Entorns virtuals d'aprenentatge

Els entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) són espais de trobada i de comunicació telemàtica on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:

● Funcionalitats de comunicació

● Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge

● Funcionalitats d’organització i gestió

● Funcionalitats per al seguiment i l’avaluació

Els EVA no haurien de ser una substitució de l'aprenentatge presencial, sinó un complement del procés d'ensenyament i aprenentatge que alhora han d'afavorir l'assoliment de la compentència digital de l'alumnat.

Els entorns virtuals o semipresencials o híbrids (Blended Learning) no haurien de canviar en gran mesura la forma de treballar del centre.

La situació actual de pandèmia ens obliga a considerar dos nous escenaris d'implementació de l'aprenentatge: un escenari virtual i un escenari híbrid.


Aquesta plataforma vol ser una ajuda pel professorat del centre i es basa en el document publicat pel Departament d'Eduació de Catalunya i més en concret per la Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital sota el títol:

ORIENTACIONS per a la personalització de l'entorn virtual d'aprenentatge en diferents escenaris educatius.

Orientacions-per-a-la-personalitzacio-entorn-virtual-aprenentatge.pdf