Home


LOG BOOK

 • ระบบเรียกชื่อโรงเรียน system school On AMSS++ คำถาม?โรงเรียน ก. อยู่ในโครงการไหนบ้าง?โรงเรียน ข. ไปเรียนรวมกับใครบ้าง? เรียนทั้งหมดหรือเรียนบางชั้น?โรงเรียน ค. มีใครมาเรียนรวมบ้าง? เรียนทั้งหมดหร ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2562 23:14 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบงานบริหารงานบุคคล - Person on AMSS++ ปรับปรุงระบบภายใต้กระบวนการ PLC สพป.เลย เขต 1ข้อมูลจำนวน/ข้อมูลรายละเอียดครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกตามประเภทตำแหน่งจำแนกตามเพศจำแนกตามวุฒิการศึกษาจำแนกตามวิทยฐานะ/ระดับ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2562 14:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบแจ้งเตือน Line Notify on AMSS++ ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify จากระบบงาน AMSS++ไฟล์ต้นฉบับพัฒนาโดย คุณสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.หนองคาย เขต 2 ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2561 06:30 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office Programming Management) โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office Programming Management)พลานุภาพแห่งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนวัตกรรมด้านซอฟแวร์ ที่ประสานกันอย่างกลมกลืน ก่อให้เกิดโลกาภิว ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2561 10:35 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (e-Profile) ระบบพิมพ์แบบประเมินผลพัฒนาผู้เรียน e-AssessmentDevStudentแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล e-Profileความจำเป็นแผนพัฒนาในงานตนเองนอกงานสมรรถนะที่ต้องการความสามารถในการปฏิบัติงานเป ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2561 10:36 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบพิมพ์แบบประเมินผลพัฒนาผู้เรียน e-AssessmentDevStudent ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (e-Profile)หัวข้อ : ให้สร้างระบบงานเพื่อใช้พิมพ์แบบประเมินผลพัฒนาผู้เรียนปพ.3-3 (แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2561 10:36 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Activity

 • Better Teamwork สั้นๆ ง่ายๆ ชัดๆการทำงานเป็นทีม เขียนได้.. อ่านได้.. ทำหรือไม่อยู่ที่ ?มองเป้าหมายเดียวกันคิดฟังอย่างลึกซึ้งมากกว่าสร้างการโต้แย ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2562 22:05 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมสัมมนาธุรการโรงเรียน ปี 2562 เป็นกิจกรรมดีๆ ของชมรมธุรการโรงเรียนที่จัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึ้น"การสัมมนาบทบาทเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2562 21:05 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วย TEPE online TEPE Online(Teacher and Educational Personal Enhancement Based on Mission and Functional Area as Major)https://www.tepeonline.org http://www.dltv.ac.th/การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีด ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2561 17:30 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมสัมมนาการพัฒนางานด้านการบริหารงานการเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 12 - 13 ตุลาคม 2561การประชุมสัมมนาการพัฒนางานด้านการบริหารงานการเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ของ สพป.เลย เขต 1ณ โรงแรมอมันตา อำเภอเมือง จังหว ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2561 03:32 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • MacBook or ASSUS Zenbook Flip MacBook รุ่น 12 นิ้ว ความจุ 512GB - สีทองโปรเซสเซอร์ Intel Core i5 รุ่นที่ 7 แบบ Dual-core ความเร็ว 1.3GHz, Turbo Boost สูงสุด 3 ...
  ส่ง 27 ก.ย. 2561 08:48 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • บทสรุปผู้บริหาร Hi Speed Internet School บทสรุป นโยบายค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตให้โรงเรียนจัดหาเอง 1 มกราคม 25611. โรงเรียนใช้เงินอุดหนุนจ่ายไปก่อนแล้ว (ม.ค.-ก.ค.2561 ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2561 05:37 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • สมาคมนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย ATET กาลครั้งหนึ่งนานมามากแล้ว.. (เกษียณไปกันก็เยอะ)พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ หลายต่อหลายคน.. หลายต่อหลายรุ่น ยามว่างจากงานด้าน ICT ตั้งวงสังสรรค์ตามประสาคน ICTเรื่องหน ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2561 07:08 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมระบบข้อมูล สพฐ.2561 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหาตร
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 18:54 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รัชการที่ ๑๐ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 18:41 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ.และแนวทางปฏิบัติงานกลุ่ม DLiCT ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2561 16:24 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

To-DOs

สิ้นสุดรายการ
31 ธันวาคม 2561 บันทึกการปฏิบัติงานประจำปี 2561 
แสดง 1 รายการจากหน้า To-DOs จัดเรียงตาม สิ้นสุด ดูเพิ่มเติม »

Knowledge Management

 • Session Cross Subdomain การใช้งาน SESSION ข้าม Subdomain บน Serverตัวอย่าง domain หลัก = www.loei1.go.thsubdomain = amss.loei1.go.th, e-salary.loei1.go.th, e-bamnan ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2562 06:20 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • MOD AMSS++ Login Page วันนี้เห็นน้อง (นายภานุพันธ์ จันทรา-สาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง) ที่ สพป.เลย เขต 3 ส่ง script ทำหน้า Login เข้าใช้งาน AMSS ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2562 21:17 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • mysql - performance LEFT JOIN Different Types of SQL JOINsHere are the different types of the JOINs in SQL:(INNER) JOIN: Returns records that have matching values in both tablesLEFT (OUTER) JOIN: Return ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2561 00:40 โดย admin loei1
 • Microsoft Mouse Bluetooth อุปกรณ์เสริมสำหรับ Zenbook Flip S UX370UA 13.3inchวิธีที่ปราศจากความวุ่นวายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดินทางกำลังมองหาเมาส์แบบพกพาที่ช่วยทำงานจนเสร็จสิ้นอยู่หรือ ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2561 17:38 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • Generator QR Code ยุคนี้ต้อง QR Code ทั้งฟอร์ม เว็บไซต์ ข้อมูล ฯลฯ จะพิมพ์ทีก็ยาวพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกงั้นก็หาเว็บบร ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2561 21:01 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Download Files

 • Modules-Person On AMSS++.part2.rar   7856กิโลไบต์ - 19 ก.พ. 2562 04:52 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 4)
  ‎ระบบบริหารงานบุคคล/ทะเบียนประวัติ/แฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.7‎
 • Modules-Person On AMSS++.part1.rar   10000กิโลไบต์ - 19 ก.พ. 2562 04:52 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 4)
  ‎ระบบบริหารงานบุคคล/ทะเบียนประวัติ/แฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.7‎
 • Modules-Meeting On AMSS++.part2.rar   6158กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:19 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบจองห้องประชุม/แยกหมวดหมู่ประเภทการใช้งาน‎
 • Modules-Meeting On AMSS++.part1.rar   10000กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:18 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบจองห้องประชุม/แยกหมวดหมู่ประเภทการใช้งาน‎
 • Modules-BookRegister Ensure On AMSS++.rar   11กิโลไบต์ - 14 ก.พ. 2562 23:07 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 2)
  ‎ทะเบียนหนังสือรับรอง‎
 • Line Notify On AMSS++.part3.rar   7774กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:29 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบแจ้งเตือนงานทาง Line Notify‎
 • Line Notify On AMSS++.part2.rar   10000กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบแจ้งเตือนงานทาง Line Notify‎
 • Line Notify On AMSS++.part1.rar   10000กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบแจ้งเตือนงานทาง Line Notify‎
 • e-budget (warin and phuka) On AMSS++.part4.rar   4885กิโลไบต์ - 14 ก.พ. 2562 23:08 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 2)
  ‎ระบบบริหารงานประมาณ ข้อตกลงวาริน-ภูคา‎
 • e-budget (warin and phuka) On AMSS++.part3.rar   10000กิโลไบต์ - 14 ก.พ. 2562 23:08 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 2)
  ‎ระบบบริหารงานประมาณ ข้อตกลงวาริน-ภูคา‎
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า Download Files