pomarańczowy ( wyciskali sok z owoców do wody mineralnej), do trzeciego dolali naturalnego soku malinowego. Każdy miał możliwość wyboru najsmaczniejszego napoju oraz zaznaczenia tego wyboru na tablicy. Dzieci wspólnie doszły do wniosku, że tak przygotowana woda jest najzdrowsza - dobrze przyswaja ją organizm, dostarcza naturalnych witamin, nie zatruwa niezdrowymi dodatkami jak barwniki i konserwanty oraz nie zawiera dużych ilości cukru. Następnie uczniowie pracowali w grupach. Każda grupa miała za zadanie wpisać do tabelki składniki odczytane z etykiet butelki wody mineralnej i butelki słodkiego napoju gazowanego. Po zakończeniu pracy podsumowali zadanie wskazując na fakt, że tylko naturalna woda to najlepszy i najzdrowszy napój dla człowieka. Dzięki niej żyjemy oraz jesteśmy zdrowsi. Dostarcza organizmowi cenne składniki mineralne - magnez, wapń, sód, jod. Natomiast wszystkie napoje zawierają różne konserwanty oraz szkodliwe barwniki, substancje zapachowe i smakowe. Po tej lekcji uczniowie postanowili, że oprócz zdrowego drugiego śniadania do szkoły zabierać będą butelkę niegazowanej wody mineralnej. Na zadanie domowe – w celu utrwalenia treści zajęć, uczniowie otrzymali do uzupełnienia kartę pracy „Źródło życia i zdrowia – woda!”

"OD UPRAWY DO POTRAWY"

W dniu 08.02.2017r. klasa 2b wraz ze swoimi wychowawcami udała się na niecodzienną wycieczkę do Tesco w ramach programu "Od uprawy do potrawy".

Na wstępie dzieci wybrały nazwę grupy ("Trolle") i swojego wodza. Potem udały się na ciekawą ekspedycję po sklepie. Zostały zapoznane z zasadami zdrowej żywności. W formie podchodów szukały zdrowych produktów, próbowały smacznych potraw, oraz samodzielnie komponowały zdrowy posiłek.

Zabawy i radości było co niemiara!!!

Dzieci zadowolone i obdarowane prezentami ze zdrową żywnością od Tesco wróciły do szkoły.

FORUM DLA RODZICÓW: KOLOROWY TALERZ

Rodzice Siódemkowych Smakusiów z dużym zaangażowaniem wspierali swoje dzieci w działaniach projektu. Sami również chętnie uczestniczyli w zajęciach kulinarnych razem ze swoimi pociechami. We wrześniu przygotowano dla rodziców spotkanie oraz prezentację na temat wartości odżywczych warzyw i owoców w codziennej diecie dziecka oraz zbawiennym wpływie ruchu na zdrowie.Prelekcja odbyła się według następującego planu: 1. Bank witamin – badanie wejściowej wiedzy rodziców na temat bogactwa warzyw i owoców w witaminy i inne składniki mineralne. 2.Prezentacja multimedialna ,, Zdrowo i aktywnie” - a) co oznacza kolor owocu lub warzywa , jaką stanowi dla nas informację, b)kolor -ciemnogranatowy -winogrona, borówka czernica (czarna jagoda), czarna porzeczka, śliwka, jeżyna, żurawina –bogactwo wit C (wzmacnia system odpornościowy organizmu), antocyjanów (poprawiają krążenie krwi, właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne ), karotenoidów( naturalne przeciwutleniacze), c)kolor pomarańczowo-żółty - marchew, papryka, pomidory, dynia, morele, brzoskwinie, pomarańcze, cytryny, grejpfruty- bogactwo wit.A (wzmacnia układ immunologiczny, bierze także udział w procesie widzenia), Beta-karotenu (działa przeciwnowotworowo), wit C. d) kolor zielony - sałata, szpinak, cykoria, brokuły, natka pietruszki, seler naciowy - bogactwo folianów (zapobiegają anemii, regulują wzrost i podział wszystkich komórek,organizmu) ,wit C, wit B6 oraz żelaza. e)prezentacje ,,kolorowych talerzy’’- atrakcyjne propozycje kompozycji warzyw i owoców. f) ruch to zdrowie – propozycje rodzinnych zabaw ruchowych. 3) Przekazanie rodzicom ulotek tematycznych ( konspekt prelekcji) oraz integracyjna zabawa ruchowa 4)Poczęstunek ,, kolorowy talerz”– przekąski owocowo- warzywne.

Na wstępie poproszono rodziców by do kart – ,,banków’’ poszczególnych witamin dopisali konkretny owoc lub warzywo, które ją zawiera. Okazało się, że największą popularnością cieszył się bank witaminy C. – na listę wpisano większość warzyw i owoców. Pozostałe witaminy nie cieszyły się już tak wielką popularnością ze względu na niewystarczającą wiedzę na ich temat. Było to punktem wyjścia do prezentacji ,, Zdrowo i aktywnie” .Na wstępie omówiono zagadnienia dotyczące koloru warzywa lub owocu –czyli o czym świadczy ich barwa. Następnie prezentowano poszczególne kolory oraz warzywa i owoce mające taką barwę. Uzmysłowiono rodzicom, że barwa owocu lub warzywa ma wpływ nie tylko na kolor ale stanowi również informację o jego właściwościach zdrowotnych. W taki sposób omówiono kolor ciemnogranatowy, żółty i pomarańczowy, zielony. Kolejnym punktem prezentacji było przedstawienie propozycji, kolorowych talerzy – czyli jak komponować dla dziecka zestawy bogate w najważniejsze składniki odżywcze tak, aby ładnie wyglądały i zachęcały do jedzenia. Po prelekcji rodzice otrzymali ulotki - notatkę podsumowującą wiadomości z prezentacji wraz z przepisami – pomysłami prostych dań z warzyw i owoców, które mogą przygotować same dzieci z pomocą dorosłych oraz propozycjami rodzinnych zabaw ruchowych. Następnie zaproszono rodziców do integracyjnej zabawy ruchowej przy muzyce ,,Klaszczą ręce, skaczą nogi”, która dostarczyła wszystkim wiele śmiechu i radości. Z rodzicami uzgodniono, że każde dziecko codziennie w ramach drugiego śniadania będzie spożywało w szkole owoc lub warzywo a w domu razem z rodzicami przygotowywać będzie smaczne dania owocowo- warzywne. Rodzice zobowiązali się również do zapewnienia dzieciom warunków codziennego ruchu. Ciekawe i proste w przygotowaniu propozycje dań będą wykorzystane na warsztatach kulinarnych. Smacznym akcentem na koniec prelekcji był ,,kolorowy talerz ‘’- z przekąskami owocowo- warzywnymi dla każdego uczestnika prelekcji. Towarzyszyła temu wystawa prac, plakatów wykonanych przez dzieci w ramach projektu.

PROMOCJA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ W SZKOLE

Od początku trwania zadań konkursowych promowano projekt ,,Zdrowo jem, więcej wiem” wśród społeczności szkolnej. Na stronie internetowej szkoły na stronie głównej znajduje się logo projektu oraz na bieżąco ukazują się notatki oraz zdjęcia z działań projektowych. Już na początku roku szkolnego ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu grupy Siódemkowe Smakusie do projektu oraz zapoznano wszystkich zainteresowanych z celami projektu oraz przewidywanymi, pożądanymi efektami. Uczniowie podczas zajęć plastycznych różnymi technikami wykonywali obrazki warzyw i owoców, które wyeksponowano na dużej, przenośnej tablicy oraz umieszczono na korytarzu i w holu szkoły. Wszystkie pisemka – samodzielnie opracowane przez uczniów i zachęcające do spożywania warzyw i owoców oraz zrezygnowania ze słodyczy, zostały zaprezentowane podczas wystawy dotyczącej projektu w holu szkoły. Były tam dostępne przez cały tydzień, a następnie w klasie grupy Siódemkowych Smakusiów oraz w bibliotece szkolnej. Na wystawie znalazły się również plakaty promujące dane warzywo lub owoc oraz inne materiały do ,,Encyklopedii warzyw i owoców’’. Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowali dla zwiedzających poczęstunek w postaci prostych przekąsek z owoców i warzyw. W kolorowych strojach warzyw i owoców częstowali oglądających. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkoły oraz rodziców, którzy chętnie przeglądali pisemka, plakaty oraz prace plastyczne. W ramach działań promocyjnych na stoliku w holu szkoły wyłożono ulotki z prelekcji ,, Zdrowo i aktywnie” - propagujące zdrowe odżywianie i ruch w życiu dziecka – tak aby stały się one dostępne dla szerszego grona zainteresowanych rodziców. Przedstawienie ,,Na straganie’’ J.Brzechwy zaprezentowano trzykrotnie dzieciom z oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych. Po przedstawieniu mali aktorzy poczęstowali gości jabłkami oraz zachęcali młodszych kolegów i koleżanki do codziennego zjadania warzyw i owoców. Podczas ładnej pogody grupa konkursowa popularyzując ruch na świeżym powietrzu organizowała dla innych uczniów wspólne zabawy ruchowe na boisku szkolnym, przypominając i reklamując zapomniane zabawy ich rodziców oraz dziadków

KONKURS: STREFA AKTYWNOŚCI- ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Siódemkowe Smakusie wiedzą, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie i często korzystają z tej formy aktywności. Dlatego z chęcią przystąpiły do kolejnego zadania. Dzieci dowiedziały się od rodziców w jakich zabawach oni uczestniczyli, gdy byli dziećmi. Pomysły dzieci zaprezentowano w klasie- zapisano na tablicy a osoba zgłaszająca daną zabawę musiała przynieść potrzebne rekwizyty (kapsle, skakankę itp.-o ile są potrzebne ) oraz zapoznać dzieci z zasadami zabawy – wg opracowanych zasad: 1.Na czym zabawa polega- co należy robić i co jest potrzebne do zabawy, 2.Kiedy można się w nią bawić (pora roku), 3.Gdzie można się bawić, 4.Ile osób może w niej uczestniczyć. Jeżeli warunki klasowe na to pozwalały –uczniowie prezentowali zasady gry w praktyce. Jednak aby pomóc dzieciom dokonać wyboru 10 najlepszych dla nich zabaw, wszystkie propozycje ,,wypróbowano” podczas wyjść na świeże powietrze - na boisku szkolnym lub w parku. Następnie nastąpiło głosowanie –po odczytaniu propozycji, poprzez podniesienie ręki uczniowie wybierali ulubioną zabawę. Zabawy z największą ilością głosów uznano za najatrakcyjniejsze. Największą popularnością w klasie cieszyły się takie propozycje zabaw jak: Gra w klasy, Gra w kapsle, Skakanka- szczur, Przeciąganie i skakanie przez linę, Chodzi lisek koło drogi, Baba Jaga patrzy, Dwa ognie, Badminton, Gra w gumę, Komórki do wynajęcia. Podczas ładnej pogody, na świeżym powietrzu popularyzowano wśród innych zespołów klasowych wybrane przez dzieci zabawy, organizując wspólne wyjścia na plac zabaw lub boisko szkolne.

KONKURS: KLASOWE PISEMKO ZACHĘCAJĄCE DO ZREZYGNOWANIA ZE SŁODYCZY

Wstępem do zadania 1.2 była lekcja na której uczniowie zapoznali się z formą jaką jest czasopismo. Przeglądali różne czasopisma dziecięce– ich skład, treści, szatę graficzną. Nauczyciel zapoznał dzieci z zadaniem konkursowym. Chętnych było tak dużo, że uczniowie podzieleni zostali na 2-osobowe grupy. Przygotowano aż 15 pisemek. Część zadań (ilustracje) uczniowie wykonywali w szkole a część (treści, skład) w domu z pomocą rodziców. W wyznaczonym dniu dzieci przyniosły gotowe pisemka do szkoły. Nastąpiła ich prezentacja – każdy zespół przedstawiał i reklamował swoje pisemko. Wszystkie pisemka przez tydzień wyłożone były w klasie, tak aby każdy uczeń mógł zapoznać się z ich treścią oraz szatą graficzną. Zaproszono również dzieci z innych klas aby mogły je przejrzeć. Autorzy doskonale wywiązali się tego zadania. Włożyli w przygotowanie dużo pracy oraz zaangażowania. Każde czasopismo miało oryginalny tytuł, kolorowe, ciekawe ilustracje oraz bogate treści. Po tygodniu przystąpiono do wybrania najlepszego pisemka. Aby stworzyć warunki demokratycznych wyborów, do pomocy poproszono zaprzyjaźnioną klasę drugą. Każdą pracę oznaczono numerem. Uczniowie na karteczkach zapisali numer wg nich najlepszego pisemka. Następnie w obecności dzieci karteczki policzono i podano wynik. Wygrało pisemko numer 4 pod tytułem ,,Zdrowa ja, zdrowy Ty – pisemko o tym, co warto jeść’’. Była to wspaniale przygotowana praca, w większości przez dzieci. Zawierała ilustracje i opisy zalet warzyw i owoców , ich przewagę nad słodyczami. Autorzy umieścili w nim również cenne wskazówki jak zdrowo się odżywiać oraz spędzać aktywnie czas. Pisemko zawierało również reklamę następnego numeru. Zwycięzców oraz pozostałych autorów nagrodzono a wszystkie pisemka udostępniono społeczności szkolnej.

LEKCJA: WARZYWA I OWOCE NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA

Nasza szkoła to ,,Szkoła promująca zdrowie” dlatego uczniowie klasy drugiej ,,Siódemkowe Smakusie” już od dwóch lat

( kl 0 i kl I) uczestniczą w wielu akcjach i konkursach związanych ze zdrowym żywieniem oraz zdrowym stylem życia. Ich wiedza na temat warzyw i owoców na początku konkursu nie była mała, niemniej jednak w wielką ochotą przystąpili do kolejnego projektu. Dzieciom oraz ich rodzicom przedstawiono koncepcję zajęć związanych z tematem. Rozpoczęliśmy od lekcji plenerowej na targu owocowo- warzywnym, gdzie dzieci miały okazję rozpoznania oraz nazwania warzywa lub owocu oraz poznania różnych ich odmian. Uzgodniono, że każde dziecko codziennie w ramach drugiego śniadania będzie spożywało owoc lub warzywo. Na lekcji, wspólnie z dziećmi opracowano harmonogram oraz sposób przeprowadzenia prezentacji dotyczących warzyw i owoców. Uczniowie – pod kierunkiem nauczyciela-podzielili się na 2,3 – osobowe grupy według sympatii, każda grupa losowała owoc lub warzywo do przygotowania ,,Prezentacji Owoce- Warzywa –CJI”. Następnie w kalendarzu klasowym każdy zespół zaznaczał datę swojego wystąpienia. Dokonano również podziału ról do przedstawienia ,,Na straganie” J.Brzechwy. W domu uczniowie wspólnie z rodzicami opracowali projekty strojów oraz przygotowali przepis na zdrową potrawę z warzyw i owoców. Niektóre -wybrane przez dzieci przepisy zrealizowano w szkole – sałatka owocowa, zdrowa warzywna kanapka. Dzieci uwielbiają kucharzyć, więc zajęcia te sprawiły im wiele radości. Swoimi potrawami częstowali uczniów innych klas. Wielką przyjemnością dla dzieci były również zajęcia rozpoznawania warzyw i owoców za pomocą zmysłów. Na lekcjach plastyki, różnymi technikami wykonywali prace – owoce i warzywa, które zostały wykorzystane jako dekoracja klasy, korytarza szkolnego oraz do przedstawienia. Przez kolejne tygodnie, zgodnie z harmonogramem zespoły prezentowały wiadomości na temat walorów odżywczych warzyw i owoców. Dzieci były bardzo zaangażowane, prześcigały się w pomysłach dotyczących wierszyków, plakatów oraz sposobu ich prezentacji, które były na wysokim poziomie i co najważniejsze wykonane w większości przez dzieci z niewielką pomocą rodziców. W kolejnych prezentacjach uczestniczyli zaproszeni uczniowie innych klas. Po zakończeniu wszystkich promocji owoców i warzyw uczniowie wspólnie składali przygotowane materiały w ,,Encyklopedię warzyw i owoców”. Samodzielnie wybrali projekt okładki, kolejność składu. Wielkim wydarzeniem dla dzieci było przedstawienie ,,Na straganie”, na które zaproszono dzieci z oddziału przedszkolnego. Mali aktorzy wspólnie z rodzicami przygotowali wspaniałe, kolorowe stroje a swoje role przedstawili a dużą ekspresją. Na koniec zaśpiewali piosenkę o jabłku i poczęstowali zaproszonych gości.

ŚNIADANIE DAJE MOC!!!

WIZYTA W SKLEPIE "EKO ŻAREŁKO"

Uczniowie klasy 2 „b” w dniu 3 listopada odwiedzili sklep ze zdrową żywnością "Eko Żarełko". Dzieci poznały wiele ekologicznych produktów dostępnych w sklepie oraz dowiedziały się, z których zrobić zdrowy i smaczny posiłek. Mogły spróbować niektórych zdrowych artykułów spożywczych.

Projekt,,ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. W projekcie bierze udział zespół złożony z uczniów klasy drugiej II g. W etapie jesiennym zrealizowany został 1 blok zadań o tematyce prozdrowotnej: ,,Warzywa i owoce na co dzień”, ,, Klasowe Pisemko zachęcające do zrezygnowania ze słodyczy”, ,,Strefa aktywności-zabawy na świeżym powietrzu”, ,,Promocja podjętych działań”, ,,Kolorowy talerz”. W skład bloku zadaniowego wchodzą zajęcia lekcyjne, konkursy, promocja w szkole oraz forum zdrowia dla rodziców W klasie został ogłoszony konkurs na pracę, w której każdy zaprezentuje zdobytą wiedzę. Uczniowie w grupach, parach albo samodzielnie wykonywali plakaty, zawierające hasła zachęcające do spożywania owoców i warzyw zamiast słodyczy.Podczas lekcji i konkursów uczniowie zdobyli wiele nowych wiadomości, którymi chcieli podzielić się ze swoimi kolegami i koleżankami w szkole. Plakaty wykonane na konkurs zostały zaprezentowane w formie wystawy dla wszystkich uczniów i wzbudziły duże zainteresowanie. Uczniowie pozostałych klas podchodzili, by przeczytać zamieszczone tam wierszyki i z zainteresowaniem słuchali o zasadach zdrowego odżywiania się."Strefa aktywności - zabawy na świeżym powietrzu". Uczniowie wiedzą, że zdrowie to nie tylko odpowiednie odżywianie, ale także wszelkie formy ruchu. Dlatego 26 października uczniowie klasy II g biorący udział w projekcie ,,Zdrowo jem, więcej wiem”spotkali się na boisku szkolnym w celu przeprowadzenia kilku zabaw i gier, które zostały wybrane przez dzieci w wyniku głosowania. Były wyścigi, zabawy ze skakanką, gra w klasy, w gumę, w piłkę i wiele innych zabaw, które sprawiły wiele radości dzieciom.

„JESIENNA SURÓWKA – SAMO ZDROWIE!”

W ramach programu „Szkoła promująca zdrowie” uczniowie klasy II h własnoręcznie przygotowali surówki z ulubionych warzyw i owoców. Przy tej okazji poznali wartości odżywcze przyniesionych produktów oraz rozróżniali ich zapach i smak. Z wielkim zaangażowaniem i przy zachowaniu zasad higieny, wzięli się do pracy, w wyniku czego powstały kolorowe i zdrowe surówki, które dzieci z ochotą zjadły na drugie śniadanie. Wszyscy uczniowie byli dumni, że potrafili samodzielnie przygotować zdrowy i smaczny posiłek.

PRZYRZĄDZAMY NUTELLĘ

29 września w klasie 0 „a”, II „g” i IV „a” w ramach projektu ,,Zdrowo jem więcej wiem" odbyły się warsztaty kulinarne, przygotowane przez autorów blogu- „Zabawa w gotowanie”. W tym dniu uczniowie przyrządzili smaczny krem orzechowy. Wspólne działania kulinarne dostarczyły wszystkim wiele radości. Dzieci nauczyły się jak z naturalnych składników wykonać coś słodkiego.

KUPUJEMY WARZYWA I OWOCE

Uczniowie klasy II g (28 września) wybrali się z wychowawczynią na rynek kupić owoce i warzywa. W klasie odbyła się degustacja zakupionych produktów. Ten dzień był zdrowy i witaminowy!

Nowy projekt: „ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM.”

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Misją jest przywrócenie naszych dzieci do świata zdrowia, sprawności i pogody ducha. Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda objęła projekt honorowym patronatem. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami przeprowadzono krótką prelekcję na temat projektu i uczestnictwa w konkursie,, Zdrowo jem, więcej wiem" Zadaniem programu „Aktywnie po zdrowie” jest między innymi pogłębienie wiedzy rodziców na temat zdrowego odżywiania dzieci oraz ich aktywności fizycznej.

ROK 2015/2016

WIZYTA W OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ

16 czerwca uczniowie z klasy O "a" i I "g" odwiedzili Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Stalowej Woli. Dzieci wzięły udział w szkoleniu ,, Mleczne pyszności na zdrowe kości" i otrzymały certyfikat ,,MAŁEGO MLECZARZA".Celem wycieczki było zwiększenie wiedzy uczniów na temat odżywczych walorów mleka oraz jego przetworów, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i promowanie zdrowego stylu życia.

"BREAKFAST IS MY POWER!"

Dnia 23 maja odbyła się w naszej szkole lekcja otwarta z języka angielskiego promująca zasady zdrowego odżywiania. Lekcje przeprowadziła pani Justyna Babicka. Uczniowie klasy 5d zdobywali wiedzę w języku angielskim na temat najważniejszych składników odżywczych, z jakich powinno składać się zdrowe śniadanie. Szczególna uwaga uczniów została zwrócona na efekty, jakie daje dla zdrowia i ogólnego samopoczucia regularne spożywanie produktów pełnoziarnistych, białek, witamin i minerałów. Uczniowie nauczyli się rozróżniać śniadanie zdrowe od niezdrowego na podstawie zawartych w nim składników. Zwieńczeniem lekcji było wspólne przyrządzenie zdrowego śniadania i jego degustacji. W roli głównej wystąpiły płatki owsiane, jogurt naturalny, mleko, świeże i suszone owoce oraz orzechy. Przygotowane przez dzieci śniadanie nie zawierało cukru, soli, tłuszczu ani żadnych sztucznych składników. Smacznego!

"ODSTAW NAŁÓG NA UBOCZE, BĘDZIESZ ŻYCIE MIAŁ UROCZE!"

W ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” 23 maja zostało przeprowadzone spotkanie na temat współczesnych uzależnień – „Tytoń, narkotyki, alkohol, dopalacze – jak się przed tym bronić.” W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas szóstych, którzy już niebawem opuszczą mury „Siódemki” i wejdą w kolejny etap swojego życia – etap gimnazjum. Tam czekać będą na nich nowe przyjaźnie, nowe wyzwania, ale także nowe, nieznane pokusy. Uczniowie obejrzeli krótką prezentację wprowadzającą ich w temat spotkania. Następnie prowadzący wytłumaczyli czym jest uzależnienie oraz omówili zagrożenia jakie niosą ze sobą współczesne nałogi takie jak zażywanie narkotyków czy dopalaczy, alkoholizm oraz nikotynizm. Pani pedagog przestrzegała dzieci przed uzależnieniami. Uczulała ich na różne sytuacje z jakimi mogą się spotkać w swoim jeszcze ‘niedorosłym’ życiu oraz radziła jak mogą się bronić przed ewentualnymi zagrożeniami. Na koniec dzieci z zaciekawieniem obejrzały animację z przekazem o uzależnieniach. Przed rozejściem się do sal lekcyjnych wszyscy otrzymali naklejki „STOP UZALEŻNIENIOM”. To spotkanie miało być impulsem do zastanowienia się nad tym, czy warto palić papierosy, brać narkotyki, dopalacze czy pić alkohol.

"PYSZNIE, ZDROWO, SAŁATKOWO..."

W ramach zajęć zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania uczniowie klasy I g zrobili swoje ulubione sałatki. W klasie królowały różnorodne warzywa. Każdy uczeń starał się, aby jego sałatka była kolorowa i smaczna. Przy tej okazji dzieci przypomniały sobie wygląd, smak oraz zapach niektórych produktów. Przyrządzanie sałatek, wspólne częstowanie kolegów i koleżanek dało dzieciom wiele satysfakcji. Uczniowie nauczyli się również, że przygotowanie i jedzenie wymaga zachowania szczególnej higieny, myjąc nie tylko ręce ale również i warzywa.

OWOCE MIESIĄCA- JAGODY

Jagody są pyszne i zdrowe. Leczą oczy, obniżają poziom złego cholesterolu, uelastyczniają naczynia krwionośne. Suszone jagody szybko likwidują biegunki. Owoce te świetnie sprawdzają się także jako dodatek do deserów. W czasach, gdy nie znano antybiotyków, czarnymi jagodami leczono zakażenia, tyfus, a nawet polio. Zwalczano nimi gronkowca. Do dziś lekarze zalecają jedzenie jagód podczas kuracji przeciwko glistom i owsikom u dzieci.

ABY POMÓC POWINIENEŚ WIEDZIEĆ !

Trwa szkolenie uczniów klas trzecich w zakresie udzielania pierwszej pomocy, prowadzone przez panią Irenę Sajdak. Uczniowie uczą się, jak reagować i postępować w sytuacji wypadku zagrażającemu zdrowiu lub życiu. Pamiętajmy, że może to dotyczyć każdego z nas. Dlatego ważne jest, by postępować sprawnie, zachowując spokój i opanowanie.

Trzecioklasiści krok po kroku uczą się podstawowych czynności ratujących życie, pamiętając, że bezpieczeństwo ratownika jest zawsze najważniejsze! Umieją ocenić stan poszkodowanego, orientują się kiedy wezwać pomoc i jakie dane podać, aby służby szybko dojechały ze sprzętem i ludźmi potrzebnymi podczas danego zagrożenia. Potrafią udrożnić drogi oddechowe i ocenić, czy poszkodowany oddycha, ułożyć w pozycji bocznej ustalonej oraz wykonać resuscytację.

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to MILION ludzi rocznie!

WARSZTATY KULINARNE Z OKAZJI ŚWIĘTA DZIEWCZYNEK

Uczniowie klasy IIa uczcili Święto Dziewczynek uczestnicząc w warsztatach kulinarnych - "Zabawa w gotowanie". W ramach zajęć dzieci poznały produkty i zaplanowały kolejne etapy przyrządzania pizzy. Zadbały o to, aby wśród składników znalazła się nie tylko mąka pszenna, ale również razowa. Nie zabrakło zdrowej papryki, bazylii i oliwek. Całości dopełniły szynka, pieczarki i serek. Mali kucharze rozwijali swoją sprawność manualną, ucząc się podstawowych technik kulinarnych takich jak: krojenie, ścieranie, ugniatanie, wałkowanie. Wykazały się zaradnością, umiejętnością zgodnej współpracy i dużym zaangażowaniem. Wspólne gotowanie okazało się pełnym sukcesem - pizza była znakomita, a co najważniejsze od początku do końca wykonana przez dzieci.

Warzywo miesiąca- SAŁATA

Nie żałujmy sobie sałaty. Osoby, które jedzą dużo zielonych warzyw liściastych, rzadziej chorują, są szczupłe i mają ładną cerę. Sałata jest zdrowa i bardzo smaczna. Można ją jeść samą i z dodatkami. Jest w czym wybrać, bo rodzajów sałaty jest naprawdę wiele: rukola, lodowa, masłowa, roszponka, rzymska...

Sałata zawiera luteinę i zeaksantynę, silne przeciwutleniacze. Dostarcza też antynowotworowych substancji, kwasu foliowego i witamin B wzmacniających system nerwowy. Ma tez dużo witaminy E i C, potasu, żelaza, manganu, magnezu, kwasów organicznych. Jest niskokaloryczna: 100 g sałaty to tylko 12 kcal. Orzeźwia, poprawia trawienie i odkwasza.

Luty- miesiącem ZIÓŁ

Fitoterapia to leczenie przy pomocy roślin. Ich właściwości lecznicze znane były od wieków. Ludzie doświadczalnie poznawali oddziaływanie różnych ziół na organizm człowieka i z pokolenia na pokolenie przekazywali sobie tą wiedzę, stale ją poszerzając. Obecnie mimo powszechnego stosowania leków farmakologicznych nadal korzysta się z ziołolecznictwa. Na wiele dolegliwości zioła potrafią pomagać tak samo jak leki otrzymywane syntetycznie, przy czym nie mają tylu ubocznych, niepożądanych skutków. Posiadając wiedzę o ziołach, sposobach ich zbioru i przyrządzania można leczyć i zapobiegać niektórym chorobom. Trzeba jednak pamiętać, że w poważniejszych przypadkach nie można liczyć tylko na zioła.

Sporządzając napary i nalewki z ziół trzeba dokładnie znać ich właściwości i sposób przyjmowania, bo zioła niewłaściwie użyte mogą szkodzić lub nawet być trujące.

Warzywo miesiąca- CEBULA

Lecznicze właściwości cebuli w ludowej medycynie były wykorzystywane już przed tysiącami lat. I nie ma wątpliwości, że należy jej się przynajmniej jeden pomnik wystawiony przez wdzięczną ludzkość za wszystkie jej dobroczynne właściwości.

Działanie cebuli:

- bakteriobójcze, za które odpowiadają składniki lotne (fitoncydy), uwalniające się podczas krojenia lub miażdżenia cebuli, jak i związki nielotne, znajdujące się w miąższu,

- pobudzają wydalanie moczu,

- usuwające nadmiar wody z organizmu.

Zaleca się ją więc osobom cierpiącym na:

- reumatyzm i artretyzm (zapalenie stawów),

- choroby, którym towarzyszy opuchlizna,

- przy zaburzeniach w oddawaniu moczu,

- albuminurię (obecność białka w moczu),

- uremię (zwiększona zawartość mocznika we krwi).

Co więcej, cebula:

- zwiększa odporność organizmu na choroby (jest bogata w siarkę),

- łagodnie obniża podwyższone ciśnienie krwi,

- zawiera witaminy i mikroelementy, których wartość była doceniana przez całe wieki (choćby przy leczeniu szkorbutu przez więźniów i marynarzy). Liście cebuli zawierają: 25 - 90 mg% witaminy C, 1,3 - 5,9 mg% prowitaminy A, witaminy B1, B2 PP,

- pobudza apetyt przyspieszając wydzielanie się soków trawiennych,

- zapobiega rozszerzeniu się procesów trawiennych i gnilnych w jelitach oraz eliminuje gazy i reguluje wypróżnienia,

- zmniejsza zawartość cukru we krwi,

- wzmacnia organizm, w tym serce (zwłaszcza sok),

- niszczy pasożyty, zwłaszcza owsiki,

- ma korzystne działanie na zapalenia skóry, pomaga w leczeniu ran i oczyszcza je,

- uśmierza pieczenie po ukąszeniu owadów, takich jak: komar, pszczoła, osa,

- według amerykańskich badaczy jedzenie codziennie jednej surowej cebuli minimum przez dwa miesiące powoduje wzrost "dobrego" cholesterolu - HLD, a obniżenie "złego" - LDL.

"JABŁKO dla każdego"

W dniu 9 i 10 grudnia 2015 r. w ramach realizacji projektu „Szkoła promująca zdrowie” w naszej szkole przeprowadzono akcję „Jabłko dla każdego”. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz przybyli rodzice, dzieci i dziadkowie częstowali się jabłkami ze specjalnie przygotowanych kilku straganów. Zabierając owoce każdy mógł się dowiedzieć o wartościach energetycznych oraz pozytywnym wpływie jabłek na zdrowie.

Akcje przygotowały i przeprowadziły: pani Marta Bańka i pani Renata Czernecka – Skrok. Za pomoc w akcji dziękujemy p. Ani, p. Jarkowi i p. Pawłowi.

"NA STRAGANIE"- inscenizacja przygotowana przez kl. Ia

Dnia 9 listopada uczniowie klasy Ia stawiali swoje pierwsze kroki aktorskie przed koleżankami i kolegami z klasy Ib i Ig.Pod czujnym okiem pani Renaty Czerneckiej – Skrok i pani Marty Bańki zaprezentowali tekst Jana Brzechwy pt. „Na straganie” z własnoręcznie wykonanymi rekwizytami. Mali aktorzy wzbogacili swój występ wierszami i piosenkami. Dzięki temu przekazali cenne informacje o tym, że warzywa odgrywają istotną rolę w żywieniu. Dostarczają, bowiem składników regulujących procesy biologiczne ustroju, przyczyniając się tym samym do utrzymania zdrowia. Te składniki to: witaminy, składniki mineralne, kwasy organiczne, pektyny, substancje aromatyczne, cukry łatwo przyswajalne, błonnik.

Goście przybliżyli sobie wiedzę na temat wpływu warzyw na właściwy rozwój.

Owoc miesiąca- JABŁKO

Grudzień jest miesiącem czerwonych owoców i warzyw.

Jabłko to kuszący owoc znany od wielu lat. Już w biblijnych czasach Ewa dała Adamowi jabłko. Każdy z nas je lubi, choć nie każdy zjada. Jabłka neutralizują toksyczne substancje, obniżają poziom „złego” cholesterolu i wspomagają prawidłowe trawienie. To także dobre owoce na odchudzanie. To przecież żaden wysiłek, a słodka przyjemność, więc jedzmy je ze smakiem. Lobo, gala, antonówka, reneta – to tylko niektóre z ich odmian, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

DZIEŃ WITAMIN

23 listopada zespół ds. Promocji Zdrowia zorganizował w szkole akcję pod hasłem „Dzień Witamin”. Celem akcji było uświadomienie uczniom dobroczynnego wpływu witamin dla organizmu człowieka, dostarczenie wychowankom sporej dawki witamin poprzez wspólną degustację owoców i warzyw oraz kształtowanie nawyku mycia owoców oraz warzyw przed jedzeniem. Uczniowie klas 0-VI przynieśli w tym dniu umyte „dary naszych sadów i ogrodów”. Następnie panie przygotowały witaminowy poczęstunek na pięknie udekorowanych stołach, które uginały się od dorodnych owoców i warzyw. Cała społeczność szkolna degustowała do woli świeże, smaczne owocowe i warzywne rarytasy. W szkole panował radosny nastrój, który spowodowany był ( jak sądzimy) wysokim stężeniem witamin w młodych organizmach. Zapach świeżych cytrusów unosił się na szkolnych korytarzach cały dzień:). Organizatorzy dziękują za zaangażowanie wszystkim uczniom klas od O do VI !

Dziękujemy wyrozumiałym nauczycielom, dyrekcji oraz służbom porządkowym – dzięki którym udało się sprawnie przeprowadzić tą kolorową inicjatywę.

Mamy nadzieję, że akcja przyczyniła się do promocji zdrowego stylu odżywiania, a dzieci polubią surówki i warzywa.

PAPIEROSY- NIE, DZIĘKUJĘ!

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, obchodzonego 19.11.2015. pani Beata Korkowska przeprowadziła lekcję w kl. VI „a” na temat szkodliwości tego uzależnienia. Uczniowie dowiedzieli się jak papierosy działają na organizm człowieka, aktywnie włączyli się w dyskusję, obejrzeli przygotowane plakaty oraz film. Doszli do wniosku, że palenie papierosów to powolne zabijanie samego siebie i innych (biernych palaczy).

Warzywo miesiąca- DYNIA

„Pożywienie niestworzone przez naturę nie może nam służyć za jedzenie”.- Andreas Moritz

Chcesz być szczupły, zdrowy, mieć ładną cerę i tryskać energią- jedz DYNIĘ. Jest idealnym warzywem dla odchudzających się, bo jest niskokaloryczna. Zawiera witaminy i minerały, i jak na roślinę ciepłolubną przystało, energię naszej gwiazdy- Słońca. Szczególnie dobrotliwie oddziałuje na żołądek, śledzionę i trzustkę.

Gazetka wykonana przez panią Maję Bieszcz- Giecko promująca w miesiącu listopadzie spożywanie zdrowego warzywa- DYNI.

Zdrowe odżywianie- warzywa i owoce antyrakowe.

"Jesteś tym co jesz."

Spożywając codzienne posiłki pamiętajcie, że powinniśmy chronić nasz organizm przed atakiem nowotworów na różne sposoby. Niektóre pokarmy stanowią pożywkę dla raka, a inne wręcz odwrotnie mają w swoim składzie silne związki antyrakowe. Zdolność produktów spożywczych do eliminowania rakotwórczych substancji ma bardzo duże znaczenie. Dlatego spożywajmy warzywa i owoce.

Gazetka przygotowana przez panią Joannę Grzegorczyk przedstawia warzywa i owoce antyrakowe, a także jak się zdrowo odżywiać, by uniknąć otyłości.

Marsz "Różowej Wstążki"

W piątek, 30 października uczniowie klas VI "e" i VI "a" pod opieką p. Beaty Korkowskiej, Joanny Grzegorczyk i Bogusławy Dynek uczestniczyli w Marszu "Różowej Wstążki". Marsz zintegrował osoby z różnych środowisk, które niosły wspólne przesłanie: "Wcześnie wykryty nowotwór nie musi oznaczać wyroku. Profilaktyka możne uratować nasze życie." Marsz wyruszył spod Biblioteki Międzyuczelnianej docierając do Miejskiego Domu Kultury. W sali widowiskowej p. Konrad Mężyński, prezes Stowarzyszenia "Dobro Powraca" oraz lek. med. Wojciech Korkowski mówili o profilaktyce raka, systematycznych badaniach i zdrowym stylu życia. Odbyła się również projekcja filmu poświęconego poruszonej tematyce.

Aby pomóc, powinieneś wiedzieć!

Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, jednak od tego, czy znajdzie się ktoś. kto je prawidłowo wykona, może zależeć czyjeś życie.

21 października uczniowie klas IG i IID wzięli udział w lekcji nauki udzielania pierwszej pomocy, przygotowanej i prowadzonej przez panią Irenę Sajdak. Po obejrzeniu filmu instruktażowego dzieci dyskutowały na temat miejsc, przedmiotów, sytuacji niebezpiecznych w szkole, w domu, na podwórku. Zastanawiały się, jak pomóc w razie wypadku i jak należy wezwać pomoc, gdy w pobliżu nie ma telefonu. W parach prowadziły rozmowę z dyspozytorem pogotowia. Obserwowały, jak prawidłowo ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, wykonać oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej. Zapamiętały, że uciskanie klatki piersiowej można ćwiczyć tylko na manekinie!

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM

 1. Cykl 7 zajęć dla klas piątych i szóstych:

 2. a) Co to jest Europejski kodeks walki z rakiem?

 3. b) Papierosy – nie, dziękuję.

 4. c) Wystrzegaj się otyłości.

 5. d) Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.

 6. e) Spożywaj więcej warzyw i owoców. Jedz co najmniej pięć porcji dziennie.

 7. f) Alkohol – dziękuję, ja nie piję!

 8. g) Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.

 9. Światowy Dzień Onkologii – 04.10.15. – wystawa rysunków Andrzeja Mleczki ilustrujących zalecenia EKWzR; pogadanka na temat projektu dla uczniów klas piątych i szóstych.

 10. Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi - 15.10.15. „Różowa wstążeczka” – promowanie badań profilaktycznych wśród pracownic szkoły oraz mam i babć uczniów. Przygotowanie różowych wstążeczek – symbolu walki z rakiem piersi oraz ulotek informacyjnych.

 11. Światowy Dzień Walki z Otyłością – 24.10.15. Wystawa – komiks o zdrowym trybie życia, plakaty zachęcające do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

 12. Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu – 19.11.15. Konkurs plastyczny (wystawa nagrodzonych prac); ulotki ostrzegające przed skutkami palenia tytoniu.

 13. Przedstawienie o zdrowym trybie życia „Czerwony Kapturek”, przygotowane przez uczniów klasy VIE, na zakończenie projektu– grudzień 2015.

 14. Ankiety ewaluacyjne dla uczniów klas piątych i szóstych, biorących udział w projekcie na początku (październik) i końcu zajęć (grudzień) – porównanie wyników.

Koordynatorki projektu w szkole: Joanna Grzegorczyk i Beata Korkowska

15 października z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi, panie Joanna Grzegorczyk i Beata Korkowska przypominały o ważności badań profilaktycznych, nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali ulotki, rozwieszone zostały plakaty. Przypięta różowa wstążka symbolizowała przyłączenie się do akcji. Mamy nadzieję, że nasze działania zachęciły przynajmniej niektóre panie do lepszego zadbania o swoje zdrowie i profilaktycznego przebadania się.

ROK 2014/2015

SAŁATKA OWOCOWA ,,BOMBA WITAMINOWA”

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych to główny cel programu Szkoła Promujące Zdrowie. Z tej okazji uczniowie klasy 0 „c” mieli okazję samodzielnie zrobić pyszną sałatkę owocową. Każdy uczeń przyniósł ulubione owoce. Dbając nie tylko o zdrowe odżywianie, ale też o higienę i bezpieczeństwo podczas przygotowywania posiłków, dzieci przygotowały wszystko jak należy: umyły ręce i owoce. Ostrożnie kroiły owoce z niewielką pomocą wychowawczyni. Na koniec dzieci z apetytem zjadły sałatkę. Wspólne spożywanie pysznej i zdrowej sałatki owocowej sprawiło, że nawet Ci, którzy nie za bardzo lubią owoce zajadali ją ze smakiem.

KONKURS PLASTYCZNY OWOCE I WARZYWA

KONKURS "KULINARNI ODKRYWCY"

AKCJA W SKLEPIE TESCO- "PROMUJEMY GOTOWANIE I ZDROWE ODŻYWIANIE"

ŁADNIE, SMACZNIE I ZDROWO- ROBIMY KANAPKI

DZIEŃ JABŁKA "APPLE DAY"

AKCJA "DRZEWKO ŻYCIA"–ubieramy przyrodę

GAZETKI SZKOLNE

EMOCJE, JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ W PANDEMII?-

techniki relaksacyjne

Czym są emocje? – definicja emocji. Emocje, często nazywane uczuciami, obejmują takie doświadczenia, jak: miłość, nienawiść, gniew, zaufanie, radość, panika, strach i smutek. Emocje są związane, ale różnią się od nastroju. Emocje są specyficznymi reakcjami na określone wydarzenie, które zwykle trwają dość krótko.

Są takie chwile, w których różne trudne uczucia mocno się nas trzymają, chcielibyśmy być spokojni, ale nie potrafimy. Czasami długo odczuwamy złość, smutek, które nie chcą nas zostawić w spokoju. Techniki relaksacyjne to metody stosowane, aby pomóc sobie zrelaksować się i uspokoić negatywne myśli. Poniżej kilka ćwiczeń, które warto zastosować w takich stanach emocjonalnych. Można je wykonywać na siedząco, ale jeśli wolisz leżeć, ułóż stopy swobodnie. Możesz poprosić kogoś, żeby czytał ci instrukcję, a ty wykonuj po kolei polecenia, które są tu napisane.

Wodospad spokoju.

Usiądź wygodnie na krześle albo w fotelu, postaw stopy na podłodze.

1. Zamknij oczy.

2. Oddychaj przez chwilę, bierz głęboki wydech i wpuszczaj wolno powietrze.

3. Wyobraź sobie ciepłe jeziorko, do którego wpada błękitny wodospad. A nad nim świeci słońce.

4. Pomyśl, że wychodzi bosymi stopami do jeziorka, czujesz, jak woda przyjemnie odmywa twoje stopy. Jest ci miło i spokojnie.

5. A teraz wejdź pod wodę z wodospadu. Woda jest przyjemnie ciepła. To miłe uczucie.

6. Stój pod wodą z wodospadu. Czujesz ciepło na twarzy, plecach, brzuchu, nogach, woda zmywa z ciebie zmęczenie, zmartwienia, trudne
uczucia. A ty jesteś coraz bardziej spokojny/spokojna.

7. Kiedy poczujesz się spokojniejszy/ spokojniejsza, wyjdź z wody.

8. Połóż się na ciepłym piasku. Czujesz, jak słońce osusza twoje ciało. Jest ci bardzo miło i spokojnie.

9. A teraz weź głęboki oddech i wypuść powietrze.

10. Otwórz oczy. Znowu jesteś tutaj, ale czujesz się spokojniejszy/ spokojniejsza.

Liście na rzece.

1. Usiądź wygodnie na krześle albo w fotelu. Postaw stopy na ziemi.

2. Jeśli chcesz, zamknij oczy.

3. Poprzez chwilę oddychaj.

4. A teraz pomyśl o małej rzece, która płynie.

5. Wyobraź sobie, że po rzece płyną liście, które spadły z drzewa.

6. Jeśli w twojej głowie pojawiła się jakaś myśl, która cię martwi, połóż ją na liściu.

7. Pozwól tym zmatowieniom odpłynąć na liściach.

8. Kładź na liściach każdą myśl, jaka przychodzi ci do głowy.

9. Niech myśli odpływają na liściach.

10. A teraz weź głęboki wdech.

11. Następnie wypuść powietrze.

12. Otwórz oczy.

Ćwiczenia wykorzystane w artykule pochodzą z książki:

Fornalik, Pachniewska, Płuska, 2018, Jak radzić sobie z uczuciami, Warszawa, PWN.

Psycholog szkolny
Marta Maczurad

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY KOMPUTERZE

W CZASIE PANDEMII

Obecny rok spowodowany życiem w pandemii Covid-19 zmusza każdego z nas do częstszego korzystania z najnowszych technologii informatycznych, tzn. komputera, laptopa, tableta, czy też smartfonu. Podczas korzystania z tych technologii, każdy z nas powinien pamiętać
o postępowaniu zgodnie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu i oprogramowania. Należy również zadbać o jak najlepsze stanowisko
i komfort pracy.

Pragnąc, aby nauka przy komputerze była pożyteczna, skuteczna, przyjemna, a także jednocześnie nie obciążała nadmiernie twojego organizmu zadbaj o odpowiednie warunki:

 • przystępując do pracy zadbaj o porządek na biurku, usuń przedmioty, które mogą cię dekoncentrować (zabawki, niepotrzebne rzeczy), nie stawiaj też na nim jedzenia i picia;

 • zanim zaczniesz pracę przy komputerze umyj ręce, przetrzyj klawiaturę i myszkę, są one siedliskiem wielu mikroorganizmów;

 • postaraj się o dostęp świeżego powietrza, poproś dorosłego aby uchylił okno - twój mózg potrzebuje tlenu;

 • krzesło i biurko powinny być dopasowane do twojego wzrostu;

 • klawiatura i ekran monitora ustaw w odpowiedniej odległości, dostosowanej do wzrostu oraz wzroku użytkownika;

 • zadbaj o właściwe oświetlenie, ekran nie powinien odbijać światła, zadbaj, aby jego źródło nie znajdowało się za twoimi plecami;

 • zadbaj o przerwy w pracy z komputerem, które umożliwią odpoczynek twoim mięśniom szyi, barku, nadgarstków i dłoni.

 • co jakiś czas zrób sobie przerwę od komputera;

 • dbaj o swoje oczy – od czasu do czasu spoglądaj w inne niż monitor miejsca – dalsze i bliższe, często mrugaj – w ten sposób zapobiegasz przesuszaniu rogówki oka;

 • urządzenie mobilne (smartfon, tablet) trzymaj na wysokości oczu, nie pochylaj karku;

 • nie spędzaj przy komputerze zbyt wiele czasu - zapoznaj się z materiałem lekcji a następnie pracuj już bez korzystania z komputera,

 • jeśli przy komputerze coś ci się nie uda - nie przejmuj się, uśmiechnij się, odpocznij, wróć za chwilę - na pewno sobie poradzisz!

Żeby skutecznie pracować przy komputerze, musisz zadbać o częste przerwy w pracy. Nieprzerwana praca przy monitorze powinna trwać nie dłużej niż 30 do 45 minut.

Przerwę w pracy wykorzystaj na zajęcia ruchowe oraz odpoczynek dla oczu. W tym celu zrób krótką gimnastykę (np. kilka przysiadów), weź głęboki oddech oraz spójrz przez okno. Znajdź w oddali zielony obiekt i popatrz na niego przez chwilę.

Zapamiętaj!

Podczas pracy przy komputerze zachowaj w pamięci poniższe zasady:

 • plecy powinny być wyprostowane i przylegać do oparcia krzesła;

 • przedramiona ugięte pod kątem zbliżonym do kąta prostego, powinny opierać się o brzeg biurka;

 • dłonie powinny być prawidłowo ułożone na klawiaturze;

 • wzrok użytkownika komputera powinien być skierowany na wprost, a odległość twarzy od monitora to od 40 do 80 cm (w zależności od wielkości monitora);

 • monitor powinien być odchylony nieznacznie do tyłu.

Ważne!

Praca przy komputerze w niewłaściwych warunkach może być przyczyną następujących dolegliwości i chorób:

 • zbyt długie patrzenie na monitor może powodować pogorszenie wzroku;

 • niewłaściwa postawa, podczas siedzenia przy komputerze, może przyczynić się do zmęczenia mięśni, bólu kręgosłupa, szyi, barku i dłoni;

 • długotrwała praca przy komputerze może być przyczyną choroby długotrwale obciążonych stawów;

 • długotrwałe i częste korzystanie z komputera może doprowadzić do uzależnienia i wpłynąć negatywnie na samopoczucie, wywołując ciągłe zmęczenie, zmianę nastrojów i zły humor, oraz brak kontaktów z rówieśnikami w świecie rzeczywistym.

Opracowała: Alicja Janiec

Pedagog szkolny

Źródła/ Warto przeczytać:

https://epodreczniki.pl/a/jak-prawidlowo-pracowac-z-komputerem/DbsUHtyAE

http://consido.pl/5-zasad-bezpiecznej-pracy-z-komputerem

https://mamopracuj.pl/ile-czasu-dzieci-moga-spedzac-przed-monitorem-komputera/

https://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/1729539,Ile-czasu-moga-spedzac-dzieci-przed-telewizorem-czy-komputerem

http://rehabilitacjaswoszowice.pl/index.php?id=co-warto-wiedzie-o-zapobieganiu-bolom-krgosupa-na-co-dzien