Kadra

Dyrektor mgr Zbigniew Hering

Wicedyrektor mgr Iwona Makowska

Kierownik praktycznej nauki zawodu mgr Jacek Hofman

Psycholog mgr Justyna Szauman

Doradca zawodowy mgr Ada Pasikiewicz