Club API - Aanspreekpersoon Integriteit

Vertrouwenspersoon bij de Furalopers 

Volgens de  richtlijnen voor sportclubs stelt een sportclub best een vertrouwenspersoon aan die los staat van het dagelijkse bestuur of leidinggevenden (coaches) en bij wie leden terecht kunnen bij diverse soorten storende gedragingen van personen t.o.v. anderen binnen de club of met vragen, vermoeden of klacht over fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Wij kozen voor deze functie ELS DE BREUCKER  als het perfecte luisterende oor. We hopen dat we deze vertrouwenspersoon nooit zullen nodig hebben, maar indien dit toch het geval zou zijn kan u haar vanaf nu aanspreken op training of contacteren per e-mail via:

vertrouwenspersoon.Furalopers@gmail.com