Ondersteunend materiaal

ARTISTIEKE LANDKAARTEN

Op de ‘artistieke landkaarten’ lees je alle artistieke competenties en leerdoelen van de raamleerplannen. Om op te hangen in je klas, of te gebruiken als werkinstrument tijdens overlegmomenten.


ONDERSTEUNING RAAMLEERPLANNEN

Dit document wil academies ondersteunen om professioneel om te gaan met de ruimte die de overheid hen geeft. Dit document gaat o.a. in op volgende vragen:

  • Hoe werken we met het nieuwe leerplan?
  • Hoe borgen we de kwaliteit?
  • Hoe voeren we intentiegesprekken?
  • Hoe onderzoeken we of alle artistieke competenties in onze opleidingen aan bod komen?
  • Hoe groeien we in onze academie verder naar een professionele cultuur?


INSPIRATIEKAARTEN RAAMLEERPLAN

Een set eigenzinnige inspiratiekaarten die je op een behapbare manier kennis laten maken met de visie achter het raamleerplan.

CONCORDANTIETABELLEN

De basiscompetenties en beroepskwalificaties die de overheid het DKO oplegt, zijn opgenomen in onze raamleerplannen.

In concordatietabellen voor podiumkunsten en beeldende en audiovisuele kunsten wordt deze technische oefening zichtbaar gemaakt. Academies die het raamleerplan effectief waarmaken, zullen bijgevolg voldoen aan de eisen van de overheid.

OVERZICHT ARTISTIEKE COMPETENTIES EN LEERDOELEN

Een handig overzicht met alle leerdoelen uit de raamleerplannen.

Podiumkunsten

Beeldende en Audiovisuele Kunsten

VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

Een beknopte lijst van vaktechnische competenties per vakdomein die door de vakwerkgroepen van verschillende academies ontwikkeld werden.