Kontakt

Dane teleadresowe:

Zespół Szkół Budowlano - Technicznych

73-110 Stargard, ul. Składowa 2a

Telefon: 91 573 3077

email: zsbt@list.pl

web: http://zsbt.com.pl