Inschrijving en lidgeld

Wij vragen u online in te schrijven bij Sporta via deze link (*) : 

Inschrijving FURA


Furalopers v.z.w. is aangesloten bij Sporcrea vzw – Atletiek: nr 1073002


(*) Furalopers VZW geeft heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Furalopers VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Als Furalopers VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via contactgegevens op deze site. 

 Lidgeld :

Gelieve het lidgeld voor het volgende jaar vóór 31 december van het jaar ervoor over te maken op onderstaand rekeningnummer van Furalopers Tervuren VZW met vermelding lidgeld, gevolgd door de naam van de persoon. Voor meerder ingeschreven personen, gelieve alle namen te vermelden in de mededeling.

In de weken na de betaling krijgen jullie automatisch een formulier doorgestuurd per mail voor eventuele tussenkomst van de mutualiteit. 

Wij geven begin Januari de namen van de bevestigde leden voor het komende jaar door aan de verzekering en het spreekt voor zich dat we dit enkel doen voor de leden die betaald hebben. Latere betalingen hebben dus een impact op de start van uw verzekering.

Indien je geen lid meer wenst te blijven, gelieve een mailtje te sturen naar leden@furalopers.be, je hoeft geen reden te geven, maar dit bespaart veel tijd bij opvolging van het lidgeld.

Alvast bedankt voor jullie hulp

Het Bestuur.

Rekening Nummer FURA