Raamleerplannen Kunstig competent

DE RAAMLEERPLANNEN IN 5 KERNEN

GEMEENSCHAPPELIJK KADER

Er zijn maar twee raamleerplannen: een voor Podiumkunsten en een voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten.

Hiermee benadrukken we de grote gemeenschappelijkheid tussen de domeinen.

VAST EN OPEN

Elk raamleerplan bestaat uit twee delen:

  • een vast raamwerk;
  • en een invulbaar academieluik.

De raamleerplannen geven houvast, het academieluik geeft beleidsruimte. Zo kan een academie eigen accenten leggen.

ARTISTIEKE COMPETENTIES

De 5 artistieke rollen (vakman, kunstenaar, onderzoeker, samenspeler en performer) en 20 artistieke competenties vormen het ordenend kader. De 101 heldere en haalbare leerdoelen maken het nog concreter.

MAATWERK

Met het raamleerplan ontwikkelt een leraar een leertraject op maat van de leerling. De diversiteit van ons academiepubliek maakt standaardisatie onmogelijk. Elke leerling zijn traject, is een principe.

INSPIRATIE

De raamleerplannen geven inspirerende tips over aanpak en evaluatie.

ANDERE TROEVEN?

GETEST

De inzichten en concepten van de raamleerplannen ontstonden tijdens vele werkmomenten op tientallen academies in Vlaanderen. Sinds 2012 werden doelen en concepten voortdurend getoetst en bijgestuurd. Zo werden deze leerplannen van en voor leraren DKO.

GECHECKT

Via vergelijkende lijsten garanderen we dat de basiscompetenties en beroepskwalificaties van de Vlaamse overheid in de raamleerplannen opgenomen zijn. Al dat technisch denkwerk deden we voor jou.

HEERLIJK HELDER

Met zorg gekozen formuleringen maken de raamleerplannen verstaanbaar en herkenbaar voor alle leraren.

VORMGEVING

De raamleerplannen zijn gemaakt als een aantrekkelijke pdf met intuïtieve doorklikmogelijkheden. Op een niet-lineaire manier navigeer je er doorheen. De raamleerplannen dringen je geen voorgeschreven pad op. Want elk leertraject is anders.

ONDERSTEUNING

Artistieke landkaARTen, inspiratiekaarten en het document ‘ondersteuning’ maken de raamleerplannen hapklaar voor je academie. Via deze site kan je ook begeleiding aanvragen.


De leerplannen ‘Podiumkunsten’ en ‘Beeldende en Audiovisuele Kunsten’ zijn gedeponeerd bij SABAM onder depotnummers 1801-00002-49327-4292 (Podiumkunsten) en 1803-00002-61605-7332 (Beeldende Kunsten). Ze mogen vrij gebruikt worden voor pedagogische doelen door academies, vakgroepen en leerkrachten. Overnemen van teksten en concepten, zelfs gedeeltelijk, die de werking van de academie overstijgen kan alleen mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de makers.