Корекційно-розвиткові послуги

Корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами за результатами комплексної психолого-педагогічної оцінки фахівцями центру.

Психолого-педагогічні послуги спрямовані на:

  • соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

  • формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;

  • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.