Projecte: Huracans, tornados i esclafits

Treballem per projectes a l'INS. Germans Vila Riera:

 • La nova metodologia de treball facilita l'adquisició de les competències bàsiques i ajuda tant a la incorporació dels alumnes a estudis posteriors i a la vida adulta com al desenvolupament de l'aprenentatge significatiu al llarg de la vida. També potencia les intel·ligències múltiples.
 • Els alumnes tracten un tema en el context de la realitat, elaboren un producte final funcional, s'organitzen en grups cooperatius i prenen decisions de manera autònoma amb l'acompanyament del professorat treballant diferents àrees d'aprenentatge d'una manera globalitzada

ROLS DINS UN GRUP COOPERATIU TREBALL

COORDINADOR:

 • Coneix perfectament les tasques
 • Dóna exemple
 • Implica a tothom en el projecte
 • Escolta i fa que tothom sigui escoltat
 • S'assegura de complir amb tots els objectius

PORTANVEU:

 • Presenta a la resta de companys les tasques realitzades
 • Pregunta dubtes al professor o a altres grups
 • Respon les preguntes del professor o d'altres grups
 • Té cura de l'ortografia i el disseny


FACILITADOR:

 • Garanteix que es treballa en veu baixa
 • Esperona la participació de tothom.
 • Busca la precisió del treball
 • Controla el temps

SECRETARI:

 • Pren nota de les conclusions
 • Es responsabilitza de tenir tot el material necessari
 • Recorda els compromisos individuals o de grup
 • Gestiona l'ús de l'ordinador i penja el material a la caixa.

1. Presentació dels diferents grups cooperatius i explicació del funcionament de treball TIC a través del drive.

La primera tasca que teniu com a grup és conèixer-vos i consensuar el nom del vostre grup i els rols que cada un de vosaltres ocuparà dins el grup.

Un cop ho tingueu decidit preneu-ne nota i pengeu-ho al portafoli digital que haureu de crear a la carpeta del projecte al drive. Indiqueu les qualitats que creieu que teniu que us ajudaran a complir amb el vostre rol.

GRUPS 1A

Grup 1A1: Jordi Aspar, Arnau Armengol ,Maika Molas i Gabriel Motriuc

Grup 1A2: Nora Aviñó, Adel Ayad, Michell Vélez i Marc Molas

Grup 1A3: Samuel López, Anna Ricart, Laura Bergonyó, Jesús Pérez i Edna Rodríguez

Grup 1A4: Marc Bergonyó, Judit Cifuentes, Aleth Danés i Gerard Moret

Grup 1A5: Víctor Ledesma, Laura Magallón, Rebeca Melo, Dylan Mazón, i Georgina Obrador


GRUPS 1B

Grup 1B1: Núria Cabana, Sara Alarcón, Arnau Pairó, Gerard Ibáñez, Esteven Parra

Grup 1B2: Josué Amador, Xavier Ávila, Carla Corominas, Anna Maria López, Camilo Peralta,

Grup 1B3: Adnan Ayad, Jana Garciapons, Laia Llongarriu, Ahmed Fadil

Grup 1B4: Gerard Cervantes, , Júlia Girona, Natàlia Homedes, Durc Pujol,Alba Hurtós

Grup 1B5: Pau Cifuentes, Oliver Coroba, , Manel Puigdefàbregas,Pep Corbella