Home

แด่ข้าผู้ยากไร้ โปรดเหยียบเท้าท่านเบาๆ เพราะท่านกำลังยืนอยู่บนความฝันของข้า

Activity

 • MARCH 2010 To 2030 อยู่ด้วยกันมา 10 ปี กะไอ้กระป๋องด้วยความอบอุ่น เองก็พาข้าไปได้ทุกที่ถ้าจะอยู่กันต่อไปอีกสัก 10 ปี ก็ต้องแต่งตัวให ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2563 14:55 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • บริการด้วยใจ (service mind) ทันทีที่เห็นภาพ App นี้ ++สิ่งที่ปรากฏในหัวคือ บริการด้วยใจ (Service Mind)แล้วมันมาเกี่ยวกับวงการศึกษายังงัยละ?มันน่าสนใจตรงที่เลือกบร ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2563 23:38 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Flow) การประชุมปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวน ภารกิจกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Flow) เพื่อทำคู่มือการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน และกล ...
  ส่ง 22 ก.ย. 2563 09:12 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมกลุ่มนโยบายและแผนภาคอีสาน 2563 วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563ณ โรงแรมฟอร์ล่าฮิลว์ อ.เมือง จ.เลยร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการข้อมูล BIG DATA ภายใต้หัวข้อ ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2563 23:15 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ศึกษาดูงานและประชุมร่วมแนวทางพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ BIG DATA 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563สพป.เลย เขต 1, 2, 3 และ สพม.19  ร่วมทำโครงการศึกษาดูงานและประชุมร่วมแนวทางการพัฒนาระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ BIG DATAณ สพป ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2563 07:39 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมผู้บริหารประจำเดือน มีนาคม 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพราะเราต้องห่างกันในวันนี้ เพื่อใกล้ชิดกันในวันหน้าวันที่ 24  มีนาคม  2563  เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2563 21:08 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • sornornoi2563
  ส่ง 3 ก.พ. 2563 21:56 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • บทสรุปผู้บริหาร Hi Speed Internet School ผ่านมา 2 ปี จากของขวัญปีใหม่ 1 มกราคม 2561 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหมอธีรเกียรติhttps://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/news-activity ...
  ส่ง 22 ม.ค. 2563 06:32 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • อบรมเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มคุณภาพหลักเมือง วันอาฑิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 โดยทีมงาน กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.เลย เขต 1 ได้ออกบริการความรู้ตามนโยบาย AS : Automatic School  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
  ส่ง 5 ส.ค. 2562 20:06 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »

LOG BOOK

 • datavirtualization-covid-19 Data Virtualization for Covid-19 รอบใหม่เมื่อโควิดแพร่ระบาดรอบใหม่ การใช้ข้อมูลเพื่อนำมาเตรียมการป้องกันและการบริหารการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด จำเป็นต้องถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลให ...
  ส่ง 7 ม.ค. 2564 08:27 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • bigdata-studentus ภาคต่อของ BIG dATA http://dlict.loei1.go.th/project/bigdata-1เรื่องมีอยู่ว่าในเมื่อข้อมูลมีเยอะแยะขนาดนี้.. จะทำประโยชน์ได้อย่างไร ?คำถาม/ความต้องการถ ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2563 03:43 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • Module Holiday for AMSS++ ทำบัญชีลงเวลาแล้ว Block Time-Stamp เสร็จเรียบร้อย  ..ต่อไปก็ต้องหาวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์, วันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์ บันทึกเวลาปฏิบ ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2563 06:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • บันทึกเวลาการปฎิบัติราชการ AMSS++ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาท(ดีไม่ 2 บาท) ของเชื้อ COVID-19รัฐบาลกำหนดให้มีการปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่โดยกระทรวงดิจิทัลฯ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ประมาณนี้กระทรวงดิจิท ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2563 23:36 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โปรแกรมแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน E-BONUS อันนี้ก็ Algorithum Project เด็ก ม.ต้นสภาพปัญหา/ขั้นตอน (เดิม)จนท.พิมพ์ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1,500 คนจ่าหน้าซองส ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2563 00:40 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โปรแกรมสำเนาแฟ้มประวัติข้าราชการ(ก.พ.7) ไม่มีอะไรซับซ้อนในการเขียนโปรแกรม.. Algorithum Project เด็กมัธยมปลายปัญหาอย่างเดียวคือเจ้าหน้าที่บุคคล Scan File ก.พ.7ทุกคน/ทุกหน ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2563 00:48 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โปรแกรมพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (E-Tax) ความเป็นมากระทรวงการคลังส่งไฟล์ให้ จนท.สพท. ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ยาวเป็นหางว่าว/หมดทุกคน แล้ว Print ส่งให้บุคลากร/หรือไม่ก็ส ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2563 05:21 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (Awaken Your Creative Power) เรียนรู้ Online ที่ https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/15621ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (Awaken Your Creative Power)อาจารย์ ธงชัย โรจน์กังสดาลChulalongkorn University
  ส่ง 4 ก.ย. 2562 21:39 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • E-Appeals (ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์) สมัยก่อนนั้นเว็บไซต์ สพท.เลย ใช้ PHP-NUKE เลยเขียน Modules Appeals ระบบรับเรื่องรวมร้องทุกข็ไว้ นานมากแล้ว (เชื่อมั้ย.. ไม่เคยมีเข้าไปร้องเร ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2562 01:13 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Knowledge Management

 • ทักษะจำเป็นสำหรับคนทำงาน “Data Science” เมื่อมุมมอง BIG DATA ระหว่างองค์กรภาครัฐ กับ ภาคเอกชน แตกต่างกัน ทั้งเรื่องบุคลากรและแนวคิด คงต้องเริ่มศึกษาให้เข้าใจก่อนดีมั้ยจาก ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2563 15:37 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • Google Data Studio ยุค COVID-19 อะไรๆ มันก็ต้อง Online On-Air On-siteรายงานอะไรก็ไม่รู้พันกันอีลุงตุงนัง https://youtu.be/m13eiUoOR1Qใช้ Google ...
  ส่ง 16 มิ.ย. 2563 08:38 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ปรับแต่ง windows10 ที่ทำให้เครื่องช้า ใช้งาน Windows ทุกรุ่นเหมือนกันหมดยิ่ง Update ยิ่งช้า/ยิ่งร้อน ..เฮ้ย!หาวิธีปรับแต่ง(อย่างนี้ทุกที-เมื่อไหร่จะยอมเปล ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2563 15:17 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • input-php เขียนไปเขียนมาชักมันกับ INPUT TYPEhttps://www.w3docs.com/snippets/html/input-types-for-html-forms.html
  ส่ง 11 เม.ย. 2563 04:51 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • bootstrap Snippets tagged ใช้ Bootstrap Framework ออกแบบเว็บไซต์ ..จัดไปเลยDashboard หลากหลายรูปแบบตัวอย่างแบบฟอร์ม (Form)แบบฟอร์มสำหรับล็อกอินอื่นๆ อีกมากมายที่มา : https://bootsnipp.com ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2563 04:57 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • เกษียน เกษียณ เกษียร สือบเนื่องจาก Work From Homeบันทึกลงเวลาราชการ การรับงานการส่งงานบันทึกเลิกงานเสร็จจากระบบบันทึกเวลา ก็มาถึงระบบเสนอหนังสือ บันทึกหนังส ...
  ส่ง 27 มี.ค. 2563 21:50 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • time-of-day เคยใช้สมัยทำเว็บไซต์ PHP-Nuke เป็นการทักทายด้วยภาษาไทยที่ดีมาก เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วได้รับภารกิจทำระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการนอกสถานที่ใน ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2563 12:53 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • notepad++ หลังใช้งาน Edit Plus มาหลายปี (ก็ตั้งแต่เริ่มเขียนโปรแกรมมานั้นแหละ)มาปีนี้ ..อะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะ5GDigitalPlatform Mobileเราก็มาลองเปลี่ยนมาใช้ Notepad++ ดูบ้างก ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2563 19:02 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • นับจำนวนคลิก : Counter Click ระบบบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ หน้าเพจ E-SERVICE.loei1.go.th ปัญหาคือ ต้องการนับจำนวนการคลิกเข้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละระบบค้นหาจากท ...
  ส่ง 1 มี.ค. 2563 02:47 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

น้อมนำเทคโนโลยี
ครูพระราชทาน
การศึกษาทางไกล
สัญญาณจากฟ้า

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สพป.เลย เขต ๑

To-DOs

สิ้นสุดรายการ
31 ธันวาคม 2561 บันทึกการปฏิบัติงานประจำปี 2561 
แสดง 1 รายการจากหน้า To-DOs จัดเรียงตาม สิ้นสุด ดูเพิ่มเติม »

Download Files

แสดง 20 ไฟล์จากหน้า Download Files