Kontakt

Dane teleadresowe:

Zespół Szkół Budowlano - Technicznych

73-110 Stargard, ul. Składowa 2a

Telefon: 91 573 3077

email: sekretariat@zsbt.pl

web: http://zsbt.com.pl

Inspektor ochrony danych osobowych Grzegorz Grenda

e-mail: iodgrzegorzgrenda@gmail.com