Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling

Managementtraining

 

Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling

 

Duur: twee dagen

 

Binnen deze twee dagen die altijd worden gegeven op een unieke locatie in de natuur, zal er intensief worden gewerkt aan het persoonlijk leiderschap binnen de organisatie. Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 

 1. Verkennen van kwaliteiten van de eigen authenticiteit

 2. Verkennen van de valkuilen binnen het professioneel functioneren

 3. Het in kaart brengen van de mentale modellen binnen het professioneel functioneren

 4. Mentale en fysieke reacties binnen stress en conflicten

 • In kaart brengen van de vlucht en vechtreactie

 • Mentale processen binnen het professioneel functioneren

 • Presentatie over gedrag  en overleven

 • Ontmoeting met de vogelspin en zijn vrienden

 1. Persoonlijk plan van aanpak vanuit persoonlijk leiderschap

 2. Presentatie persoonlijk plan binnen het team

 3. PDCA cyclus t.b.v.  intervisie, feedback

 4. Proces terugkoppeling aan het management

    

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.