RODO

Klazula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.doc
monitoring .pdf