Kế hoạch và Thời khóa biểu năm học 2017-2018

THÔNG BÁO THỜI KHOÁ BIỂU học kỳ II năm học 2017-2018 đối với các lớp (áp dụng từ thứ Hai, ngày 29/01/2018):

1. Cao đẳng nhập học năm 2017 (tải file ThoiKhoaBieu_HocKy_II_2017-2018_CaoDang_2017-2020_TuNgay_29012018);

2. Trung cấp nhập học năm 2017 (tải file ThoiKhoaBieu_HocKy_II_2017-2018_TrungCap_2017-2019_TuNgay_29012018);

3. Trung cấp nhập học năm 2016 (tải file ThoiKhoaBieu_HocKy_II_2017-2018_TrungCap_2016-2018_TuNgay_29012018).

>> Mời xem/tải file ở cuối trang này.


Thông báo: Bổ sung Thời khóa biểu đối với các lớp cao đẳng, trung cấp nhập học năm 2017 (thực hiện từ ngày 18/9/2017; xem/tải file ở cuối trang này);

Thông báo điều chỉnh PHÒNG HỌC từ ngày 19/9/2017:

Lớp

Phòng học

15Q302A

A 101

15Q306A

A102

15Q307A

A103

15Q311A

A104

15Q305A

A105

16Q202A

A106


Thời khóa biểu thực hiện từ thứ Hai, ngày 14/8/2017.

Năm học mới 2017–2018 bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 14/8/2017 với thời gian như sau:


Tiết

Buổi SÁNG

Tiết

Buổi CHIỀU

GHI CHÚ

1

7h15 - 8h00

1

13h15 - 14h00

1.  Thời khóa biểu không phân biệt mùa đông, mùa hè, ngày thứ Bảy;

2.  Giữa tiết 3 và tiết 4 nghỉ giải lao 10 phút; giữa các tiết khác giải lao 5 phút.

2

8h05 - 8h50

2

14h05 - 14h50

3

8h55 - 9h40

3

14h55 - 15h40

4

9h50 - 10h35

4

15h50 - 16h35

5

10h40 - 11h25

5

16h40 - 17h25

>> THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI KHOÁ BIỂU học kỳ I năm học 2017-2018 đối với các lớp 15Q306A; 15Q311A; 15Q303A; 16Q303A; 16Q318A; 16Q202A; 16Q205A và 16Q237A.

>> Kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm 2017.


è Xem/Tải file dưới đây:

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018, số 363 ngày 18/8/2017 đối với các lớp 15Q306A; 15Q311A; 15Q303A; 16Q303A; 16Q318A; 16Q202A; 16Q205A và 16Q237A.  683k v. 1 06:55, 22 thg 8, 2017 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
  5567k v. 1 22:13, 4 thg 8, 2017 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
  4990k v. 1 22:12, 4 thg 8, 2017 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
  3034k v. 1 22:12, 4 thg 8, 2017 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2017-2018 (dưới dạng file excel) của tất cả các lớp trong toàn Trường (trừ của các lớp nhập học năm 2017).    114k v. 1 08:49, 11 thg 8, 2017 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên nhập học năm 2017.  169k v. 1 21:02, 4 thg 9, 2017 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 (dưới dạng file quét) của tất cả các lớp CAO ĐẲNG nhập học năm 2017.   110k v. 1 08:51, 11 thg 8, 2017 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Bổ sung Thời khóa biểu đối với các lớp cao đẳng, trung cấp nhập học năm 2017 (thực hiện từ ngày 18/9/2017)  86k v. 1 19:24, 19 thg 9, 2017 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 (dưới dạng file quét) của tất cả các lớp trong toàn Trường (trừ Thời khóa biểu của các lớp nhập học năm 2017).   11075k v. 1 08:48, 11 thg 8, 2017 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 (dưới dạng file quét) của tất cả các lớp TRUNG CẤP nhập học năm 2017.   110k v. 1 08:51, 11 thg 8, 2017 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Áp dụng từ ngày 29/01/2018  521k v. 1 17:28, 23 thg 1, 2018 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Áp dụng từ ngày 29/01/2018.  221k v. 1 17:29, 23 thg 1, 2018 Thanh Đồng Tố
Ċ
Xem Tải xuống
Áp dụng từ ngày 29/01/2018.  123k v. 1 17:29, 23 thg 1, 2018 Thanh Đồng Tố
Ĉ
Xem Tải xuống
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 (dưới dạng file excel) của tất cả các lớp trong toàn Trường (trừ Thời khóa biểu của các lớp nhập học năm 2017).    105k v. 1 08:48, 11 thg 8, 2017 Thanh Đồng Tố
Comments