TRANG CHỦ

>> THÔNG BÁO NHANH
>> LỊCH THI HỌC KỲ, ÔN TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP - HỆ CHÍNH QUY

- Thông báo KH đăng ký thi cải thiện điểm và lịch phù đạo, ôn tập HK1 NH 2014-2015 (Thực hiện từ 06/01/2015 đến 02/3/2015)
- Lịch thi và danh sách cán bộ coi thi HK2 CĐ và TCCN NH 2013-2014 (Thực hiện từ 09/6/2014 đến 27/6/2014)

- Lịch thi lại và danh sách cán bộ coi thi lại HKI CĐ và TCCN NH 2013-2014 (Thực hiện từ 01/3/2014)
- Lịch thi HKI CĐ và TCCN NH 2013-2014 (Thực hiện từ 23/12/2013) 
- Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 ngày 21;22/9/2013 (dành cho HSSV chưa đủ điều kiện TN lần 1 và thi trượt TN)
- Lịch thi lại và danh sách cán bộ coi thi lại học kỳ II năm học 2012-2013
(Thực hiện từ 05/8/2013)
- LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ GIẢI ĐÁP TỐT NGHIỆP NĂM 2013 (Thời gian: Từ 03/6 đến 24/6/2012. Địa điểm: Cơ sở 1
- Lịch thi học kỳ, thi lại, thi ghép (Phòng KH và Khảo thí cập nhật thường xuyên)
- Lịch thi lại HK1 NH 2012-2013 (Thực hiện từ ngày 16/3/2013)
- Danh sách cán bộ coi thi lại học kỳ I năm học 2012-2013 (Thực hiện từ 16/3/2013)
- Danh sách cán bộ coi thi HK2 NH 2012-2013 các lớp cuối khoá đợt 1 (Thực hiện từ ngày 04/3/2013)
- Lịch ôn tập và thi tốt nghiệp lớp 11L302A (Thực hiện từ ngày 23/01/2013)
- Lịch thi và danh sách cán bộ coi thi học kỳ I_NH_2012-2013_các lớp CĐ và TCCN (Thực hiện từ 24/12/2012)
- Lịch thi và danh sách cán bộ coi thi học kỳ I_NH_2012-2013_Lớp CĐ liên_thông(11L302A) Thực hiện từ 12/11/2012
- Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2, lần 3 năm 2012 (Thực hiện từ ngày 16/9/2012)
- Lịch thi lại dành cho HSSV cuối khóa và danh sách cán bộ coi thi ngày 8-9/9/2012
- Lịch và danh sách coi thi học kỳ Hè NH2011-2012(thực hiện ngày18-8-2012)
- Lịch và danh sách thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012
- Kết quả thi tốt nghiệp năm 2012Bộ GD&ĐT triển khai C.tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013
.
Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2013.

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 17:24, 13 thg 2, 2017 bởi Đào tạo Phòng   [ đã cập nhật 17:39, 13 thg 2, 2017 ]

1-1 of 1