Publicaties

Protocol artikel

Het onderzoeksprotocol van de effectstudie naar Broedels is gepubliceerd in een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift. Geïnteresseerden kunnen het artikel lezen via de onderstaande link

Poster Kennis over Zien Congres 2022, serious game voor Brussen.pdf

Posterpresentatie

Deze poster beschrijft de achtergrond en opzet van het onderzoek naar het computerspel Broedels. Deze poster is gepresenteerd bij de Kennis over Zien Ontmoetingsdag 2022, en het NVO Jubileum Congres 2022

Artikel in magazine ZeldSamen

In de zomereditie 2022 van het magazine van ZeldSamen is een artikel geschreven over het computerspel en het onderzoek.

Magazine ZeldSamen zomer 2022.pdf

Artikel in Tandem magazine

In het Tandem magazine 2024 is een artikel geschreven waarin onderzoeker Linda geïnterviewd wordt over de game en het onderzoek: https://www.tandemmantelzorg.nl/wp-content/uploads/2024/01/Tandem-Magazine_2024.pdfTandem-Magazine_2024_stukje_Broedels.pdf