Welcome to

Waikouaiti School

Personal excellence - Matatautanga Care and respect - Manaakitāngata Responsibility - Tūtikatanga Resourcefulness - Mōhiotanga