Raamleerplannen DKO

DEZE SITE BEVAT VEROUDERDE INFO!

GA VOOR DE NIEUWE VERSIES EN MATERIALEN NAAR https://raamleerplandko.wordpress.com/

RAAMLEERPLANNEN

Eind maart 2018 keurde de inspectie twee nieuwe raamleerplannen DKO goed: één voor Podiumkunsten en één voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten. We kregen een voorlopige goedkeuring tot 1 september 2021 gezien de beroepskwalificaties nog niet goedgekeurd zijn en de nieuwe structuur in het deeltijds kunstonderwijs nog geïmplementeerd moet worden.

Beide raamleerplannen zijn het resultaat van de pilootprojecten artistieke competenties en kunstig competent. Een stuurgroep van directeurs en coördinatoren van de academies van Lier, Westerlo, Noord-Limburg, Antwerpen, Hasselt, Sint-Truiden, Merksem en Gent gaf concreet vorm aan deze raamleerplannnen.

De raamleerplannen DKO zijn nu voor elke academie in Vlaanderen beschikbaar.

UITGEPUURD EN BRUIKBAAR

De leerplannen kenmerken zich door:

    • de uitgepuurde en beknopte lijst competenties;
    • de heldere en verstaanbare taal;
    • de mooie vormgeving;
    • de autonomie die academies krijgen.

We geloven sterk in de deskundigheid die in het DKO aanwezig is en willen die deskundigheid in deze raamleerplannen aanspreken. De raamleerplannen zijn een synthese van meer dan 5 jaren onderzoek en experiment. Op vele werkmomenten hebben we de keuze en de taal van de doelen kunnen uittesten en bijsturen. In 2016 dienden we al een eerste versie van deze leerplannen in, die een voorlopige goedkeuring van de inspectie kreeg. Intussen hebben verschillende academies er al mee gewerkt. De nieuwe raamleerplannen zijn een verbeterde versie.

INFORMATIE EN DELEN

Deze website is een plek waar je de nodige documenten en informatie omtrent deze raamleerplannen kan vinden. Voortdurend zullen we nieuwe concrete invullingen van het academieluik, de didactische wenken en de vaktechnische competenties toevoegen.

Wil je nu al regelmatig geïnspireerd worden omtrent de kansen van deze leerplannen? Bezoek dan onze blog. Of schrijf je in voor een wekelijkse inspiratietekst op dinsdagvoormiddag.

Met dit rijke leerplan als basis geeft het DKO blijk van een eigentijdse benadering van ons rijke cultuurgoed ten dienste van onze hele bevolking. In een tijd van toenemend consumentisme is dit leerplan en zijn onderliggend gedachtegoed een sterke prikkel voor creatieve vrijetijdsbesteding. Het actief beleven van kunst en cultuur wordt met dit curriculum mogelijk voor iedereen. Dit is investeren in een betere samenleving.

professor Emeritus Roger Standaert