Home

ประกาศ      ส่ง  MV  เพลงโรงเรียน วันที่ 14 ก.พ.  ปกแผ่น VCD เขียนว่า  เพลงประจำโรงเรียน....จัดทำโดย ห้อง.....
                       
                     
                                              
   กลุ่ม 1 - เพลงมาร์ช ม.จ.ว. , ม.จ.ว. ที่รัก
   กลุ่ม 2  - เพลงเหลืองดำ, นี่คือเชียงราย
   กลุม 3  - เพลงไม่ลืม ม.จ.ว., ม่านฟ้าเชียงราย
   กลุ่ม 4  - รำวง ม.จ.ว., ฉันรัก ม.จ.ว.
   กลุ่ม 5  - แม่จันบ้านเรา,  ม.จ.ว. ยังรอ
  ตั้งใจเรียน ตั้งใจซ้อม  ตั้งใจบรรเลง                                                     


สอบเต้นประกอบเพลงลูกทุ่ง


  สอบปฏิบัติ 2/2559

Nerd 1

"เล่นพร้อม  เดินพร้อม  ไม่คร่อมจังหวะ"

เปิดกีฬาสีภายใน รวงข้าวเกมส์59ครูสมศักดิ์ ช่างศิลป์


                       มาร์ช  ม.จ.ว.
 ม.จ.ว. สถาบันอันยิ่งใหญ่           เยาวชนไทยร่วมใจสมัครสมาน
แหล่งความรู้รวมกันอยู่อย่างต้องการ   ให้เชี่ยวชาญเช่นปัญญาชน
 ลานชงโคกับหูกวางช่างร่มรื่น        แสนสดชื่นเอาตำรามาฝึกฝน
ช่วยกันคิดช่วยกันอ่านผ่านทุกคน        พร้อมใจตนฝึกฝนไขว่คว้า
        สุภาพ  เสียสละ  รับผิดชอบ      ความดีที่ทำนำพา
ปัญญาสว่างขึ้นมา
       รวงข้าวกับดวงอาทิตย์              ส่องความคิดเลิศล้ำนำค่า
เหลืองดำสื่อนำมั่นคงหนักหนา          ผองเรามาพัฒนาแม่จันเจริญ
                           
   

มาร์ช ม.จ.ว.

ครั้งหนึ่งกับการแต่งเพลงเองและถ่ายทำมิวสิควีดีโอ
ใช้สถานที่ภายในโรงเรียนทั้งหมด
ประสบการณ์ชั้นเยี่ยม "เรื่องของใจ"  by M.W.K. BAND

วิดีโอ YouTube
ตารางใช้ ห้องดนตรีศึกษา

  1 2 3 4 5 6 7 8
 จันทร์ 6/5

  6/10 3/2 3/43/4  3/6  3/6
 อังคาร 

 6/9 6/6 6/1 6/86/4 3/3 3/7 
 พุธ  3/8

 3/8 4/64/7   3/1 6/3  ลส.
 พฤหัสบดี 6/7

  3/9 3/9 ม.2ม.2  อบ6 3/10
 ศุกร์ 

  3/5 6/2 กก. โย. โย.โย.