THỜI KHÓA BIỂU

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2021-2022_09082021-19122021_314_CDCDHP_05082021.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

(thực hiện từ thứ Hai, ngày 09/8/2021, dưới dạng file EXCEL)

TB_HocTapMonHoc_GDQP-AN_HSSVNhapHoc_2020_2021_117_CDCDHP_26032021.pdf

THÔNG BÁO về việc học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh, sinh viên nhập học các năm 2020 và 2021.

Bắt đầu học từ ngày 05/4/2021.

ThoiKhoaBieu_HocKy_II_2020-2021_BoSungLan_02_54_CDCDHP_02022021.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

(bổ sung lần 02, thực hiện từ thứ Hai, ngày 22/02/2021).


KeHoach_GiangDay_MonHocGDQPAN_2020-2021_337_CDCDHP_09092020.pdf

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2020-2021

Số: 337/KH-CĐCĐHP-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2020

Thông báo: Do tình hình dịch bệnh Covid-19, học sinh, sinh viên toàn trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 22/02/2021 cho đến khi có thông báo mới của Nhà trường.

ThoiKhoaBieu_HocKy_II_2020-2021_BoSungLan_01_38_CDCDHP_20012021.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

(bổ sung lần 01, thực hiện từ thứ Hai, ngày 25/01/2021).


ThoiKhoaBieu_HocKy_II_2020-2021_496_CDCDHP_28122020.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

(thực hiện từ thứ Hai, ngày 11/01/2021)

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_04_366_CDCDHP_29092020.xls

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (dưới dạng file Excel)

(bổ sung lần 04, thực hiện từ thứ Hai, ngày 05/10/2020).

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_04_366_CDCDHP_29092020.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (dưới dạng file quét)

(bổ sung lần 04, thực hiện từ thứ Hai, ngày 05/10/2020).

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_03_342_CDCDHP_11092020.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (dưới dạng file quét)

(bổ sung lần 03, thực hiện từ thứ Ba, ngày 15/9/2020)

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_03_342_CDCDHP_11092020.xlsx

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (dưới dạng file Excel)

(bổ sung lần 03, thực hiện từ thứ Ba, ngày 15/9/2020)

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_02_328_CDCDHP_28082020.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

(bổ sung lần 02, thực hiện từ thứ Ba, ngày 01/9/2020)

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_BoSungLan_01_308_CDCDHP_13082020.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

(bổ sung lần 01, thực hiện từ thứ Hai, ngày 17/8/2020)

ThoiKhoaBieu_HocKy_I_2020-2021_277_CDCDHP_14072020.pdf

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

(thực hiện từ thứ Hai, ngày 10/8/2020)

>> THÔNG BÁO NHANH

THÔNG BÁO

>> TUYỂN SINH

- Đề án tuyển sinh riêng thực hiện từ năm 2015

>> THỜI KHÓA BIỂU - HỆ CHÍNH QUY

- Thời khoá biểu HK II NH 2014-2015 (Thực hiện từ 19/01/2015) -

Thời khoá biểu HK II NH 2013-2014 (Thực hiện từ 10/02/2014)

- Thời khoá biểu học phụ đạo thi cải thiện điểm đợt 1 năm 2014

- Thời khoá biểu điều chỉnh (theo lớp) HK II NH 2012-2013 (Thời gian điều chỉnh lớp sớm nhất thực hiện từ 01/4/2013)

- Thời khoá biểu HK2 CĐ và TCCN Năm học 2012-2013(thực hiện 21/01/2013)

- Thời khoá biểu Cao Dang Khoá 2012-2015_TKB HKI NamHoc 2012-2013(Điều chỉnh từ tuần 17 ngày 03/12/2012)

- Kế hoạch và thời khóa biểu GDQP-AN các lớp TCCN năm 2012 (Thực hiện từ 29/10/2012)

- Kế hoạch học tập GDQP-AN bậc Cao đẳng nhập học năm 2012 (Thực hiện từ 21/10/2012)

- Thời khoá biểu Học kỳ 1 năm học 2012-2013 (có cả TKB khóa mới nhập học ngày 19/8/2012 thực hiện từ 27/8/2012; Có bổ sung TKB 2 lớp CĐ mới tách và lớp 12Q202B thực hiện từ 10-9-2012) (Thực hiện từ 13/8/2012)

>> LỊCH THI HỌC KỲ, ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP - HỆ CHÍNH QUY

- Thông báo KH đăng ký thi cải thiện điểm và lịch phù đạo, ôn tập HK1 NH 2014-2015 (Thực hiện từ 06/01/2015 đến 02/3/2015) - Lịch thi và danh sách cán bộ coi thi HK2 CĐ và TCCN NH 2013-2014 (Thực hiện từ 09/6/2014 đến 27/6/2014)

- Lịch thi lại và danh sách cán bộ coi thi lại HKI CĐ và TCCN NH 2013-2014 (Thực hiện từ 01/3/2014)

- Lịch thi HKI CĐ và TCCN NH 2013-2014 (Thực hiện từ 23/12/2013)

- Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 ngày 21;22/9/2013 (dành cho HSSV chưa đủ điều kiện TN lần 1 và thi trượt TN)

- Lịch thi lại và danh sách cán bộ coi thi lại học kỳ II năm học 2012-2013 (Thực hiện từ 05/8/2013)

- LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ GIẢI ĐÁP TỐT NGHIỆP NĂM 2013 (Thời gian: Từ 03/6 đến 24/6/2012. Địa điểm: Cơ sở 1

- Lịch thi học kỳ, thi lại, thi ghép (Phòng KH và Khảo thí cập nhật thường xuyên)

- Lịch thi lại HK1 NH 2012-2013 (Thực hiện từ ngày 16/3/2013)

- Danh sách cán bộ coi thi lại học kỳ I năm học 2012-2013 (Thực hiện từ 16/3/2013)

- Danh sách cán bộ coi thi HK2 NH 2012-2013 các lớp cuối khoá đợt 1 (Thực hiện từ ngày 04/3/2013)

- Lịch ôn tập và thi tốt nghiệp lớp 11L302A (Thực hiện từ ngày 23/01/2013)

- Lịch thi và danh sách cán bộ coi thi học kỳ I_NH_2012-2013_các lớp CĐ và TCCN (Thực hiện từ 24/12/2012)

- Lịch thi và danh sách cán bộ coi thi học kỳ I_NH_2012-2013_Lớp CĐ liên_thông(11L302A) Thực hiện từ 12/11/2012

- Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2, lần 3 năm 2012 (Thực hiện từ ngày 16/9/2012)

- Lịch thi lại dành cho HSSV cuối khóa và danh sách cán bộ coi thi ngày 8-9/9/2012

- Lịch và danh sách coi thi học kỳ Hè NH2011-2012(thực hiện ngày18-8-2012)

- Lịch và danh sách thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012

- Kết quả thi tốt nghiệp năm 2012

>> THÔNG TIN HSSV

- Danh sách XẾP LỚP và mã số học sinh, sinh viên nhập học năm 2012 (Khóa 2012-2015) - Thông tin thi tốt nghiệp CĐ khóa 09Q và TCCN khóa 10Q năm 2012

- Xem điểm và kết quả học tập của HSSV

- Danh sách; thời gian, địa điểm SV Cao đẳng học lại môn GDQP-AN năm 2012 (Theo thông báo số 130/TB-CĐCĐHP-ĐT ngày 18/4/2012 của Hiệu trưởng) (Học từ 8h00 ngày 29/4/2012 tại Cơ sở 1)

- Về việc cung cấp hộp thư điện tử (email) mang tên miền của Trường cho CBVC và các lớp HSSV để sử dụng trong việc thông tin, giao dịch nội bộ.

>> KHEN THƯỞNG VÀ HỌC BỔNG

- Kết quả xét học bổng học kỳ 1 năm học 2011-2012

Bộ GD&ĐT triển khai C.tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.

Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2013.

Bài đăng Không có tiêu đề — Feb 14, 2017 1:24:38 AM