Home


LOG BOOK

 • โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office Programming Management) โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office Programming Management)พลานุภาพแห่งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนวัตกรรมด้านซอฟแวร์ ที่ประสานกันอย่างกลมกลืน ก่อให้เกิดโลกาภิว ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2561 10:35 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (e-Profile) ระบบพิมพ์แบบประเมินผลพัฒนาผู้เรียน e-AssessmentDevStudentแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล e-Profileความจำเป็นแผนพัฒนาในงานตนเองนอกงานสมรรถนะที่ต้องการความสามารถในการปฏิบัติงานเป ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2561 10:36 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบพิมพ์แบบประเมินผลพัฒนาผู้เรียน e-AssessmentDevStudent ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (e-Profile)หัวข้อ : ให้สร้างระบบงานเพื่อใช้พิมพ์แบบประเมินผลพัฒนาผู้เรียนปพ.3-3 (แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2561 10:36 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset ความเป็นมาปัญหาจากการทำงาน..(บางครั้งก็จิตหงุดเงี้ยวพอสมควรนะ ..555) เมื่อเป็นเยี่ยงนี้ ..เหตุใดออเจ้าจึงไม่ให้เทคโนโลยีทำงานแทนออเจ้าละ..ชอบคำนี้จัง "คนรุ่นใหม่ เขาใช้เทคโนโลย ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2561 15:56 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) นับตั้งแต่ปี 2558 คณะตรวจติดตามระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ (DLTV) ประกอบด้วยคณะจากสำนักงบประมาณคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในขณะนั้นมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับ ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2560 21:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบบริหารงบประมาณ e-budget (ข้อตกลงวาริน) โครงการความร่วมมือที่มีแนวความคิดในการนำกระบวนการแก้ปัญหากลุ่มด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC :Professional Learning Community) มาใช้ในการแก้ปัญหาการทำงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2560 01:37 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Activity

 • ประชุมระบบข้อมูล สพฐ.2561 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหาตร
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 18:54 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รัชการที่ ๑๐ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 18:41 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ.และแนวทางปฏิบัติงานกลุ่ม DLiCT ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2561 16:24 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ห้องแถว 1 ชั้น 2 ห้อง เชียงคานซอย 21 โรงฆ่าสัตว์ เวลาเราทำงานให้หลวงเราต้องทุ่มเททั้งกายทั้งใจเพื่อหวังประชาชนอยู่ดีมีสุข..เวลาเราเกษียณเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับครอบครัว ซึ่งก็ถือว่าสำคัญที่สุดในชีว ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2561 05:03 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ฉก.ชน.(สพฐ. ศธ.) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ (ฉก.ชน.).. ไม่ใช่ ฉก. แล้ว ชน. เข้าใจตรงกันนะ ..ย่อชื่อซะเสียวเลยน้องชวนมาช ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2561 09:52 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน(..ตามใจเราต้องการ) วันเวลาเปลี่ยนถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน..ตั้งแต่เลิกใช้ Android ของ Samsung Note 2 เปลี่ยนมาเป็น iOS iPhone6s ..ซ่อมไป 1-2 ครั้ง ม ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2561 06:00 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Distance Learning, Information and Communication Technology : DLiCTประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 23:41 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม บททดสอบอีกครั้ง..ในการทำงานเพื่อราชการย้อนหลังไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว..มีพี่ๆ บอกผมว่าคงพร้อมแล้วสำหรับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นผม..ตอบไปว่า ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2560 03:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • บทสรุป-รางวัลการทำงาน บทสรุป ASSUS Zenbook Flip S UX370UAแรกทีเดียวก็ยังเสียดาย Apple อยู่นะ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ราคากับสเป็กเครื่องมันลงตัว กับรูปแบบการใช ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2560 07:00 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  ได้มีผลใช้บังคับแล้ว โดยได้ประกาศใน   ราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 121 ตอนพ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2561 16:05 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

To-DOs

สิ้นสุดรายการ
31 ธันวาคม 2561 บันทึกการปฏิบัติงานประจำปี 2561 
แสดง 1 รายการจากหน้า To-DOs จัดเรียงตาม สิ้นสุด ดูเพิ่มเติม »

Download Files

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า Download Files

Knowledge Management

 • Microsoft Mouse Bluetooth อุปกรณ์เสริมสำหรับ Zenbook Flip S UX370UA 13.3inchวิธีที่ปราศจากความวุ่นวายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดินทางกำลังมองหาเมาส์แบบพกพาที่ช่วยทำงานจนเสร็จสิ้นอยู่หรือ ...
  ส่ง 9 ส.ค. 2561 17:38 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • Generator QR Code ยุคนี้ต้อง QR Code ทั้งฟอร์ม เว็บไซต์ ข้อมูล ฯลฯ จะพิมพ์ทีก็ยาวพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกงั้นก็หาเว็บบร ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2561 08:27 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »