Welcome to

Waikouaiti School

Personal excellence - Matatautaka Care and respect - Manaakitākata Resilience - Aumakeataka Nurturing Relationships - Whakawhanautaka