Święty Jan Paweł II

7 czerwca 2011 r. szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie otrzymały imię Jana Pawła II.

6 czerwca 2014 roku nasza szkoła przeżywała doniosłą uroczystość wręczenia sztandaru.