4. maj

i Mindelunden for Danmarks Frihedskamp 1940–45

4. Maj 1945 fejredes befrielsen over hele landet med undtagelse af Bornholm. Den tyske kapitulation trådte dog først i kraft den 5. maj 1945 klokken 8 om morgenen. Bornholm blev ikke befriet af de britiske, men af de sovjetiske styrker, som forblev på øen frem til april 1946.

Hvert år den 4. maj arrangerer Kammeraternes Hjælpefond en højtidelighed i Mindelunden i Ryvangen, en højtidelighed hvor vi mindes samtlige vore faldne både de, der faldt herhjemme, i de tyske KZ-lejre og på havet.

Om morgenen lægger Kammeraternes Hjælpefond sammen med børn fra de lokale skoler blomster på alle grave og ved Mindemuren. I løbet af dagen bliver der lagt kranse og blomster ved de forskellige monumenter af foreninger knyttet til modstandskampen.

Højtideligheden begynder kl. 19.30

Selve højtideligheden foregår om aftenen foran det store gravfelt ved Axel Poulsen’s monument af moderen med den faldne søn. Som ved arrangementet juleaften danner hjemmeværnet fanevagt ved monumentet, ligesom der er tændte stearinlys på alle grave og ved mindemuren. 4. maj højtideligheden er meget stemningsfuld og samler hvert år mange mennesker – også af den yngre generation - som ønsker at mindes besættelsestidens faldne.

Frihedsbudskabet.

Højtideligheden indledes altid med en genudsendelse af frihedsbudskabet, som det blev meddelt af den danske radiospeaker Johannes G. Sørensen via BBC’s dansksprogede udsendelse kl 2035 den 4. maj 1945. Herefter spiller Hjemmeværnets musikkorps og formanden for Kammeraternes Hjælpefond byder velkommen.

Se det øvrige program på www.mindelunden-4maj.dk

Arrangør: Kammeraternes Hjælpefond , stiftet i 1946 af en kreds af tidligere fanger fra besættelsen, med det formål at hjælpe deporterede og deres efterladte. Siden 1977 har fonden arrangeret den årlige 4. maj højtidelighed i Mindelunden i Ryvangen.