THỜI KHOÁ BIỂU

>> THỜI KHÓA BIỂU - HỆ CHÍNH QUY

Mời tải THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018 (thực hiện từ 14/8/2017), xem và download dưới đây.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016 dành cho các lớp Cao đẳng, khóa học 2015-2018 (thực hiện từ ngày 18/01/2016)   44k v. 1 18:13, 17 thg 1, 2016 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 dành cho các lớp Cao đẳng, khóa học 2015-2018 (thực hiện từ ngày 31/08/2015)  46k v. 1 00:54, 27 thg 8, 2015 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015 - 2016 thực hiện từ ngày 10/08/2015  109k v. 1 06:47, 4 thg 8, 2015 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
  105k v. 3 00:07, 7 thg 8, 2017 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 (thực hiện từ ngày 06/02/2017)  98k v. 2 17:30, 13 thg 2, 2017 Đào tạo Phòng
Ĉ
Xem Tải xuống
TKB HK2 NH 2014-2015 (thực hiện từ 19/01/2015)  167k v. 1 17:31, 18 thg 1, 2015 Đào tạo Phòng
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser