Home

ประกาศ        รายงาน ให้ดูที่ เมนู  งานพิเศษ          ส่งคาบที่ 5   เท่านั้น
                   
                                              
  
  ตั้งใจเรียน ตั้งใจซ้อม  ตั้งใจบรรเลง                                                     


สอบเต้นประกอบเพลงลูกทุ่ง


  สอบปฏิบัติ 

Nerd 1

"เล่นพร้อม  เดินพร้อม  ไม่คร่อมจังหวะ"
ครูสมศักดิ์ ช่างศิลป์


                       มาร์ช  ม.จ.ว.
 ม.จ.ว. สถาบันอันยิ่งใหญ่           เยาวชนไทยร่วมใจสมัครสมาน
แหล่งความรู้รวมกันอยู่อย่างต้องการ   ให้เชี่ยวชาญเช่นปัญญาชน
 ลานชงโคกับหูกวางช่างร่มรื่น        แสนสดชื่นเอาตำรามาฝึกฝน
ช่วยกันคิดช่วยกันอ่านผ่านทุกคน        พร้อมใจตนฝึกฝนไขว่คว้า
        สุภาพ  เสียสละ  รับผิดชอบ      ความดีที่ทำนำพา
ปัญญาสว่างขึ้นมา
       รวงข้าวกับดวงอาทิตย์              ส่องความคิดเลิศล้ำนำค่า
เหลืองดำสื่อนำมั่นคงหนักหนา          ผองเรามาพัฒนาแม่จันเจริญ
                           
   

มาร์ช ม.จ.ว.

ครั้งหนึ่งกับการแต่งเพลงเองและถ่ายทำมิวสิควีดีโอ
ใช้สถานที่ภายในโรงเรียนทั้งหมด
ประสบการณ์ชั้นเยี่ยม "เรื่องของใจ"  by M.W.K. BAND

วิดีโอ YouTube