Mindelunden i Ryvangen

Mindelunden for Danmarks Frihedskamp 1940–45

Læs mere om de tre mærkedage i Mindelunden i Ryvangen

Hvert år holdes der højtideligheder juleaften og 4. maj.

29. august bruges til særlige begivenheder eller - som i 2018 - markering af 75 året for samarbejdspolitikens ophør