Hora de ler

O luns 5 de outubro comeza Hora de Ler, que seguirá ocupando 20 minutos semanais de lectura nas aulas da ESO. Profesores e alumnos disporán dese tempo para a lectura libre e silenciosa; poden traer os libros (cómics, revistas...) das súas casas ou escoller da caixa disposta con tal fin en cada aula.

Calendario anual curso 2022/23

Calendario Hora de ler 2022_23-1.pdf